קודי ספריות

Library Codes

ULS

קודי ספריות

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
השתמש ב- Ctrl + F כדי לחפש בעמוד זה
 

ABAR 

 

 

 

ABAR

  Yehuda Abarbanel Mental Health Center. (03)5552642 המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע"ש יהודה אברבנאל.  
  Medical Library (03)6589952 הספרייה הרפואית  
  Bat Yam 59100   library.a@abr.health.gov.il בת ים 59100  
         
    ISIL code  IL-ABAR    
    ISO-ILL IL:ABAR    
         
AFE

 

 

 

AFE

  Afeka Tel-Aviv Academic College of Engineering. (03)7688613 אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.  
  Library (03)7688606 הספרייה  
  218 Bnei Ephraim St.   evelyn@afeka.ac.il רח' בני אפרים 218  
  Tel-Aviv 69107   http://www.afeka.ac.il

תל-אביב 69107

 
    ISIL code  IL-AFE    
    ISO-ILL IL:AFE    
         

AHV

 

 

 

AHV

  Achva Academic College. 072-2248591 המכללה האקדמית אחווה.  
  Library (08)8588102 הספרייה  
  M.P.Shikmim 79800   boaz_d@achva.ac.il ד"נ שקמים 79800  
      http://www.achva.ac.il/    
    ISIL code  IL-AHV    
    ISO-ILL IL:AHV    
         

ARO

 

 

 

ARO

  Israel. Agricultural Research Organization. (03)9683833 משרד החקלאות ופתוח הכפר.  
  Volcani Center.Library (03)9683331 מינהל המחקר החקלאי. מכון וולקני. ספרייה מרכזית  
  PO Box 6, Bet-Dagan 50250

  volclib@volcani.agri.gov.il

ת"ד 6, בית דגן 50250  
      http://www.agri.gov.il/en/pages/38.aspx    
    ISIL code  IL-ARO    
    ISO-ILL IL:ARO    
         

ASA

 

 

 

ASA

  The Academic College of Society and the Arts. (09)8656501 המכללה האקדמית לחברה ואמנויות.  
  Library (09)8656503 הספרייה  
  10/b Haorzim St., Old Industrial Area, PO Box 13335,   henya@asa.ac.il האורזים 10/ב , אזה"ת הישן, ת"ד 13335,  
  Netanya 42379   http://www.asa.ac.il/Default.aspx?tabid=371 נתניה 42379  
    ISIL code  IL-ASA    
    ISO-ILL IL:ASA    
         

ASAF

 

 

 

ASAF

  "Asaf Ha-Rofe" Medical Center. (08)9779113 "אסף הרופא" מרכז רפואי  
  Dr. J. Jarcho Medical Library (08)9779112 הספרייה הרפואית ע"ש י. ירחע  
  Zerifin 70300   library2@asaf.health.gov.il צריפין  70300  
         
    ISIL code  IL-ASAF    
    ISO-ILL IL:ASAF    

ATOM

 

 

 

ATOM

  Israel Atomic Energy Commission. (08)9434783 הועדה לאנרגיה אטומית.  
  Soreq Nuclear Research Center. (08)9434315 המרכז למחקר גרעיני-נחל שורק.  
  Library   aharona@soreq.gov.il הספרייה  
  Yavne 81800   דואר יבנה 81800  
    ISIL code  IL-ATOM    
    ISO-ILL IL:ATOM    
   
   

BAR

 

 

 

BAR

  Bar Ilan University. (03)5318486 אוניברסיטת בר אילן.  
  Central Library (03)5353116 הספרייה המרכזית  
  Ramat Gan 52900

  Rochelle.Kedar@biu.ac.il

רמת גן 52900  
         
    ISIL code  IL-BAR    
    ISO-ILL IL:BAR    
         

BAR-LAW

 

 

 

BAR-LAW

  Bar Ilan University. (03)5318360 אוניברסיטת בר אילן.  
  Yaacov Herzog Faculty of Law. Library (03)5354552 הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג. הספרייה  
  Ramat Gan 52900   paula.barashi@mail.biu.ac.il רמת גן 52900  
         
    ISIL code  IL-BAR-LAW    
    ISO-ILL IL:BAR-LAW    
         

BBR

 

 

 

BBR

  Beit Berl College. (09)7476439 מכללת בית-ברל.  
  Central Library (09)7476210 ספרייה מרכזית  
  Doar Beit Berl 44905   juditr@beitberl.ac.il דאר בית ברל 44905  
         
    ISIL code  IL-BBR    
    ISO-ILL IL:BBR    
         

BEIL

 

 

 

BEIL

  Beilinson Hospital. (03)9377509; (03)9377345 מרכז רפואי רבין.  
  Medical Library (03)9244174;(03)9377510 קמפוס בלינסון. הספרייה הרפואית  
  Petah Tiqwa 49100   mosheshe@clalit.org.il פתח תקוה 49100  
         
    ISIL code  IL-BEIL    
    ISO-ILL IL:BEIL    
         

BGU

 

 

 

BGU

  Ben Gurion University of the Negev. (08)6461413, (08)6461411/37 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Zalman Aranne Central. Library (08)6472940 הספרייה המרכזית ע"ש זלמן ארן  
  PO Box 653, Beer Sheva 84105   ת"ד 653, באר שבע 84105  
         
    ISIL code  IL-BGU    
    ISO-ILL IL:BGU    
    IP Ariel: 132.72.63.22    
         

BGUD

 

 

 

BGUD

  Ben-Gurion University of the Negev. (08)6596712 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Jacob Blaustein Institutes for Desert Research.   המכונים לחקר המדבר ע"ש י. בלאושטיין.  
  Jane Schapiro Library   feuerman@exchange.bgu.ac.il הספריה ע"ש ג'ין שפירו  
  Sde Boker Campus, Midreshet Ben Gurion 84990   הקריה שדה בוקר, מדרשת בן גוריון 84990  
    ISIL code  IL-BGUD    
    ISO-ILL IL:BGUD    
         

BGU-EC

 

 

 

BGU-EC

  Ben-Gurion University in Eilat. (08)6304545 אוניברסיטת בן גוריון באילת.  
  Campus Eilat Library (08)6304538 ספריית קמפוס אילת  
  PO Box 653,   libeilat@bgu.ac.il ת"ד 653,  
  Beer-Sheva 84105   bgu.ac.il/Eilat באר-שבע 84105  
    ISIL code  IL-BGU-EC    
    ISO-ILL IL:BGU-EC    
         

BGUM

 

 

 

BGUM

  Ben-Gurion University of the Negev. (08)6479920 ; (08)6479892 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Soroka Univesity Medical Center (08)6239822 המרכז האוניברסיטאי הרפואי סורוקה  
  The Medical Library   medlib@bgu.ac.il הספרייה הרפואית  
  PO Box 151, Beer Sheva 84101

  http://medlib.bgu.ac.il

ת"ד 151, באר שבע 84101  
    ISIL code  IL-BGUM    
    ISO-ILL IL:BGUM    
    IP Ariel: 132.72.78.225    
         

BGUR

 

 

 

BGUR

  The Ben-Gurion Research Institute for the study of Israel and Zionism.

