מה בספרייה > חדשות > רכישות חדשות > לוח שנה מג'מייקה

לוח שנה מג'מייקה

הספרייה הלאומית רכשה לוח שנה מהמאה ה-18, מג'מייקה.
 
המניע לרכישה מובהר ברישום של הפריט באתר בית המכירות הפומביות, שמסווג אותו כ-American Judaica ומראה את הדף שמעורר עניין מן הבחינה היהודית: ע' 15 ובו פירוט "החודשים, ימי השבתון והחגים שהיהודים שומרים לשנים 5558 ו-5559 לבריאת העולם".
 
ועיקר העניין: שמות המועדים והחודשים כתובים באנגלית ובעברית. כלומר, מדובר בשנת תקנ"ט, 1799-1798, ובדפוס עברי בפרסום שלא נועד ליהודים דווקא אלא לקהל רחב יותר בג'מייקה, שהייתה באותם ימים מושבה בריטית.
 

  חגים ומועדים יהודיים, ג'מייקה 
  1798 

 

כדי להיטיב להבין במה מדובר, חשוב לציין שאין לפנינו לוח שנה במובן המוכר לנו היום. הפריט שנרכש הוא אלמנך (Almanac), שהוא יומן שנתי מהסוג שהיה מקובל בעולם המסחרי.

אלמנכים – יומני שנה עשירים במידע
אלמנכים היו לרוב פנקסים עבים או ספרים קטנים שהכילו מידע שימושי פרט ללוח השנה. המידע השימוש שנכלל בהם היה תלוי בגורם שהפיק את האלמנך ובעיקר בקהל היעד. במקרה שלפנינו, האלמנך הוא The New Jamaica Almanack and Register ותוכנו מעיד עליו שקהל היעד שלו היה סוחרים שהיו פעילים בסחר הימי בג'מייקה של אותם ימים. לכן כוללים דפי האלמנך מג'מייקה מידע רב על גרמי השמיים שהיו חיוניים לניווט הימי בסוף המאה ה-18. מידע שימושי נוסף הוא רשימה של בעלי התפקידים במכס וברשויות הנמל והמיסוי השונות באי. באותה הזדמנות מפורטים באלמנך פקידים בממשלה הבריטית בלונדון, אצילים לדרגותיהם ועוד בעלי שררה שיכולה להיות להם השפעה על התנהלותו של המסחר ועל תפקודם של הסוחרים.


ג'מייקה כיבוש בריטי והתיישבות יהודית
​ג'מייקה הייתה למושבה בריטית כמאה וארבעים שנה לפני מועד פרסום האלמנך שלפנינו. בשנת 1655 כבשו כוחות בראשות הגנרל ונבלס (Venables) את המושבה הספרדית הוותיקה, סילקו רבים מתושביה הספרדים ועד מהרה הקימו מרכז מנהלי, את העיר פורט רויאל. נראה כי בתהליך הכיבוש של ג'מייקה על ידי האנגלים ובמהלך התבססותם באי היה ליהודים תפקיד חשוב. במושבה הספרדית חי מיעוט פורטוגלי שהיה שנוא על הספרדים, גם כי ככל הנראה רבים מבני המיעוט הזה היו למעשה יהודים אנוסים. הללו שמחו לסייע לאנגלים לסלק את הספרדים וסייעו בהעברת מידע מודיעיני יקר ערך ובדרכים נוספות. רצה הגורל ובדיוק באותה השנה שבה כבשו האנגלים את ג'מייקה, שנת 1655, השיג מנשה בן-ישראל מידיו של אוליבר קרומוול היתר ליהודים להתיישב באנגליה. דרכם של היהודים למושבה ג'מייקה נסללה בשני אופנים: הם יכלו להתיישב בה כחלק מהתיישבותם באנגליה, ויהודים אנוסים פורטוגלים ואחרים יכלו לשוב בה ליהדות ולפתח בה חיים נורמליים, ללא הלחץ מצד הרשויות הספרדיות. 


