מה בספרייה > חדשות > במקרה של אזעקת אמת

במקרה של אזעקת אמת

 התפנות למרחבים המוגנים

בהישמע אזעקה, על הקהל להתפנות מיד לאחד המקומות הבאים:
   •   גרם המדרגות המקשר את קומות המשרדים 
       (מאזור מחלקת אסיה אפריקה ועד קומה 3-).
   •   מסדרונות המשרדים בקומה 1- ובקומה 2-.
   •   המסדרון המוביל אל אולם כתבי יד בקומה 1-.

האחראים על האולמות הונחו כיצד לפעול והם יכוונו את קהל הקוראים למרחבים המוגנים. 
במקרה של עומס או במידה שתידרש נוכחות ארוכה במרחב המוגן ייפתחו גם קומות המחסנים וישמשו כמרחב מוגן נוסף.
 
אנא הקפידו על מילוי ההנחיות.  צוות הספרייה מתודרך ועומד לרשותכם.