יאיר המבורגר

יאיר המבורגר הוא יו"ר חבר המנהלים של "הראל – חברת ביטוח ושירותים פינסיים בע"מ". הוא כיהן כמנכ"ל החברה מאז ייסודה ב-1975 ועד שנת 2010. לזכותו נזקפת צמיחתה של החברה מחברת ביטוח קטנה לחברת הביטוח השלישית בגודלה בישראל. בנוסף המבורגר הוא גם יו"ר קידן הון בע"מ, הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ, קונקס ירושלים בע"מ והראל חברה לביטוח בע"מ.

 

המבורגר זכה בתואר כבוד מהמכללה האקדמית בנתניה כהוקרה על עבודתו בקידום הביטוח ותרומתו למטרות חברתיות בתחומים שונים בחברה הישראלית.