מה בספרייה > עותקי חובה > מקורות מידע למאגר המו"לים

מקורות מידע למאגר המו"לים

המידע המפורסם במאגר המו"לים מבוסס בעיקר על מידע שנמסר מההוצאות לאור שמוסרות עותקי חובה ומאתרי האינטרנט של ההוצאות. מידע מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית שלאחר מכן מאומת עם המו"לים עצמם. אינטרנט דפי זהב, 144.

על הפעילות המו"לית בארץ ישראל ובמדינת ישראל:

אופק, א' (1984). "אבא עוד לא נתן לי את הגרוש", עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, ט’ (4): 20-21, 
 
אופק, א' (תשמ"ח). ספרות הילדים העברית 1900-1948, כרך א-ב, תל אביב: דביר. 
 
אוליצקי, י' (1973) אמנות הדפוס: 400 שנים לאמנות הדפוס בארץ ישראל. צפת: המוזיאון לאמנות הדפוס.
 
אלבוחר, ש' (1984). "שלמה ישראל שירזלי (שי"ש) – איש ירושלים", שבט ועם, ה (י'): 261-278. 
 
אידלמן, רחלי (2007) "סבי שלמה זלמן שוקן – 130 שנה להולדתו". הארץ, 9.11.2007
אוחזר ב-7.4.09 מ- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/919358.html.
 
אשד, א' (2002). מטרזן עד זבנג: הסיפור של הספרות הפופולרית העברית, תל אביב: בבל.
 
אשד, א'. יפים הם הלילות בארץ כנען: על אהרון אמיר [על הוצאת "עם הספר"], 
אוחזר ב-7.10.07 מ- http://www.notes.co.il/eshed/18210.asp.
 
אשד, א'. מוציא לאור מסוג שכבר לא קיים יותר: על ישראל זמורה והוצאת "מחברות לספרות.
 
אשד, א'. מ' מזרחי: 50 שנה של מו"לות. E-mago - כתב עת בנושא ספרות ותוכן.
 
אשד, א'. האיש שיצר את פטריק קים. אוחזר ב- 26.2.09:
http://www.notes.co.il/eshed/35209.asp.
 
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (1981). ד"ר משה שפיצר: ספרים, אותיות, עיצוב. ירושלים, ידידי הספר.
 
גולן, א' (2003), אחרון המו"לים או המו"ל האחרון, הארץ , 25.12.2003.
 
דוד, א' (2006) ספר המעשים - חיי זלמן שוקן, ירושלים: שוקן.
 
הוצאות ספרית פועליות בתוך: תנועת העבודה הישראלית, 6.5.09
אוחזר מ- http://tnuathaavoda.info/zope/home/6/1118186432.
 
הלוי, ש' (1976). ספרי ירושלים הראשונים: הספרים, החוברות והדפים הבודדים שנדפסו באותיות עבריות בחמישים השנים הראשונות לדפוס העברי בירושלים 1841-1890. ירושלים: מכון יד בן צבי.
 
הראל, א' (2007). משפחת זמורה מספרת על אהד. nrg.
 
ויס, יהודה אהרן, בשעריך ירושלם: זכרונות ורשומות מאת יודא אהרן סג"ל ווייס.
 
ידיעות אחרונות. לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות , העין השביעית.
אוחזר ב-30.4.08 מ- http://www.the7eye.org.il/Lexicon/Pages/Yediot_Achronot.aspx.
 
יהב, א' (1995). הוצאת הספרים "מרדכי ניומן" (1945-1977): השפעתה של הוצאת ספרים על התרבות ועל הספרות בא"י. עבודת גמר לשם קבלת תואר "מוסמך במדעי הרוח", אוניברסיטת ת"א.
 
יהב, דן (1991). האטלס העברי הראשון - פרקים בתולדותיו של מו"ל ומוכר ספרים: יחזקאל סטימצקי ותולדות הארץ-ישראלית ‬ ‫ מעלות, כ’ (א’): 117-125.
 
כספי, ד' ולימור, י' (1995). המתווכים: אמצעי התקשורת בישראל, 1990–1948. תל אביב: עם-עובד.
 