(08)6596943/4

מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון.  
  Library (08)6596980 הספרייה  
  Sde Boker Campus, 84990   maghrill@bgu.ac.il הקרית בשדה בוקר, 84990  
      http://lib20.bgu.ac.il/F    
    ISIL code  IL-BGUR    
    ISO-ILL IL:BGUR    
         

BIC

 

 

 

BIC

  Al-Qasemi College of Education. (04)6286637 אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך.  
  Library   הספרייה   
  Al-Qasemi College, PO Box 124,   isc_lib@qsm.ac.il  מכללת אלקאסמי, ת"ד 124,  
  Baqa al-Gharbiyye 30100

  http://al-qasemi.exlibris.co.il/F

באקה אלג'רבייה 30100

 
    ISIL code  IL-BIC    
    ISO-ILL IL:BIC    
    IP Ariel: 192.115.90.66    
         

BN

 

 

 

BN

  Bank of Israel. (02)6552720 בנק ישראל.  
  Library (02)6552164 הספרייה  
  PO Box 780, Jerusalem 91007   uzip@bankisrael.gov.il ת"ד 780, ירושלים 91007  
         
    ISIL code  IL-BN    
    ISO-ILL IL:BN    
         

BRO

 

 

 

BRO

  Myers-JDC-Brookdale Institute. (02)6557441 מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.  
  Library (02)5661481 הספרייה  
  PO Box 3886, Jerusalem, 91037   brklib@jdc.org.il גבעת הג'וינט, ת"ד 3886, ירושלים 91037  
         
    ISIL code  IL-BRO    
    ISO-ILL IL:BRO    
         

BRZ

 

 

 

BRZ

  Barzilai Medical Center.  (08)6745581 מרכז רפואי ברזילי.  
  Medical Library  (08)6745336 הספרייה הרפואית  
  3 Histadrut St., Ashkelon, 78306

  pninash@barzi.health.gov.il

רח' ההסתדרות 3, אשקלון  78306  
      http://www.barzilaimc.org.il/    
    ISIL code  IL-BRZ    
    ISO-ILL IL:BRZ    
         

BSA

 

 

 

BSA

  British School of Archaeology in Jerusalem. (02)6282901 בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה בירושלים.  
  Library   הספרייה  
  Sheikh Jarrah, PO Box 19283,   שיך ג'ראח, ת"ד 19283, ירושלים 91190  
  Jerusalem, 91190      
    ISIL code  IL-BSA    
    ISO-ILL IL:BSA    
         

BYK

 

 

 

BYK

  Beer Yaacov Mental Health Center. (08)9258218 מרכז לבריאות הנפש "באר יעקב".  
  Library (08)9281135 הספרייה  
   PO Box 1, Beer Yaacov 70350   ת"ד 1, באר יעקב 70350  
         
    ISIL code  IL-BYK    
    ISO-ILL IL:BYK    
         

BZ

 

 

 

BZ

  Bnai Zion Medical (04)8359526 המרכז הרפואי "בני ציון"  
  Medical Library (04)8359976 הספרייה הרפואית  
  47 Golomb Ave., PO Box 4940,

  ilana.merhav@b-zion.org.il

שד' גולומב 47, ת"ד 4940,  
  Haifa 31048   http://www.b-zion.org.il/pages/908.aspx

חיפה 31048

 
    ISIL code  IL-BZ    
    ISO-ILL IL:BZ    
         

BZL

 

 

 

BZL

  The Bezalel Academy of Arts and Design (02)5893277 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  
  General Library (02)5893203 ספריית האקדמיה  
  Mount Scopus   libper@bezalel.ac.il הר הצופים  
  PO Box 24046   http://primo-bezalel.exlibris.co.il ת"ד 24046  
  Jerusalem 91240 ISIL code  IL-BZL ירושלים 91240  
    ISO-ILL IL:BZL    
   
   

CARM

 

 

 

CARM

  Carmel Medical Center.  (04)8250363; (04)8250663 מרכז רפואי כרמל.  
  Medical Library  (04)8250778 הספרייה הרפואית  
  7 Michal St., Haifa 34362   library_cr@clalit.org.il רח' מיכ"ל 7, חיפה 34362   
         
    ISIL code  IL-CARM    
    ISO-ILL IL:CARM    
    IP Ariel: 192.115.106.15    
         

CBS

 

 

 

CBS

  Central Bureau of Statistics. (02)6592555 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  
  Library   הספרייה  
  66 Knafe Nesharim St., PO. Box 34525,   library@cbs.gov.il כנפי נשרים 66, ת"ד 34525,  
  Jerusalem 91342   ירושלים 91342  
    ISIL code  IL-CBS    
    ISO-ILL IL:CBS    
         

CFHL

 

 

 

CFHL

  Central Fish Health Laboratory. (04)6585877 המעבדה המרכזית לבריאות דגים.  
  Lab Library (04)6581655 ספריית המעבדה  
  Nir David, 10803 Nirf@moag.gov.il קיבוץ ניר דוד, 10803  
    http://www.fishery.moag.gov.il    
    ISIL code  IL-CFHL    
    ISO-ILL IL:CFHL    
         

CMA-CMB

 

 

 

CMA-CMB

  The College of Management, (03)9634231 המסלול האקדמי המכללה למנהל.  
  Academic Studies. Central Library  (03)9634200 הספרייה המרכזית  
  Yitzhak Rabin Blvd. , PO Box 25074,  cenlib@hdq.colman.ac.il שדרות יצחק רבין  ת"ד 25074, ראשון לציון 75190  
  Rishon LeZion 75190  http://cenlib.colman.ac.il    
    ISIL code  IL-CMA-CMB    
    ISO-ILL IL:CMA-CMB    
         

CMA-CML

 

 

 

