מה בספרייה > חדשות > הספרייה הלאומית החלה בבחינת ארכיון מקס ברוד וכתבי קפקא

הספרייה הלאומית החלה בבחינת ארכיון מקס ברוד וכתבי קפקא

פרנץ קפקאהחלה העברתם והפקדתם של כל כתביו של מקס ברוד, ובהם אלו של חברו הסופר פרנץ קפקא, לספרייה הלאומית.

 

הכתבים שמורים בכספות בנק שמחזיקה חווה הופה בארץ ובחו"ל.


בין החומרים שהספרייה הלאומית תקבל ישנם ככל הנראה מכתבים רבים בכתב ידו של קפקא אל חברו מקס ברוד, כתבי יד וטיוטות של כמה יצירות קפקא וכן כתבי יד רבים של יצירותיו של מקס ברוד ומכתבים אליו.

 

 

 

ד"ר סטפן ליט ממחלקת הארכיונים בוחן את פריטי העיזבון (20.12.2016)

 

הספרייה הלאומית החלה לבחון, למיין ולקטלג את פריטי הכספת הראשונה של אסתר הופה, מי שהייתה מזכירתו של מקס ברוד והחזיקה בעיזבונו הספרות. צעד זה התאפשר בעקבות הפסיקה הסופית במהלך חודש דצמבר של בית המשפט העליון לבטל את כל צווי המניעה שהוגשו במטרה לעכב את הליך פתיחת הכספות.

 

 

 פתיחת הכספת הראשונה (15.12.2016)

בעקבות החלטת בית המשפט העליון החל מנהל עיזבון מקס ברוד בתהליך, וביום חמישי (15/12) נפתחה הכספת הראשונה של העיזבון ותכולתה הועברה למשמרת בספרייה הלאומית. ביום שני (20/12) החלה מחלקת הארכיונים של הספרייה הלאומית בהליך הראשונה של פריקת הארגזים, סינונם, תיעודם וקטלוגם.

 

בשבועות הקרובים תועבר תכולת שאר הכספות, אלו שבישראל ושמחוצה לה, לספריה. בהתאם לפסקי הדין של בית המשפט, הכתבים ימסרו ויטופלו במסגרת הקדש מיוחד שמקימה הספרייה הלאומית.

 

 

בחינה ראשונה של פריטים (20.12.2016)

כזכור, בתום שנים ארוכות של דיונים משפטיים קבע בית המשפט העליון כי כל כתביו של היוצר מקס ברוד שהותיר אחריו בעיזבונו הספרותי, ובהם אלו של חברו הסופר פרנץ קפקא, יופקדו בספרייה הלאומית. בפסיקה זו התקבלה עמדת הספרייה הלאומית שמקס ברוד ביקש להוריש לספריה את עזבונו וכי זו העת  לקיים את רצונו וצוואתו.

מקס ברוד נחשב לידידו הקרוב ביותר של הסופר פרנץ קפקא וזה הפקיד בידיו את כתביו בבקשה שישרוף אותם ולא ישאיר להם זכר. ברוד התעלם מבקשת חברו ופעל כל חייו על מנת לערכם ולהוציאם לאור. עם פטירתו של ברוד, עברו כתביו לידי אסתר הופה, מזכירתו, תוך שברוד מורה לה בצוואתו להסדיר את הפקדתם בספרייה הלאומית. במהלך השנים מכרה הופה חלק מכתביו לארכיון גרמני לאחר מותה של הופה, בשנת 2008, נפתח המשפט הנוכחי, שנסב על גורל העיזבון.

 

 

 בחינה ראשונה של הפריטים (20.12.2016)

בספרייה מעריכים שבכלל עיזבונו הספרותי של מקס ברוד ימצאו גם מכתבים, וטיוטות של ספרים שכתב פרנץ קפקא.

 

"לספרייה הלאומית המתחדשת של מדינת ישראל תפקיד מרכזי בהנגשת אוצרותיה לציבור הרחב בארץ ובעולם וכך יעשה גם במקרה של עיזבון מקס ברוד. הספרייה תמלא אחר פסיקתו של בית המשפט, ותבטיח את שימורם של כתבי היד , כמו גם את הנגשתם לציבור הרחב". אמר דוד בלומברג, יו"ר הספרייה הלאומית.

 

תמונות: חנן כהן, הספרייה הלאומית

 

אולי תאהבו: