מה בספרייה > עותקי חובה > נתונים סטטיסטיים > ספרים וכתבי עת – 2003

ספרים וכתבי עת – 2003

 כותרים חדשים וגליונות שוטפים

​הספרייה הלאומית מופקדת על שמירת נכסי התרבות של מדינת ישראל עבור הדורות הבאים, ועבור חוקרים, מלומדים ואזרחים מן השורה. לשם כך נחקק "חוק הספרים", המחייב את כל מי שמוציא לאור ספר בישראל למסור שני עותקים ממנו לספרייה.

כותרים חדשים

בשנה האחרונה נרשמו בספרייה הלאומית, במסגרת "חוק הספרים" 7,128 כותרים חדשים שיצאו לאור בישראל. הרישום בספרייה הלאומית הוא המקיף ביותר בישראל, ומכסה את רוב רובם של הספרים היוצאים לאור בישראל.

 

כותרים לפי סוג ההוצאה לאור
3,413 מן הספרים יצאו לאור בהוצאות מסחריות.
940 מן הספרים יצאו לאור על ידי זרועות השלטון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות, וועדות חקירה.
365 מן הספרים יצאו לאור על ידי מוסדות חינוך: בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות.
1,161 מן הספרים יצאו לאור על ידי גופים שונים: עמותות, אגודות, מכונים, מוזיאונים, מתנ"סים וכדומה.
1,249 מן הספרים הוצאו לאור בהוצאה עצמית של המחבר, ללא מו"ל.

 
כותרים לפי מגזרים
המגזר החרדי והדתי אחראי ל-1,765 כותרים, שהם 25% מכלל הכותרים שיצאו לאור בשנה שעברה.

 

 
הוצאה עצמית בישראל

במגזר החרדי והדתי ספרים רבים יותר יוצאים ללא עזרת מו"ל: 739 מהספרים במגזר זה יצאו לאור בהוצאה עצמית לעומת 1,026 מהספרים של המגזה החרדי והדתי שראו אור אצל מו"לים. במגזר החילוני 449 ספרים יצאו לאור בהוצאה עצמית, כמאתיים מהם בשפה הרוסית. 
שפות
בישראל יוצאים לאור ספרים ב-38 שפות שונות. רוב רובם של הספרים בישראל הם כמובן בעברית: 5,853 כותרים. השפה הנפוצה הבאה היא אנגלית: 563 כותרים, ואחריה באה הרוסית עם 470 כותרים בשנה שעברה. בערבית נרשמו 103 כותרים חדשים. אחריהן צועדות ספרדית עם 37 כותרים, צרפתית עם 31 כותרים וגרמנית עם 28 כותרים. ביידיש נרשמו 13 כותרים, באמהרית 4 ובלאדינו כותר אחד בלבד. ספרים בודדים יצאו בשפות רבות אחרות, כגון גרוזית, פולנית, הונגרית או ליטאית, ואפילו ספר אחד ביפנית.
סוגי מו"לים

 

חובת מסירת עותקים לספרייה הלאומית על פי "חוק הספרים" חלה על דברי דפוס: ספרים, כתבי עת, מפות וכדומה, ומאז שנת 2001 גם על פרסומים שאינם בדפוס, כגון קלטות וידיאו ואודיו ותקליטורים. החובה חלה גם על מהדורות חדשות, אך לא על הדפסות חדשות.
 
רוב המו"לים מוסרים באופן שוטף את הפרסומים שלהם לבית הספרים הלאומי מיד עם צאתם לאור, אך צוות הספרייה אינו סומך על רצונם הטוב בלבד. ספרני ה"מדור לעותקי חובה" בבית הספרים הלאומי מחפשים כותרים חדשים בקטלוגים מסחריים, בפרסומות, במדורי הספרות בעיתונים ובחנויות ספרים וירטואליות באינטרנט. המוציאים לאור של הספרים החדשים מקבלים מבית הספרים הלאומי מכתבים המזכירים להם את חובתם להפקיד את פרסומיהם.

 

עזרה גדולה באיתור כותרים חדשים מתקבלת מקהל הקוראים של הספרייה הלאומית. הקוראים הלהוטים לעיין בספרים החדשים מודיעים לצוות על ספרים חדשים, ומבקשים שישיג אותם לספרייה במהירות האפשרית.


עותק אחד מן הפרסומים המתקבלים בבית הספרים ניתן לקהל לעיון באולמי הקריאה של הספרייה. העותק השני נשמר לגיבוי. העותקים הנמסרים במסגרת החוק אינם ניתנים להשאלה.

 

מו"לים שמוסרים את פרסומיהם לספרייה הלאומית נרשמים במאגר המו"לים הישראלים. במאגר רשומים 1,177 מו"לים פעילים וגופים העוסקים בהוצאת ספרים.

804 מהם מו"לים מסחריים, ו-373 גופים שעיסוקים העיקרי אינו מו"לות, אך מוציאים ספרים באופן שוטף.
448 מהמו"לים והגופים הרשומים במאגר מוצאים ספרים עבור המגזר החרדי והדתי, ו-3 הוצאות עוסקות בפרסומים דתיים לא יהודיים.
19 מהמו"לים הרשומים במאגר מוצאים לאור בשפה הרוסית, ו-5 בשפה הערבית.