CMA-CML

  The College of Management, (03)9634083 המסלול האקדמי המכללה למנהל.  
  Academic Studies. Law Library (03)9634100 ספריית משפטים  
  Yitzhak Rabin Blvd. , PO Box 25072,  lawlib@hdq.colman.ac.il שד' יצחק רבין, ת"ד 25072, ראשון לציון 75190  
  Rishon LeZion 75190  http://lawlib.colman.ac.il    
    ISIL code  IL-CMA-CML    
    ISO-ILL IL:CMA-CML    
         

CMH

 

 

 

CMH

  Beer-Sheva Mental Health Center. (08)6401555 מרכז לבריאות הנפש באר-שבע.  
  Ivener Mental Health Library (08)6401549 הספרייה ע"ש אייבנר  
  2 HaTsadik Mi-Yerushalayim St., PO Box 4600,   mhc@bgu.ac.il הצדיק מירושלים 2, ת"ד 4600,  
  Beer Sheva 84170   באר שבע; 84170  
    ISIL code  IL-CMH    
    ISO-ILL IL:CMH    
   
   

DEF

 

 

 

DEF

  Directorate of Research and Development. (03)6934845 מינהל למחקר, פתוח אמל"ח ותשתית לייצור.  
  Documentation and Information Centre (03)6934319 מרכז לתיעוד ומידע  
  Ha-Qirya, Tel Aviv, PO Box 61909   shani_cohen2@mod.gov.il הקריה, תל אביב, ת"ד 61909  
         
    ISIL code  IL-DEF    
    ISO-ILL IL:DEF    
         

DEVL

 

 

 

DEVL

  Weitz Center for Development Studies. (08)9474111 מרכז ויץ ללימודי הפיתוח.  
  Library (08)9475884 הספרייה  
  PO Box 12, Rehovot 76100   adi@weitz- center.org ת"ד 12, רחובות 76100  
      www.weitz- center.org    
    ISIL code  IL-DEVL    
    ISO-ILL IL:DEVL    
         

DIAM

 

 

 

DIAM

  Israel Diamond Institute (03)7754607 מכון היהלומים הישראלי  
  Theodore Loevy Diamond & Gem Library   ספריית מכון היהלומים הישראלי  
  1 Jabotinsky St., Ramat Gan 52521   support@israelidiamond.co.il רח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן 52521  
      http://www.israelidiamond.co.il/    
    ISIL code  IL-DIAM    
    ISO-ILL IL:DIAM    
         

DRUG

 

 

 

DRUG

  Israel Anti-Drug Abuse Foundation (02)5675992/11 הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול  
  Information center (02)6513956 מרכז מידע  
  7 Kanfey Nesharim St. Givat Shaul, PO Box 3985,    yaffat@antidrugs.gov.il רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת"ד 3985,  
  Jerusalem 91039   http://www.infocenters.co.il/ada ירושלים 91039  
    ISIL code  IL-DRUG    
    ISO-ILL IL:DRUG    
         

DYL

 

 

 

DYL

  David Yellin College of Education. (02)6558180 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.  
  Library (02)6558181 הספרייה  
  7 Ha-Maagal St., PO Box 3578,   rachelb@dyellin.ac.il רח' המעגל 7, ת"ד 3578,  
  Jerusalem 91035  http://www.dyellin.ac.il/library    
    ISIL code  IL-DYL    
    ISO-ILL IL:DYL    
   
   

EB

 

 

 

EB

  École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF). (02)6264468 אקול ביבליק א ארכאולוג'יק פרנסז.  
  Bibliothèque (02)6282567 הספרייה  
  6 Nablus Road, PO Box 19053,   biblio@ebaf.edu דרך שכם 6, ת"ד 19053,  
  Jerusalem 91190   http://biblio.ebaf.edu ירושלים  91190  
    ISIL code  IL-EB ירושלים 91035   
    ISO-ILL IL:EB    
         

ECUM

 

 

 

ECUM

  Ecumenical Institute for Advanced Theological Studies. (02)6760911  מכון אקומני ללימודים תיאולוגיים מתקדמים.  
  Library   הספרייה  
  Tantur, P. O. B. 19556, Jerusalem 91190   טנטור ת"ד 19556, ירושלים  91190  
         
    ISIL code  IL-EDUM    
    ISO-ILL IL:EDUM    
         

EFR

 

 

 

EFR

  Efrata College.  (02)5657307 מכללת אפרתה.  
  Library  (02)6738660 הספרייה  
  17 Yefune St., PO Box 10263, Jerusalem 91102   gabriela@efrata.ac.il רח' בן יפונה 17, ת"ד 10263, ירושלים  91102  
      http://www.efrata.ac.il/library/index.htm    
    ISIL code  IL-EFR    
    ISO-ILL IL:EFR    
         

EMEQ

 

 

 

EMEQ

  Emek Medical Center  (04)6494264 מרכז רפואי העמק  
  Medical Library  (04)6494264 הספרייה הרפואית  
  Sderot Yitshak Rabin, Afula 18101   judy_p@clalit.org.il שדרות יצחק רבין, עפולה 18101  
      http://emeq-ez.medlcp.tau.ac.il    
    ISIL code  IL-EMEQ    
    ISO-ILL IL:EMEQ    
         

EMY

 

 

 

EMY

  The Max Stern Academic College of Emek Yezreel (04)6423453 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  
  Library (04)6423452 ספרייה  
  Mobile Post: Yezreel 19300   ill@yvc.ac.il ד.נ. יזרעאל 19300  
      http://www.yvc.ac.il/    
    ISIL code  IL-EMY    
    ISO-ILL IL:EMY    
         

EN 

 

 

 

EN

  The Ministry of Energy and Water Resources. (02)5316041 משרד האנרגיה והמים.  
  Central Library (02)5316017 הספרייה המרכזית  
  Yafo Rd.234, PO Box 36148,   ngroisman@energy.gov.il רח' יפו 234, ת"ד 36148,  
  Jerusalem 9136002   www.energy.gov.il ירושלים 9136002  
    ISIL code  IL-EN    
    ISO-ILL IL:EN    
         

ETZ

 

 

 

ETZ

  Yeshivat Har Etzion (02)9937330 ישיבת הר עציון.  
  Yeshivat Har Etzion Library (02)9931298 ספריית ישיבת הר עציון  
  Alon Shvut, Gush Etzion, 90433   ab@herzog.ac.il אלון שבות, גוש עציון, 90433  
      http://yhel.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-ETZ    
    ISO-ILL IL:ETZ    
   
   

FILM 

 

 

 

