מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > המלצות ועדת הבדיקה הבינלאומית, 1998

המלצות ועדת הבדיקה הבינלאומית, 1998

 ועדת הבדיקה הבינלאומית

"בשנים האחרונות חלה ירידה בתפקודה של הספרייה. תקציבי הרכישה הצטמקו במידה מסוכנת, קיצוצים נרחבים בכח האדם נתנו אותותיהם בקטלוג, בשימור ובתחומים אחרים. מעט מדי נעשה לניצול ההתפתחות בטכנולוגיות המידע, השירותים לציבור קוצצו...ניהול הספרייה רופף ואינו עומד באתגרים...אי אפשר לומר שהספרייה עומדת במשימות המוטלות עליה בחיי התרבות של הקהילה".
(מתוך דו"ח ועדת הבדיקה)  
על רקע מצבו הירוד של בית הספרים הלאומי, ואי עמידה באתגרים ובמשימות שהוטלו עליו, מונתה ועדת הבדיקה הבינלאומית בנושא בית הספרים בדצמבר 1996 על ידי הלורד רוטשילד, יו"ר יד הנדיב, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים דאז, פרופסור חנוך נוטפרויד ושר החינוך, התרבות והספורט דאז, מר זבולון המר.
 

המלצות הוועדה

"בלי מחוייבות ליישר את ההדורים, לא יהיה עוד ביכולתו של המשאב האדיר הזה לשרת את צרכיה של קהילת מלומדים, ומדינת ישראל תמצא את עצמה עם ספרייה לאומית שהיא בבחינת כלי ריק מתוכן".  (מתוך המלצות הוועדה)  
המלצות הוועדה התבססו על מספר הסכמות בתפיסתה ובתפקידיה של הספרייה, שמהם הוגדרו גם תחומי אחריותה. המלצות הוועדה נגעו לפונקציות הניהוליות שעל הספרייה לקיים ולהרכיב, כולל התייחסות לפרופיל המנהל ולניהול שונה של משאבי האנוש, לתקציבים שנתיים ראויים, למדיניות הרכש, לשימור ולשחזור, לתשתית ולשירותים לקורא, לשימוש בטכנולוגיות מידע ואמצעים אלקטרוניים, לדיגיטציה, להסבת כרטסות הקִטלוג לפורמט אלקטרוני, לגיבוש מעמדה כמובילה בתחום הקטלוג, להקמת מוזיאון הספר היהודי ופתיחת תערוכות כלליות, ולקידום והתרחבות באמצעות פיתוח מערכת יחסי ציבור.