מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

החוק התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשס"ח (19 בנובמבר 2007). הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק - הממשלה 196, מיום י"ג בתמוז התשס"ה (20 ביולי 2005), עמ' 1116.
 
חוק זכויות  יוצרים מגדיר את הזכויות של יוצרים על יצירותיהם ועל הדרך שבה מותר לכלל להשתמש בהן בצורה נכונה והוגנת.

חוק זכויות יוצרים יחול על יצירה ספרותית מקורית  בצורה של ספר, תקליטור או תקליט. מטרת החוק היא הגנה על היצירה מפני העתקה או כל שימוש מהותי בתוכן למטרות של מסחר או הצגה בפני ציבור. שימוש הוגן ביצירה ייעשה רק למטרות של לימוד, ביקורת, דיווח עיתונאי ושמירה בארכיונים.