FILM

  Tel-Aviv Cinematheque. (03)6060815; (03)6060831 סינמטק תל-אביב.  
  Film Archive - Tel Aviv Cinematheque Library (03)6962841 ארכיון - ספרייה לקולנוע סינמטק תל אביב  
  5 Haaraba St., PO Box 20370, Tel-Aviv 61203   tomerk@cinema.co.il רח' הארבעה 5, ת"ד 20370, תל אביב 61203  
      www.cinema.co.il    
    ISIL code  IL-FILM    
    ISO-ILL IL:FILM    
         

FOOD

 

 

 

FOOD

  Institute of Quality & Control. (03)9313555 מכון לבקרה ואיכות IQC.  
  Library (03)9044406 הספרייה  
  6 Ravnitzky St., Segula I.Z.,   info@iqc.co.il רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה,  
  Petach Tikva 49277   http://www.iqc.co.il פתח תקוה 49277  
    ISIL code  IL-FOOD    
    ISO-ILL IL:FOOD    
   
   

GCL  

 

 

 

GCL

  Gordon College of Education (04)8590125 המכללה האקדמית לחינוך גורדון  
  The Library (04)8590134 הספרייה  
  73 Tschernichovsky St.

  shahaf@gordon.ac.il

רח' טשרניחובסקי 73  
  Haifa 35705

  http://www.gordon.ac.il

חיפה 35705

 
    ISIL code  IL-GCL    
    ISO-ILL IL:GCL    
         

GEHA

 

 

 

GEHA

  Geha Mental Health Center. Library (03)9258359 מרכז לבריאות הנפש גהה. הספרייה  
  1 Helsinki St., PO Box 102, Petah Tikva 49100 (03)9258359 רח' הלסינקי 1, ת"ד 102, פתח תקוה 49100  
      estee@clalit.org.il    
         
    ISIL code  IL-GEHA    
    ISO-ILL IL:GEHA    
         

GERI

 

 

 

GERI

  Shmuel Ha-Rofe Hospital. (08)9258784 בית החולים שמואל הרופא. המרכז הרפואי הגריאטרי.  
  Geriatric Medical Center. Medical Library (08)9258784 הספרייה הרפואית  
  PO Box 2, Beer Yacov, 70300   krispin.shimon@grsh.health.gov.il ת"ד 2, באר יעקב 70300  
         
    ISIL code  IL-GERI    
    ISO-ILL IL:GERI    
         

GIA  

 

 

 

GIA

  Goethe Institut Israel. (03)6060500 מכון גתה ישראל.  
  Bibliothek & Information (03)6955799 ספרייה ומרכז מידע  
  Asia House, 4 Weizmann St., PO Box 33691, Tel Aviv 64239.   info@telaviv.goethe.org בית אסיה, רח' ויצמן 4, ת"ד 33691, תל-אביב 64239.  
         

GORD

 

 

 

GORD

  Gordon House, the A.D. Gordon Agriculture and Nature Study Institute. (04)6750040 בית גורדון, בית לטבע ולחקלאות.  
  Library (04)6608174 הספרייה  
  Deganya A, Emeq Ha-Yarden 15120   gordon@degania.org.il דגניה א', עמק הירדן  15120  
      http://beitgordon.museumline.co.il/    
    ISIL code  IL-GORD    
    ISO-ILL IL:GORD    
         

GSI 

 

 

 

GSI

  Geological Survey. (02)5314266 המכון הגיאולוגי.  
  Library (02)5378721 הספרייה  
  30 Malkhei Yisrael St., Jerusalem 95501   library@gsi.gov.il רח' מלכי ישראל 30, ירושלים 95501  
         
    ISIL code  IL-GSI    
    ISO-ILL IL:GSI    
         

GWL

 

 

 

GWL

  Givat Washington. (08)8511923 גבעת וושינגטון.  
  Library (08)8511923 הספרייה  
  Mobile Post Avtah 79239   yaffas@macam.ac.il דואר נע אבטח 79239  
      http://www.washington.ac.il    
    ISIL code  IL-GWL    
    ISO-ILL IL:GWL    
   
   

HAB

 

 

 

HAB

  Habermann Institute for Literary Research. (08)9244569 מכון הברמן למחקרי ספרות. הספרייה  
  Library (08)9249466 שדרות דוד המלך 20, ת"ד 383, לוד 71101  
  20 Shderot David Hamelech,      
  PO Box 383, Lod 71101      
    ISIL code  IL-HAB    
    ISO-ILL IL:HAB    
         

HAD

 

 

 

HAD

  Hadassah Academic College. Library (02)6291303 מכללה אקדמית הדסה. הספרייה  
  37 HaNeviim St., PO Box 1114, Jerusalem 91010 (02)6250619 רח' הנביאים 37, ת"ד 1114, ירושלים 91010  
      eric@hadassah.ac.il    
      http://hadassah.ac.il    
    ISIL code  IL-HAD    
    ISO-ILL IL:HAD    
         

HAI

 

 

 

HAI

  University of Haifa. (04)8240529; (04)8249523 אוניברסיטת חיפה.  
  Younes & Soraya Nazarian Library (04)8249146;(04)8257753 ספריית יונס וסוראיה נזריאן  
  199 Aba Khoushy Avenue   ill@univ.haifa.ac.il

periodicals@univ.haifa.ac.il

שד' אבא חושי 199  
  Mount Carmel, Haifa 3498838   http://lib.haifa.ac.il/english/ הר הכרמל, חיפה 3498838  
    ISIL code  IL-HAI    
    ISO-ILL IL:HAI    
    IP Ariel: 132.74.56.191    
         

HIT

 

 

 

HIT

  Holon Institute of Technology. (03)5026546 המכון הטכנולוגי חולון.  
  Library (03)5026546 הספרייה  
  52 Golomb St., PO Box305,   yana@hit.ac.il רח' גולומב 52, ת"ד 305,  
  Holon 58100   חולון 58100  
    ISIL code  IL-HIT    
    ISO-ILL IL:HIT    
         

HMD

 

 

 

HMD

  Hemdat Hadarom College. (08)9937664 המכללה האקדמית חמדת-הדרום.  
  Library (08)9937682 הספרייה  
  PO Box 412, Netivot 80200   hemdat_lib@macam.ac.il ת"ד 412, נתיבות 80200  
      http://www.hemdat.ac.il    
    ISIL code  IL-HMD    
    ISO-ILL IL:HMD    
    IP Ariel: 192.115.90.154    
         

HRZ

 

 

 

