מה בספרייה > חדשות > רכישות חדשות > אוסף אברהם הטל

אוסף אברהם הטל

לאחרונה הושלמה אוסף אברהם הטלרכישת אוסף אברהם הטל (Robert Attal) של דפוסי הספרות הערבית-היהודית בתוניסיה. האוסף נמצא עכשיו בתהליך קטלוג. 


אברהם הטל היה במשך עשרות בשנים ספרן במכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח משעה שעלה לארץ מתוניסיה בשנת 1954.


משנת 1953 החל לאסוף, בעידודו של הנשיא יצחק בן-צבי, את כל מה שהתפרסם בתוניסיה בלשון הערבית-היהודית משנת 1861 שבה נוסד בה הדפוס היהודי הראשון ועד שנות החמישים של המאה העשרים.

 
האוסף כולל למעלה מ-1,400 פריטים. באוסף מיוצגות סוגות רבות ושונות, הן חיבורים מתורגמים והן מקוריים.
 
החיבורים המתורגמים הם הקדומים יותר, וכוללים תרגומי מקרא, ספרות חז"ל, הגדה של פסח, הגות דתית, וכן סיפורים מהספרות הערבית הקלאסית (כגון אלף לילה ולילה), ספרות ההשכלה העברית (אברהם מאפו), הספרות האירופית של המאות האחרונות, וחיבורים נוצריים (בעיקר הברית החדשה) שפורסמו בידי מיסיונרים.
 
החיבורים המקוריים כוללים הרבה מאוד שירים (כ-170) פיוטים וקינות (כ-180), על אירועים מקומיים וגם עולמיים, ביניהן קינות על השואה, וגילוייה בתוניסיה. כן מצויים באוסף סיפורים ואוספי פתגמים.

האוסף הוא השתקפות חשובה מאוד, וגדולה בהיקפה, של החברה היהודית בתוניסיה של המאות האחרונות, חיי הדת שלה ותרבותה. חשיבות מיוחדת יש לחלקים באוסף המייצגים את הספרות והתרבות העממית.