מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח-2007

חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח-2007

 חוק הספרייה הלאומית

החוק התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשס"ח (26 בנובמבר 2007).
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת-108, מיום י"ב בכסלו התשס"ו (13 בדצמבר 2007), עמ' 102. פורסם ברשומות ב־29 בנובמבר 2007, י"ט כסלו תשס"ו.

מטרתו של חוק זה לעגן את קיומה של הספרייה הלאומית בישראל, לקבוע את מטרותיה ותפקידיה, להסדיר את פעילותה ולאפשר את פיתוחה לצורך מימוש מטרותיה. לפי חוק זה, תהיה הספרייה הלאומית ארגון עצמאי אשר מטרותיו הן איסוף, שימור וטיפוח אוצרות הידע של מדינת ישראל והעם היהודי בפרט. כמו כן מתחייבת הספרייה הלאומית לאפשר לכל הציבור נגישות לאוספי הספרייה, בין היתר בעזרת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.