HRZ

  Herzog College - Gush Etzion. (02)9937321 מכללת הרצוג – גוש עציון.  
  Library (057)9321990 הספרייה  
  Alon Shevut, Gush Etzion 90433   library@herzog.ac.il אלון שבות, גוש עציון 90433  
      http://www.herzog.ac.il/index.php/library    
    ISIL code  IL-HRZ    
    ISO-ILL IL:HRZ    
         

HSZ

 

 

 

HSZ

  Henrietta Szold Institute. Library (02)6494444 מכון הנרייטה סאלד.  
  9 Columbia St., Qiryat Menahem (02)6437698 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. הספרייה  
  Jerusalem 96583   רח' קולומביה 9, קרית מנחם, ירושלים 96583  
         
    ISIL code  IL-HSZ    
    ISO-ILL IL:HSZ    
         

HUC

 

 

 

HUC

  Hebrew Union College. (02)6203270 היברו יוניון קולג'.  
  Abramov Library (02)6203272 ספריית אברמוב  
  13 King David St., Jerusalem 94101

  abramov@huc.edu

רח' המלך דוד 13, ירושלים 94101  
      http://heb-union-col.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-HUC    
    ISO-ILL IL:HUC    
         

HUJI-AGR

 

 

 

HUJI-AGR

  Hebrew University of Jerusalem. (08)9489068 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  The library of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences (08)9361348 הספרייה למדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה  
  PO Box 12, Rehovot 76100   Intlib@savion.huji.ac.il ת"ד 12 , רחובות 76100  
   

 http://www.agri.huji.ac.il/library/menu.html

 

 
    ISIL code  IL-HUJI-AGR    
    ISO-ILL IL:HUJI-AGR    
    IP Ariel: 128.139.14.131    
         

HUJI-EIN

 

 

 

HUJI-EIN

  Albert Einstein Archives. (02)6585781 ארכיון אלברט איינשטיין.  
  Albert Einstein Library (02)6586910 ספריית אלברט איינשטיין  
  Hebrew University of Jerusalem, Edmond Safra Campus,   ronigr@savion.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד ספרא,  
  Levi Building, 2nd floor, Givat Ram, Jerusalem 91904   בניין לוי, קומה ב', גבעת רם ירושלים 91904  
    ISIL code  IL-HUJI-EIN    
    ISO-ILL IL:HUJI-EIN    
         

HUJI-FRD

 

 

 

HUJI-FRD

  Sigmund Freud Center for Study and Research in Psychoanalysis. (02)5883380 מרכז זיגמונד פרויד למחקר פסיכואנליטי.  
  Library (02)5322132 הספרייה  
  Room 2522, Social Sciences, Mt.Scopus,   msfreud@mscc.huji.ac.il אוניברסיטה העברית בירושלים,  
  Hebrew University of Jerusalem.    קמפוס הר הצופים, מדעי החברה, חדר 2522  
    ISIL code  IL-HUJI-FRD    
    ISO-ILL IL:HUJI-FRD    
         

HUJI-JAT

 

 

 

HUJI-JAT

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882415 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Institute of Archaeology.Library   המכון לארכיאולוגיה. הספרייה  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   ronitsh@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
         
    ISIL code  IL-HUJI-JAT    
    ISO-ILL IL:HUJI-JAT    
         

HUJI-JES

 

 

 

HUJI-JES

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882240;(02)5882066 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Education & Social Work Library (02)5881586 ספרית חינוך ועבודה סוציאלית.  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   eswlill@savion.cc.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
         
    ISIL code  IL-HUJI-JES    
    ISO-ILL IL:HUJI-JES    
         

HUJI-JLW

 

 

 

HUJI-JLW

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5881502 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  The Bernards G. Segal Law Library (02)5822895 ספריית משפטים ע"ש ברנרד ג' סגל.  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   lawlib@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
      http://lawlib.huji.ac.il/    
    ISIL code  IL-HUJI-JLW    
    ISO-ILL IL:HUJI-JLW    
         

HUJI-JMC

 

 

 

HUJI-JMC

  Hebrew University of Jerusalem. (02)6584379 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Einstein Institute of Mathematics. (02)6586505 המכון למתמטיקה ע"ש א. איינשטיין  
  Mathematics and Computer Sciences   library@math.huji.ac.il הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב  
  Giv'at Ram, Jerusalem 91904   http://www.ma.huji.ac.il/~library/

 גבעת רם, ירושלים 91904

 
    ISIL code  IL-HUJI-JMC    
    ISO-ILL IL:HUJI-JMC    
         

HUJI-JMS

 

 

 

HUJI-JMS

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882122; (02)5882141 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Bloomfield Library (02)5322435 ספריית הר הצופים  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   msperiodicals@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
      http://www.mslib.huji.ac.il    
    ISIL code  IL-HUJI-JMS    
    ISO-ILL IL:HUJI-JMS    
         

HUJI-JOS

 

 

 

HUJI-JOS

  Rothberg International School for Overseas Student. (02)5882258 ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.  
  Library (02)5882363 הספרייה  
  Hebrew University of Jerusalem,   rislibrary@savion.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Boyar Building, Mount Scopus   http://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=494 בניין בויאר, הר הצופים  
  91905, Jerusalem ISIL code  IL-HUJI-JOS ירושלים 91905  
    ISO-ILL IL:HUJI-JOS    
         

HUJI-JSL

 

 

 

HUJI-JSL

  Hebrew University of Jerusalem. (02)6585247; (02)6585623 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  The Harman Science Library (02)6586237 ספריית הרמן למדעי הטבע  
  The Edmond J. Safra Campus, Givat Ram,   jslill@savion.huji.ac.il קמפוס א.י. ספרא, גבעת רם,  
  Jerusalem 91904   http://harmanlib.huji.ac.il/ ירושלים 91904  
    ISIL code  IL-HUJI-JSL    
    ISO-ILL IL:HUJI-JSL    
    Ariel: IP 132.64.70.12    
         

HUJI-JTR

 

 

 

HUJI-JTR

  Hebrew University of Jerusalem (02)5882313, (02)5882320 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Harry Truman Research Institute.    המרכז ע"ש הרי טרומן  
  Library and Documentation Unit   הספרייה ויחידת הדוקומנטציה  
  Mount Scopus, Jerusalem 91190   הר הצופים, ירושלים 91190  
    ISIL code  IL-HUJI-JTR    
    ISO-ILL IL:HUJI-JTR    
         

HUJI-MLBE

 

 

 

