מה בספרייה > תכנית פרדס > תכנית פרדס - מחזור ב'

תכנית פרדס - מחזור ב'

תכנית פרדס
​הספרייה הלאומית מעונינת לחזק את הקשר בין היצירה הישראלית והאוצרות הטמונים בספרייה, וכן להגביר את המודעות בקרב ציבור היוצרים והקוראים בישראל לפעילותה של הספרייה הלאומית בתחום הספרות והתרבות. הספרייה הלאומית מבקשת להיות מקום של השראה ומפגש לציבור הסופרים.
 
במסגרת זאת, מתכננת הספרייה, באמצעות פרויקט "פרדס", להעניק תמיכה ליוצרים צעירים ולחזק את הקשר בין עולם המו"לים ובין הספרייה הלאומית.

 

המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים למלא את טופס המועמדות.
ההוצאה שבה ראה אור ספרו של המועמד תגיש לספרייה שמונה עותקים של ספרו.

המועד להגשת מועמדות לתכנית – תם.

את הטופס והספרים יש לשלוח עד ל-24 ביוני 2014 לכתובת הבאה:

רותי רובינשטיין, אגף התרבות,

הספרייה הלאומית, הספרייה הלאומית

קריית אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ת.ד. 39105, ירושלים 9139002

​בפרויקט "פרדס" ייבחרו ארבעה סופרים צעירים אשר כבר פרסמו ספר פרוזה אחד בהוצאה לאור בישראל, אך טרם פרסמו ספר שני. ארבעת הסופרים ישתתפו בתכנית שתתקיים במשכן הספרייה הלאומית בירושלים. הסופרים יישבו בספרייה הלאומית במשך שנה כדי לכתוב וליצור שיח עם חבריהם לתכנית, עם אנשי תוכן בספרייה הלאומית ועם ציבור הקוראים.
 
התכנית מיועדת לסופרים העונים על מספר קריטריונים:
 
1.1 הסופר הוציא ספר פרוזה אחד בהוצאה לאור מוכרת בישראל בחמש השנים הקודמות לתקופת התכנית, וטרם הוציא לאור ספר שני.
 
1.2  הסופר פנוי להשתתף בתכנית ומתחייב לשהות בספרייה הלאומית בירושלים יומיים בשבוע, במהלך תקופת התכנית.
 
1.3 הסופר מוכן להשתתף בפעילויות תרבות והעשרה שונות מהלך תקופת התכנית עם עמיתיו לתכנית ואנשי ספר מגוונים בהיקף ובמועדים שיקבעו ע"י הספרייה הלאומית.
 
1.4 הסופר ישתתף באחת מתכניות התרבות של הספרייה הלאומית במהלך תקופת התכנית.
 
הסופרים שייבחרו לתכנית "פרדס" ייהנו מן ההטבות הבאות:
 
מלגה חודשית על סך 5000 ₪, במהלך תקופת התכנית.
נוסף על המלגה, הסופרים יהיו זכאים ללינה בירושלים על חשבון הספרייה הלאומית, אחת לשבוע, במקום שהספרייה תבחר.
 
 
הספרייה הלאומית תבחר את ארבעת הסופרים לתכנית "פרדס". הסופרים הנבחרים יתחייבו לחתום על הסכם. הוצאת הספרים של כל סופר תעניק לסופר תמיכה של עורך מטעמה כדי לסייע לו לסיים את ספרו השני סמוך ככל האפשר לסיום תקופת התכנית.
 
לקריאת התקנון הרשמי המלא של התכנית לחצו כאן.