פרויקט רא"י > הודעת התקשרות

הודעת התקשרות

הודעות התקשרות - 25.4.2013

הודעה בדבר שינויים בלוח הזמנים של הפרויקט (עדכון מיום 25.4.2013)
מפורסם בזאת קובץ בדבר שינויים בלוח הזמנים של הפרויקט. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות ובקשות הבהרה (עדכון מיום 25.4.2013)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ובקשות להבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.