HUJI-MLBE

  Hebrew University of Jerusalem (02)6758791; (02)6758795 האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 
  Muriel and Philip Berman Medical Library (02)6758789 הספריה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן  
  PO Box 12272, Jerusalem 91120   mdlibinfo@savion.hujil.ac.il ת"ד 12272, ירושלים 91120  
      http://library.ekmd.huji.ac.il    
    ISIL code  IL-HUJI-MLBE    
    ISO-ILL IL:HUJI-MLBE    
         

HUJI-MLBS 

 

 

 

HUJI-MLBS

  Hadassah Driesman Mt.Scopus (02)5844644 הספרייה הרפואית ע"ש דריסמן  
  Medical Library (02)5822411 הדסה הר הצופים  
  Mt.Scopus, PO Box 24035, Jerusalem 91240   mlbs@hadassah.org.il הר הצופים, ת"ד 24035, ירושלים 91240  
         
    ISIL code  IL-HUJI-MLBS    
    ISO-ILL IL:HUJI-MLBS    
         

HUJI-ZOO

 

 

 

HUJI-ZOO

  Hebrew University of Jerusalem (02)6585877 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Zoological Museum.    המוזיאון הזואולוגי/ אוסף מולוסקה  
  Malacological Collection   בנין ברמן, גבעת רם, ירושלים 91341  
  Binyan Berman, Giv'at Ram,      
  Jerusalem 91341 ISIL code  IL-HUJI-ZOO    
    ISO-ILL IL:HUJI-ZOO    
         

HYD

 

 

 

HYD

  Ministry of Agriculture. (02)6442528 משרד החקלאות.  
  Hydrological Service. Library  (02)6442529 השרות ההידרולוגי. הספרייה  
  234 Yaffo St., PO Box 36118,   marinan@water.gov.il רח' יפו 234, ת"ד 36118,  
   Jerusalem 91360   http://www.gov.il ירושלים 91360  
    ISIL code  IL-HYD    
    ISO-ILL IL:HYD    
   
   

IAA

 

 

 

IAA

  Israel Antiquities Authority. Library (02)6204685,(02)6204686 רשות העתיקות. הספרייה  
  PO Box 586, Jerusalem 91004 (02)6260684 ת"ד 586, ירושלים 91004  
      rimma@israntique.org.il    
      http://libantiquities.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-IAA    
    ISO-ILL IL:IAA    
         

IAI

 

 

 

IAI

  Israel Aircraft Industries Ltd. (03)9358068 התעשיה האוירית לישראל.  
  Technical Information Center (03)9355052 מרכז מידע טכני  
  Dept. 4416, Ben Gurion   apeled@iai.co.il מח' 4416, נמל התעופה בן גוריון 70100  
  International Airport 70100      
    ISIL code  IL-IAI    
    ISO-ILL IL:IAI    
         

IC

 

 

 

IC

  Tel Aviv Sourasky Medical Center. (03)6973355 מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.  
  Medical Library (03)6974472 הספרייה הרפואית  
  6 Weizman St.,   ariel2@tlvmc.gov.il רח' ויצמן 6,  
  Tel Aviv 6423906   http://library.tasmc.org.il/ תל אביב 6423906  
    ISIL code  IL-IC    
    ISO-ILL IL:IC    
         

IDC

 

 

 

IDC

  Interdisciplinary Center, Herzliya. Library (09)9527370 המרכז הבינתחומי, הרצליה. הספרייה  
  PO Box 167,  (09)9567394 רח' נתן אלתרמן-כנפי נשרים  
  Natan Alterman-Kanfei Nesharim St.   idclibrary@idc.ac.il ת"ד 167 הרצליה 46150  
  Herzliya 46150   http://www.idc.ac.il/library    
    ISIL code  IL-IDC    
    ISO-ILL IL:IDC    
         

IEI

 

 

 

IEI

  Israel Export and International Cooperation Institute. (03)5142830 המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי.  
  29 Hamered St., PO Box 50084, (03)5142902 רח' המרד 29, ת"ד 50084,  
  Tel Aviv 68125   library@export.gov.il תל אביב 68125  
      http://www.export.gov.il    
    ISIL code  IL-IEI    
    ISO-ILL IL:IEI    
         
IIBR

 

 

 

IIBR

  Israel Institute for Biological Research. (08)9381506 המכון למחקר ביולוגי בישראל.  
  Library (08)9381423 הספרייה  
  PO Box 19, Ness Ziona 74100   shoshk@iibr.gov.il ת"ד 19, נס ציונה 74100  
      www.iibr.gov.il    
    ISIL code  IL-IIBR    
    ISO-ILL IL:IIBR    
    IP Ariel: 192.116.83.107    
         
IML

 

 

 

IML

  Israel Museum, Jerusalem. (02)6708886; (02)6771306 מוזיאון ישראל, ירושלים.  
  Israel Museum Art and Archaeology Library (02)6771375 ספריית מוזיאון ישראל לאמנות וארכיאולוגיה  
  11 Ruppin Blvd., PO Box 71117, Jerusalem 91710   library@imj.org.il דר' רופין 11, ת"ד 71117, ירושלים 91710  
  Jerusalem 91710   http://israelmuseum.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-IML    
    ISO-ILL IL:IML    
         

IOLR 

 

 

 

IOLR

  Israel Oceanographic Information Center (04)8515202 חקר ימים ואגמים לישראל. הספרייה  
  Tel Shiqmona, PO Box 8030, Haifa 31080 (04)8511911 תל שקמונה, ת"ד 8030 חיפה 31080  
      miryamf@ocean.org.il    
         
    ISIL code  IL-IOLR    
ISO-ILL IL:IOLR
   
   

JCE  

 

 

 

JCE

  Jerusalem College of Engineering (02)6588060 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  
  Shreibaum 26, PO Box3566 (02)6588010 רח' שריבום 26, ת"ד 3566, ירושלים 91035  
  Ramat Beit Hakerem, Jerusalem 91035   library@jce.ac.il    
      http://library.jce.ac.il    
    ISIL code  IL-JCE    
ISO-ILL IL:JCE
         

JCT 

 

 

 

JCT

  Jerusalem College of Technology. Library (02)6751221 בית ספר גבוה לטכנולוגיה. הספרייה  
  21 Ha-Waad Ha-Leumi St. (02)6751220 רח' הועד הלאומי 21, ת"ד 16031, ירושלים 91160  
  Givat Mordechai, PO Box16031   janna@jct.ac.il    
  Jerusalem 91160   http://library.jct.ac.il/index_heb.html    
    ISIL code  IL-JCT    
    ISO-ILL IL:JCT    
         

JVC

 

 

 

