מה בספרייה > חדשות > שירות הודעות > בקשה למידע: רא"י

בקשה למידע: רא"י

 מערכת לניהול ארכיון לפרויקט רשת ארכיוני ישראל

כללי
 
פרויקט רשת ארכיוני ישראל (להלן: "הפרויקט") שהינו חלק מתוך פרויקט תמ"ר (שיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית) פועל להקמת מערכת לניהול ארכיונים (להלן: "המערכת") אשר תשמש כמערכת מרכזית לניהול הארכיונים ופורטל מרכזי עבורם. המערכת תשמש כמערכת ניהול ברמת הארכיון היחיד, וברמת ניהול כל הארכיונים הכלולים. 

(12.07.2012)
הודעה על רשימת ה-shortlist של ספקים עבור הבקשה למידע (RFI) להספקה ולהטמעה של מערכת ניהול ארכיונים במסגרת פרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) 

 
פרויקט רשת ארכיוני ישראל, במסגרת תוכנית תמ"ר, פרויקט לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית של מדינת ישראל, פרסם בקשה למידע (RFI) להספקה ולהטמעה של מערכת ניהול ארכיונים עבור המידע השמור בארכיונים המשתתפים בפרויקט.

 

הבקשה למענה קיבלה מספר תשובות מחברות בארץ ומחו"ל. התקבלו גם הצעות לפתרונות המבוססים על קוד פתוח.
 
להלן רשימת הספקים המשיבים שנכללים ב-shortlist לשלב הבא, שלב בקשה להצעה
(RFP): (בסדר אלף-ביתי)
Adlib Information Systems
Axiell
IBM FileNet via IFN Solutions
ICA-ATOM via NGSoft
IDEA Information Systems
Keysoft
OpenText via Malam Systems
 
הבקשה להצעה (RFP), יחד עם תאריך אחרון להגשת הצעות, יפורסמו בערך בתחילת הרבעון הרביעי

 

פרויקט רשת ארכיוני ישראל והספרייה הלאומית מודים לכל העונים להצעה, על המענים הרציניים והמקצועיים.

 

 

 

(1.04.2012)
הודעה בדבר פרסום רשימת הספקים לבקשה למידע (RFI) לפרויקט מערכת ניהול הארכיונים לרשת ארכיוני ישראל 

 

אנו מבקשים להודיע כי חל עיכוב בפרסום רשימת הספקים.
בימים אלו צוות הפרויקט בוחן את התגובות ל-RFI שהתקבלו.
הודעה לספקים תפורסם לקראת סוף אפריל 2012.
לעיכוב יהיו השלכות לתאריכים האחרים בפרויקט כפי שצוינו ב-RFI, בהתאמה.
בחודשים הקרובים הפרויקט עשוי לבקש מהספקים להציג דמו לפתרון המוצע. 

 

 


(1.02.2012)
עדכון בדבר הבקשה למענה עבור מערכת ניהול ארכיונים לפרויקט רשת ארכיוני ישראל

תודה לכל הספקים שהגישו מענה לבקשה למידע.
צוות הפרויקט כרגע עובר על התגובות.
רשימת ספקים של ספקים מתאימים יפורסם בתחילת מרץ 2012.

 

 

 

 (29.11.2011)
הודעה בדבר עדכון תאריך סופי להגשת מענה לבקשת מידע (RFI) למערכת ניהול ארכיונים של פרויקט רשת ארכיוני ישראל. 
 
פרויקט רשת ארכיוני ישראל מודיע בזו על דחיית התאריך האחרון להגשת המענה לבקשת מידע
(RFI) עבור המערכת לניהול ארכיונים לפרויקט רשת ארכיוני ישראל.
התאריך האחרון המקורי: 29/12/2011.
התאריך האחרון החדש להגשת המענה: 19/01/2012.
כל יתר פרטי ההגשה נשארים ללא שינוי.