מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > תקנון חברת הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

תקנון חברת הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

 תקנון חברת הספרייה הלאומית

ב-26 בנובמבר 2007 התקבל בכנסת חוק הספרייה הלאומית, לפיו הספרייה תהיה חברה עצמאית. החברה מתחייבת לפעול בהתאם לתפקידיה ומטרותיה של הספרייה כפי שהוגדרו ב'חוק הספרייה הלאומית'. כמו כן על הארגון להמשיך לשמש ספריית מחקר מרכזית בתחומי הליבה: מדעי היהדות, מדעי הרוח ותרבויות מזרח התיכון והאסלאם.