מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

 חוק הספרים

החוק מחייב כל מי שהוציא לאור פרסום כלשהו בישראל למסור חינם לספרייה הלאומית שני עותקים ממנו בתוך חודש מיום הוצאתו.
החוק חל על פרסומי דפוס (ספרים, עיתונים או דברי דפוס אחרים) ופרסומים שאינם מודפסים על נייר (תקליטורים, קלטות אודיו או וידאו).