מה בספרייה > חדשות > הספרייה הלאומית מברכת על החלטת העליון להעביר את ארכיון מקס ברוד וכתבי קפקא לרשותה

הספרייה הלאומית מברכת על החלטת העליון להעביר את ארכיון מקס ברוד וכתבי קפקא לרשותה

פרנץ קפקאכל כתביו של מקס ברוד, ובהם אלו של חברו הסופר פרנץ קפקא, השמורים בכספות בנק שמחזיקה חווה הופה בארץ ובחו"ל, יועברו ויופקדו בספרייה הלאומית. 


בין החומרים שהספרייה הלאומית תקבל ישנם ככל הנראה מכתבים רבים בכתב ידו של קפקא אל חברו מקס ברוד, כתבי יד של כמה יצירות קפקא כמו: "רופא בכפר", "הכנות לחתונה בכפר" ועוד וכן היומנים הפריזאיים, ציוריו של קפקא וכן כתבי יד רבים של יצירותיו של מקס ברוד ומכתבים אליו.

 

בתום למעלה משמונה שנים של דיונים משפטיים קבע בית המשפט העליון כי כל כתביו של מקס ברוד, ובהם אלו של חברו הסופר פרנץ קפקא, השמורים בכספות בנק שחווה הופה מחזיקה בארץ ובחו"ל, יועברו ויופקדו בספרייה הלאומית. זאת בהסתמך על צוואתו של ברוד, שהזכיר את הספרייה כמקום המועדף עליו להפקדת עיזבונו. בפסיקה זו קיבל למעשה בה"מ את עמדת הספרייה הלאומית לפיה מקס ברוד ביקש להוריש לספרייה הלאומית את הכתבים, וכי זו העת לקיים את רצונו וצוואתו האחרונה.


כידוע, פרנץ קפקא מת ב-1924 משחפת ונקבר בפראג. אחרי מותו לקח ברוד מדירתו את כתבי היד שלו, וב-1939 הציל אותם מכליה כשהביא אותם עמו בעת עלייתו לארץ ישראל, כשהנאצים היו בשעריה של פראג. ברוד, שמת ב-1968 בתל אביב, ביקש בצוואתו כי עיזבונו, שכולל את כתבי קפקא, יועבר לארכיון ציבורי, אך מזכירתו, אסתר הופה, מכרה חלק מכתביו לארכיון גרמני והעניקה חלק אחר מהם לבנותיה, שניסו גם הן למכור את כתבי היד לארכיון מרבאך בגרמניה. לאחר מותה של הופה, ב-2007, נפתח המשפט הנוכחי, שנסב על גורל העיזבון. 

 

לאורך שנות המשפט טענה הספרייה הלאומית כי היא מנסה לקיים את צוואת מקס ברוד, הכוללת גם כתבים של קפקא, בכך שאלו יישמרו בארכיון ציבורי במדינת ישראל.


הבוקר (יום ראשון, ה-7 באוגוסט), כאמור, החליט בית המשפט העליון לדחות את הערעור שהוגש בעניין עיזבונו של מקס ברוד, ולצוות להעבירו לידי הספרייה הלאומית. עיזבונו הספרותי של ברוד, אחד מאישי התרבות החשובים והמוערכים במאה העשרים, היה מוטל עשרות שנים בכספות בארץ ובחו"ל, ועתה, אומרים בספרייה הלאומית, הוא יזכה לראשונה לחשיפה בינלאומית.


כידוע, בכלל עיזבונו הספרותי של מקס ברוד, נמצאים כתביו של פרנץ קפקא, מהם שהיו בחזקת ברוד ומהם שהיו בבעלותו, ובית המשפט העליון קבע, שגם כתבים אלה יעברו לידי הספרייה הלאומית.


דוד בלומברג, יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית, אמר היום: "זהו יום חג לכל בן תרבות, בארץ ובעולם. בית המשפט העליון ביקש כי הספרייה הלאומית תעשה כל שלאל ידה כדי לחשוף לציבור הרחב בישראל את יצירתו של ברוד, והספרייה הלאומית תמלא אחר קביעתו של בית המשפט ותבטיח את שימורם של נכסי תרבות לאומיים כמו גם את השארתם בארץ והנגשתם לציבור הרחב".


בין החומרים שהספרייה הלאומית תקבל ישנם ככל הנראה מכתבים רבים בכתב ידו של קפקא אל חברו מקס ברוד, כתבי יד של כמה מיצירותיו – כמו "רופא בכפר", "הכנות לחתונה בכפר" ועוד – וכן היומנים הפריזאיים, ציוריו של קפקא וכן כתבי יד רבים של יצירותיו של מקס ברוד ומכתבים אליו. יש להניח שעוד אוצרות רבים טמונים בין החומרים האישיים של מקס ברוד, אוצרות שיחשפו ויקוטלגו במהלך הרישום המקצועי של הפריטים החדשים בספרייה הלאומית, ובהמשך יונגשו באופן הרחב והמיטבי ביותר למען הדורות הבאים.

 

אולי תאהבו:

פרנץ קפקא לומד עברית