סטנדרטים

בפרויקט רא"י ימומש תוך מילוי הדרישות של הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום הארכיונים.

כחלק מהעבודה עם הסטנדרטים, הספרייה הלאומית תגדיר את ההתכן (schema) בשימוש הפרויקט, לפי הנחיות התקנים. התכן הנ"ל יוכל לשמש כקו מנחה לתקני ארכיונים ברמה ארצית.

נפרט אודות הסטנדרטים המרכזיים העולמיים בתחום, אשר יישומו בפרויקט.

  • EAC - ר"ת באנגלית של - Encoded Archival Context. תקן מבוסס XML לתיאור מידע אודות היוצרים של המידע הארכיוני, לרבות נסיבות יצירת המידע ושימושיו. התקן ניתן לשימוש בצירוף עם תקן EAD לצורך הרחבת המידע הנשמר בידי תקן זה, אולם גם עם תקנים אחרים.
    התקן נבנה ע"י הסטנדרטיים הבינ"ל ISAAR(CPF) ו-ISAD(G), שניהם מפוקחים ע"י המועצה בינ"ל לארכיונים.
  • EAD - ר"ת באנגלית של Encoded Archival Description. תקן מבוסס XML המשמש לאחזור מידע ארכיוני. התקן מתייחס למבנה ההיררכי של ארכיון ובכך מהווה תשתית לתיאור מלא של רשומה או אוסף ורכיביהם. מבוסס על התקן ISAD(G) של הומעצה הבינ"ל לארכיונים.
  • EAG - ר"ת באנגלית של Encoded Archival Description. תקן מבוסס XML המשמש לתיאור מידע אודות הארגונים שמחזיקים במידע הארכיוני.
  • ISAAR (CPF) - תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הנותן כלים ליצירה ושימוש של access points (מילות מפתח, אינדקס וכו') המשמש לאחזור הרשומה.
  • ISAD(G) - תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הקובע סט כללים לתיאור של חומרי ארכיון, ללא קשר למבנה, לקדם עקביות ותיאור הולם לכל הרשומות ובכך להקל על החלפת מידע ואינטגרציה בין ארכיונים.
  • ISDIAH - תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הקובע תיאור הארגונים המחזיקים רשומות ארכיוניות. התקן קובע כיצד יש להוסיף, לערוך או למחוק רשומות ארכיוניות ארגוניות.
  • METS - ר"ת באנגלית של Metadata Encoding and Transmission Standard. תקן המגדיר מבנה XML המשמש לעטיפת עצמים ספרתיים, ביחד עם המידע הלווה שלהם (על שלל סוגיו- תיאורי, מנהלי ומבני).