JVC

  Kinneret College. (04)6653722 המכללה האקדמית כנרת  
  The Robert and Yadelle Sklare Family Library (04)6653724 הספרייה האקדמית כנרת ע"ש סקלאר  
  M.P. Jordan Valley 15132   smadi@kinneret.ac.il ד.נ. עמק הירדן 15132  
      http://lib.kinneret.ac.il/    
    ISIL code  IL-JVC    
    ISO-ILL IL:JVC    
   
   

KAPL

 

 

 

KAPL

  Kaplan Hospital. Medical Library (08)9441337 בית חולים קפלן. הספרייה הרפואית  
  Havazzelet, PO Box 1, Rehovot (08)9441830 ת"ד 1 חבצלת, רחובות  
       laura_t@clalit.org.il    
         
    ISIL code  IL-KAPL    
    ISO-ILL IL:KAPL    
         

KCL  

 

 

 

KCL

  Kaye College of Education. (08)6402738/9 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  
  Kaye College Library (08)6402867 ספריית מכללה קיי  
  33 Yehuda Halevi St., PO Box 4301,

  kilia@kaye.ac.il

רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 4301,  
  Beer Sheva 8453609   http://www.kaye.ac.il/ באר שבע, 8453609  
    ISIL code  IL-KCL    
ISO-ILL IL:KCL
   
   

LAN 

 

 

 

LAN

  Laniado Hospital. Medical Library (09)8604711 בית חולים לניאדו. הספרייה הרפואית  
  Kiryat Sanz, Natanya 42150 (09)8337930 קרית צאנז, נתניה 42150  
      libor@laniado.org.il    
         
    ISIL code  IL-LAN    
    ISO-ILL IL:LAN    
         

LE

 

 

 

LE

  Loewenstein Hospital-Rehabilitation Center. (09)7709062 בית חולים לוינשטיין-מרכז לשקום.  
  Medical Library (09)7709648 הספרייה הרפואית  
  278 Ahuzza St., PO Box 3,   ornam@clalit.org.il רח' אחוזה 278, ת"ד 3,  
  Raanana 43100   http://hospitals.clalit.co.il/Hospitals/Loewenstein רעננה; 43100  
    ISIL code  IL-LE    
    ISO-ILL IL:LE    
         

LEV

 

 

 

LEV

  Levinsky College of Education (03)6902490;(03)6902488 מכללת לוינסקי לחינוך  
  Central Library and Music Library  (03)6901528 הספרייה המרכזית וספריית המוסיקה  
  15 Shoshana Persitz St., PO Box 48130   dafo@levinsky.ac.il רח' שושנה פרסיץ 15, ת"ד 48130  
  Tel-Aviv 61481   http://www.levinsky.ac.il תל אביב 61481  
    ISIL code  IL-LEV    
    ISO-ILL IL:LEV    
         

LIF 

 

 

 

LIF

  Lifshitz College of Education (02)5679535 מכללת ליפשיץ  
  17 Hillel St., Jerusalem 94581  (02)6259432 הלל 17, ירושלים 94581  
      liflib@macam.ac.il    
      http://www.lif.ac.il/    
    ISIL code  IL-LIF    
ISO-ILL IL:LIF
   
   

ME 

 

 

 

ME

  Meir Hospital. (09)7472415/2487 בית חולים מאיר.  
  Medical Library (09)7423229 הספרייה הרפואית  
  59 Tchernichovsky St., PO Box 82,   ilanaf@post.tau.ac.il; Ilana.flatau@clalit.org.il רח' טשרניחובסקי 59, ת"ד 82  
  Kefar Sava 44281   כפר סבא 44281  
    ISIL code  IL-ME    
ISO-ILL IL:MES
         

MHK

 

 

 

MHK

  Mosad Ha-Rav Kook. Yehuda Library (02)6526231/2 מוסד הרב קוק. ספריית הרב מימון  
  1 Ha-Rav Maymon St., Kiryat Moshe, PO Box 642, (02)6526968 רח' הרב מימון 1, קרית משה,  
  Jerusalem 91006   ת"ד 642 ירושלים 91006  
         
    ISIL code  IL-MHK    
    ISO-ILL IL:MHK    
         

MJ

 

 

 

MJ

  Ministry of Justice. Central Library (02)6466628 משרד המשפטים. הספרייה המרכזית  
  29 Salah E-Din St., PO Box 49029, (02)6466723 רח' צלאח א-דין 29, ת"ד 49029  
  Jerusalem 91490   Library@justice.gov.il ירושלים 91490  
         
    ISIL code  IL-MJ    
    ISO-ILL IL:MJ    
         

MJA

 

 

 

MJA

  Tikotin Museum of Japanese Art (04)8374497; (04)8376972 מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית  
  89 Hanassi Ave., Haifa 34529 (04)8379824 שד' הנשיא 89, חיפה 34529  
         
         
    ISIL code  IL-MJA    
    ISO-ILL IL:MJA    
         

MNG

 

 

 

MNG

  Sapir Academic College (077)9802806 מכללה אקדמית ספיר  
  The Library (077)9802844 הספרייה המרכזית  
  Sha'ar Hanegev Education Center   lib@sapir.ac.il קרית חינוך שער הנגב  
  D.N. Hof Ashkelon 79200   http://lib.sapir.ac.il/ ד.נ. חוף אשקלון 79200  
    ISIL code  IL-MNG    
    ISO-ILL IL:MNG    
         

MS

 

 

 

MS

  Israel Meteorological Service. (03)9403116 השרות המטאורולוגי הישראלי.  
  Library (03)9604065 הספרייה  
  PO Box 25, Bet Dagan 50250   ims@ims.gov.il ת"ד 25 בית דגן 50250  
      http://www.ims.gov.il    
    ISIL code  IL-MS    
    ISO-ILL IL:MS    
         

MTL

 

 

 

MTL

  Tel Aviv Museum of Art (03)6077060/1 מוזיאון תל אביב לאמנות  
  Art Library in Memory of Meir Arison (03)6958099 הספרייה לאמנות ע"ש מאיר אריסון  
  Donated by the Ted Arison Family Foundation   mtalib@tamuseum.com תרומת הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון  
  27 Shaul Ha-Melekh Ave., PO Box 33288   www.tamuseum.com/he/library-lobby

שד' שאול המלך 27, ת"ד 33288

 
  Tel Aviv 61332 ISIL code  IL-MTL

תל אביב 61332

 
    ISO-ILL IL:MTL    
   
   

NAC

 

 

 

