נבחר אדריכל מועדף

 האדריכל הישראלי רפי סגל נבחר לתכנון הספרייה הלאומית

​הספרייה הלאומית ויד הנדיב שמחים להודיע על התוצאה של התחרות הבינלאומית לבחירת האדריכל שיתכנן משכן חדש לספרייה הלאומית.
בשלב הראשון של התחרות נבחרו, באופן אנונימי, ארבעה אדריכלים ישראליים מתוך 81 משתתפים. הארבעה המשיכו לשלב השני בו הצטרפו אליהם שמונה אדריכלים מוזמנים ארבעה מישראל וארבעה מחו"ל.
 
שנים עשר המשתתפים בשלב השני הגישו את עבודותיהם, שכללו שרטוטים ומודלים, לאחר עבודה מאומצת של כארבעה חודשים. ועדת שיפוט בינלאומית התכנסה בירושלים לבחון, באופן אנונימי, את ההצעות. לאחר לימוד מעמיק של התכניות ועיון מדוקדק בהן, ועדת השיפוט בחרה שלוש הצעות, ללא דירוג ביניהן, והזמינה את האדריכלים שהגישו אותן להציג בפניה ולהשיב לשאלות.
 
לאחר הראיונות ודיון נוסף, הוועדה בחרה באדריכל הישראלי רפי סגל כאדריכל המועדף. רפי סגל השתתף בשלב הראשון של התחרות והיה בין ארבעת הנבחרים בו. התכנון האדריכלי לבניין הספרייה הלאומית יושלם תוך דיאלוג אינטנסיבי בין האדריכל למזמין. הוא יוכרז כאדריכל הזוכה לאחר חתימת הסכם.
 
בתום התחרות אמר יו"ר ועדת השיפוט, פרופ' גליאנו: "ההצעה מביעה דיאלוג טוב עם הכנסת, עם מוזיאון ישראל ועם מבני הציבור שבסביבה. מצאנו אותה צנועה ויחד עם זאת מקורית וייחודית. הוועדה, שחבריה באים מתרבויות שונות וממספר דיסציפלינות, בחנה ביסודיות כל הצעה וקיימה דיונים מקיפים כדי להגיע להחלטה."
 

לחצו להגדלה

 

הצעת האדריכל רפי סגל מבט ממערב (הדמיה)