ג'וליה נויברגר

הרב הברונית ג'וליה נויברגר (DBE), המכהנת כרבה בכירה בבית הכנסת של מערב לונדון, הייתה האשה השנייה שהתמנתה למשרת רב בבריטניה, והראשונה ברחבי העולם שמונתה לעמוד בראש קהילה משלה. היא חברה בבית הלורדים ומשמשת גם כפרשנית חברתית, הכותבת ומשדרת תכניות במגוון נושאים חברתיים ודתיים. בין שלל תפקידיה ההתנדבותיים והפילנטרופיים היא נמנית על חבר הנאמנים הן בקרן ואן ליר, והן ב-Walter and Liesel Schwab Charitable Trust העוסקת בחינוך מבקשי מקלט ופליטים, שהוקמה לזכר הוריה.

 

ספרה The Moral State We're In (2005) עוסק במוסר ומדיניות ציבורית בבריטניה בעידן המודרני.