 

היהודים ושגשוגה של המושבה ג'מייקה
ג'מייקה הייתה סיפור הצלחה עוד לפני הכיבוש הבריטי ועל אחת כמה וכמה אחריו. האי היה מפעל ענק לייצור סוכר ונגזרותיו, וערכו הכלכלי לכתר הבריטי היה עצום. תפקידם המרכזי של היהודים בסיפורה של ג'מייקה התעצם עם התפתחות המושבה הבריטית, ויהודים מאמסטרדם וממקומות אחרים באו להתיישב בה. ג'מייקה עמדה גם במרכזו של המסחר בזהב, בכסף ובאבנים טובות מידיהם של שודדי הים (הרשמיים והלא-רשמיים) שתקפו ספינות ספרדיות בים הקריבי. פורט רויאל הבריטית הפכה למרכז מסחרי שוקק, והיהודים מילאו בה תפקיד מרכזי. במהלך המאה ה-18 נגבו מסים מסוחרים יהודים בג'מייקה בשיעור שעלה על מה שנדרשו לשלם סוחרים נוצרים, אך לקראת המחצית השנייה של המאה ניתנו הוראות שלטוניות ברורות לא למסות את היהודים מיסוי-יתר אלא לנהוג בהם כבכול הסוחרים במושבה. דיווחים מאותה תקופה מראים ששיעור הסוחרים היהודים בג'מייקה היה גדול מאוד, ולעתים הגיע לכדי מחצית מכלל קהילת הסוחרים באי המצליח והמניב עושר.

 

 Jamaica Survey, 18th century 

 
הדף באלמנך המוקדש לחגים ולמועדים היהודיים
לאור זאת, אין להתפלא על כך שלקראת סוף המאה ה-18, כשמפרסמים אלמנך חדש לסוחרי האי, מוקדש עמוד מיוחד לחגים ולמועדים בלוח העברי, לטובת הסוחרים היהודים. עיון בעמוד מגלה שפרט לציון השנה העברית 5558 ו-5559, הדבר הראשון שמצוין בדף הוא "כל שבת לכל אורך השנה", כלומר שכל שבת היא יום חג שהיהודים שומרים. לאחר מכן מצוינים ראשי החודשים העבריים, החגים והמועדים  פורים, פסח, שבועות, תשעה באב, ראש השנה, יום כיפור, סוכות וחנוכה. כן מצוינים צומות "צום אסתר", "צום תמוז", "צום גדליה" ו"צום טבת", פרט לתשעה באב, כמובן. מעניין לראות כי מי שסידר את הדפוס בוודאי לא ידע עברית, כך שנפלו שגיאות שאפשר להבינן מהנחת האותיות אחת לאחת, ומניסיון, לעתים כושל, לזהות איזו אות עברית אמורה לשמש. כך, למשל, במקום "רח טבת" (ראש חודש טבת) הודפס "רח פכת". במקרה של ראש השנה, סדר הדפוס קרס כליל וגרם להדפסת הרצף "אשנההשר-". לרשות הסדר גם לא עמדה אות "י" ראויה, והוא השתמש בגרש.

מסמך היסטורי עם סיפור אנושי 
האלמנך מג'מייקה מעניין לא רק בשל הדף המוקדש לחגים ולמועדים של היהודים. ראשית, מדובר בפריט חי, שאפשר לראות בו את מהלך חייו על פני עשרות שנים. בדפים ריקים בספר הכרוך בכריכת עור מתועד מסלול חייו: הקדשה של אח שנתן אותו לאחיו, תיעוד קבלתו בשנת 1799, ורישומים שונים בדפים ריקים, שכן בכל חודש הושאר דף ריק. וכך רשמו ידיים שונות אירועים שהתרחשו בשנים שלאחר קבלת היומן: מותו של משרת אהוב, איטום של ספינות בנמל, וגם "שמעתי את הקוקייה", הערה שנרשמה פעמיים, בחודש אפריל, בשנים שונות, ובאותה היד. אתה קורא את הדברים ומדמיין את בעל האלמנך יושב מול הים, בנמל, אולי מצפה לספינה עמוסת סחורות, ובינתיים שומע את הקוקייה. הדף של חודש מאי ריק: אולי כיוון שזהו חודש של סערות וגשמים עזים בקריביים, חודש שלא היטיב עם השיט בים. בסוף האלמנך יש דפים ריקים נוספים, ובהם רשמו הבעלים השונים, עד שנת 1865, קטעי ספרות ומזמורים נוצריים ובאחד הדפים, ציטוט בצרפתית מכתבי וולטר. תמיד בכתב קליגרפי מוקפד, והדברים נקראים בקלות גם היום:
 
 
How wish I from this agony to fly 
 If Thou my Father willest me to die.
 
וגם:

 

   In the deep Solitude of the Night 
 From Thoughts of Earth Set Free 
 Great King of unrevealed light…
   
או:
 
 Oh let My Mother Come to me
 Bright Lady of the Sky
 Predestined from Eternity
 To Reign as Queen on high…
 

King St, Kingston, Jamaica, Circa 1850

 
 
NLI_ImageGallery
NliImageGallery