קורס RDA

בסוף מרץ 2013 ספריית הקונגרס וספריות אקדמיות רבות עברו ל-RDA (Resource, Description and Access), סטנדרט קיטלוג חדש המחליף את  AACR2. תת-ועדת הקיטלוג של הועדה המתמדת המליצה לאמץ את הסטנדרט גם בארץ. הספרייה הלאומית מארגנת קורס המיועד להכיר ולהכשיר את המקטלגים בארץ בסטנדרט RDA.
מרצה הקורס הוא Adam L. Schiff, ספרן ומקטלג ראשי ב-University of Washington Libraries – Seattle, WA, מומחה ב-RDA ובהכשרת מקטלגים.

תיאור הקורס

הקורס יבוסס על החומרים שהוכנו ע"י ספריית הקונגרס:

הקורס יכלול: 
 
עקרונות ה-RDA,
כולל מבוא ל-FRBR​ 
ול-FRAD

(Functional Requirements for Bibliographic Records)​
(Functional Requirements for Authority Data)
מבוא ותרגול ל-RDA Toolkit​
•​ RDA לרשומות ביבליוגרפיות וזהויות: הסבר, השוואה בין RDA  ו-AACR2, תרגול​
RDA למוסיקה​
RDA לכתבי עת​
  
תאריכים: ​ 04-08.08.2013​ יסודות, חומר ספרי וזהויות​
11.08.2013  ​ עיתונות​
12.08.2013​ מוסיקה​
שעות:​ 9:00-13:00 ​ הרצאות​
13:00-14:00 ​ הפסקת צהריים​
14:00-16:30​ תרגול​
         
הקורס מוגבל ל-35 משתתפים.
עלות הקורס: 1000 ₪.
   תשלום באמצעות חשבונית (להרשמה משותפת לפי מוסדות)
   תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להרשמה באופן פרטי)

לינה: שלוש אפשרויות בקרבת מקום לספרייה הלאומית:
   1.  מעונות סטודנטים – המעוניינים יסמנו זאת בטופס ההרשמה, ההזמנה תיעשה במרוכז
   2.  בית בלגיה – המעוניינים באפשרות זו יבצעו הזמנה בעצמם
   3.  אכסניית רבין – המעוניינים באפשרות זו יבצעו הזמנה בעצמם