כ"ץ, ב' (1983). על עיתונים ואנשים. תל אביב: צ'ריקובר.
 
ליימן-וילציג, ש' (1999). המטוטלת, המדרון והמו"לות: 'ידיעות אחרונות' מול 'מעריב': עבר, הווה, עתיד", קשר. גליון 25.
 
לורי, אביבה." 50 שנה לאחר הקמתה, יורדת ההוצאה לאור של משרד הביטחון מהמדפים". הארץ. אוחזר ב- 21.1.09 מ- http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1055770.html.
 
מו"לות הישראלית עשור הראשון למדינה (תשי"ט).תל אביב: התאחדות הוצאות הספרים בישראל.
 
‫משפחה של שי"ש: קורותיה של משפחת שיריזלי בירושלים 1807-2007: ירושלים: חמו"ל.
 
נייגר, מוטי (2008). מאה שנה לייסוד המו"לות העברית בארץ ישראל ולכינון המרכז הספרותי הארץ ישראלי. קשר, 37, 82-92.
 
עמיחי-מיכלין, ד' (2000). אהבת אי"ש – אברהם יוסף שטיבל. ירושלים: מוסד ביאליק.
 
פלאי, ב' (1984). חיים של ברכה. תל אביב: מסדה.
 
קרצל, ג' (1982). הוצאת הספרים "עם עובד" – במלאת ארבעים שנה לראשית פעילותה, שנתון הספר היהודי, 40: 67-75.
 
שביט, ז' (2006). כמוהו לא אראה עוד, הארץ , ספרים 26.4.2006.
אוחזר ב-7.4.09: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=709814
 
שביט, ז' (1999). התפתחות המו"לות העברית בארץ ישראל. בתוך: ז. שביט (עורכת). תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל (199-262). ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
שביט, ז' (1999). התפתחות כתבי העת והעיתונים. בתוך: ז. שביט (עורכת). תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל (123-196). ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
שביט, ז' (1994). עלייתם ונפילתם של המרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה והקמת המרכז בארץ ישראל. עיונים בתקומת ישראל, 422-477.
ניתן להורידו דרך אתר המחברת: http://www.tau.ac.il/~zshavit/ZS-Publications.htm.
 
שביט, ז'. (1983). החיים הספרותיים בארץ ישראל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
 
שביט, ז',. שביט, י' (1977) למלא את הארץ ספרים: ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו של המרכז הספרותי בארץ ישראל. הספרות, 25, 68-45.
ניתן להורידו דרך אתר המחברת: http://www.tau.ac.il/~zshavit/ZS-Publications.htm#articles.
 
שביט, ז',. שביט, י' (1974). לתולדות סיפור הפשע העברי בארץ ישראל. הספרות, 19-18, 73-30.
ניתן להורידו דרך אתר המחברת: http://www.tau.ac.il/~zshavit/ZS-Publications.htm.
 
שביט, ז' (1979).התפתחותם של החיים הספרותיים בארץ ישראל. הספרות, 29, 22-13.
ניתן להורידו דרך אתר המחברת: http://www.tau.ac.il/~zshavit/ZS-Publications.htm.
 
שועלי, צ' (2004). מחברות זמורה: כתב העת והוצאת הספרים "מחברות לספרות" כגורמים במערכת הספרותית 1940-1960. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר אילן.
 
שועלי, צ' (2005 ). שלך בידידות, זמורה, הארץ, 29.9.05.
 
שלהב, ש' (1993). מכוונות למעשים – פרק ראשון בתולדות המו"לות העברית החילונית המודרנית. עבודת גמר לשם קבלת תואר "מוסמך במדעי הרוח", אוניברסיטת ת"א.
 
שלהב, ש' (2000). בן אביגדור וספרי אגורה – המהלך המו"לי והמסחרי, סדן : מחקרים בספרות עברית, 4 :281-300. 
 
שרברק, ש' (תשט"ו). זיכרונות המוציא לאור שלמה שרברק. תל אביב: שרברק.