NAC

  Netanya Academic College. (09)8607733 המכללה האקדמית נתניה.  
  Library  (09)8607780 הספרייה ע"ש פלדמן  
  1 University St., Kiryat Yitzhak Rabin,   yaatz@netanya.ac.il רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין,  
  Netanya 42365   http://www.netanya.ac.il/ נתניה 42365  
    ISIL code  IL-NAC    
    ISO-ILL IL:NAC    
         

NAHR

 

 

 

NAHR

  Western Galillee Hospital. (04)9107760 בית חולים גליל מערבי.  
  Medical Library  (04)9107697 הספרייה הרפואית  
  PO Box 21, Naharia 22100   tobie.kuritsky@naharia.health.gov.il ת"ד 21, נהריה 22100  
      http://www.wgh.org.il/    
    ISIL code  IL-NAHR    
    ISO-ILL IL:NAHR    
         

NI

 

 

 

NI

  National Insurance Institute. (02)6709099 המוסד לביטוח לאומי.  
  Giora Lotan Library (02)6463093 ספריית גיורא לוטן  
  13 Weizman Blvd., PO Box 90009,   shifrali@nioi.gov.il שד' ויצמן 13, ת"ד 90009,  
  Jerusalem 91909   http://www.btl.gov.il/Publications/Syfria/Pages/SyfriaSearch.aspx ירושלים 91909  
    ISIL code  IL-NI    
    ISO-ILL IL:NI    
         

NMM

 

 

 

NMM

  The National Maritime Museum (04)8536622 המוזיאון הימי הלאומי  
  198 Allenby Rd., (04)9115751 דרך אלנבי 198,  
  Haifa 35472   curator@nmm.org.il חיפה 35472  
         
    ISIL code  IL-NMM    
    ISO-ILL IL:NMM    
         

NNL 

 

 

 

NNL

  National Library of Israel (074)7336249 הספרייה הלאומית  
  Giv'at Ram PO Box39105, Jerusalem 91390 (074)7336246 גבעת רם, ת"ד 39105, ירושלים 91390  
      Ruben.Wengiel@nli.org.il    
     http://www.nli.org.il    
    ISIL code  IL-NNL    
    ISO-ILL IL:NNL    
         

NRC

 

 

 

NRC

  Nuclear Research Centre-Negev. (08)6568298; (08)6567772 הקריה למחקר גרעיני-נגב  
  Information Service \ Library (08)6568106; (08)6554848 יחידת המידע \ הספרייה  
   PO Box 9007, Beer Sheva 84190   ת"ד 9007, באר שבע 84190  
         
    ISIL code  IL-NRC    
    ISO-ILL IL:NRC    
         

NURS

 

 

 

NURS

  Ziva Tal Academic School of Nursing. (03)5302580; (03)5305111 בית-הספר האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל.  
  Library (03)5302590 הספרייה  
  Sheba Medical Center.   daphnaor@sheba.health.gov.il המרכז הרפואי ע"ש שיבא.  
  Tel-Hashomer 52621   http://www.sns.sheba.co.il תל-השומר  52621  
    ISIL code  IL-NURS    
    ISO-ILL IL:NURS    
   
   

OBC

 

 

 

OBC

  Ort Braude College of Engineering. Library  (04)9901848; (04)9901967 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  
  51 Snonit St., PO Box78, Karmiel 21982 (04)9901880 רח' סנונית 51, ת"ד 78, כרמיאל 21982  
      israela@braude.ac.il    
      http://braude.ort.org.il/library/    
    ISIL code  IL-OBC    
    ISO-ILL IL:OBC    
         

ORA

 

 

 

ORA

  Oranim-Academic College of Education   (04)-9838868 אורנים-המכללה האקדמאית לחינוך.  
  Everet Library.   (04)-9539606 ספריית ע"ש אברט  
  The Kibbutz Movement   ill@oranim.ac.il התנועה הקיבוצית ע.ר.  
  M.P. Tivon 36006   http://www.oranim.ac.il דאר קרית טבעון 36006  
    ISIL code  IL-ORA    
    ISO-ILL IL:ORA    
         

OTC

 

 

 

OTC

  Orot Israel College. (03)9061217 מכללת אורות ישראל.  
  Library (03)9061297 הספרייה  
  Elkana, D.N. Harei Efraim 44814   orotlib@orot.ac.il אלקנה, ד"נ הרי אפרים 44814  
      http://www.orot.ac.il    
    ISIL code  IL-OTC    
    ISO-ILL IL:OTC    
         

OUI

 

 

 

OUI

  Open University of Israel. Library (09)7781542; (09)7780782 האוניברסיטה הפתוחה. הספרייה  
  1 University Road, PO Box 808, (09)7780639 דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808,  
  Raanana 43537   library@openu.ac.il רעננה  43537  
     http://www.openu.ac.il/library    
    ISIL code  IL-OUI    
    ISO-ILL IL:OUI    
   
   

PAC

 

 

 

PAC

  Peres Academic Center   (08)9390520 המרכז האקדמי פרס  
  Library.   (08)9390519 הספרייה  
  Gad Feinstein, Beit Yael, PO Box 328,   nizhia@pac.ac.il דרך גד פינשטיין, בית יעל, ת"ד 328,  
  Rehovot 76102   http://www.pac.ac.il רחובות 76102  
    ISIL code  IL-PAC    
    ISO-ILL IL:PAC    
         

PEV

 

 

 

PEV

  Pevsner Public Library   (04)8667768; (04)8667766 הספרייה הציבורית ע"ש ש. פבזנר  
  Rechov Pevsner 54, PO Box5345,   (04)8666492 רח' פבזנר 54, ת"ד 5345,  
   Haifa 31053   ronitb@haifa.muni.il חיפה 31053  
         
    ISIL code  IL-PEV    
    ISO-ILL IL:PRV    
         

PH 

 

 

 

PH

  Ministry of Health. (02)5082135/6 משרד הבריאות.  
  S. Syman Public Health Library (02)5080141 הספרייה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ש. זימן  
  39 Yermiyahu St., PO Box 1176   library@moh.health.gov.il רח' ירמיהו 39, ת"ד 1176,  
  Jerusalem 9101002   ירושלים 9101002  
    ISIL code  IL-PH    
    ISO-ILL IL:PH    
   
   

RUP

 

 

 

RUP

  Ruppin Academic Center. (09)8983086 המרכז האקדמי רופין.  
  Library (09)8981307 הספרייה  
  Emeq Hefer, 40250   library@ruppin.ac.il עמק חפר  40250  
         
    ISIL code  IL-RUP    
    ISO-ILL IL:RUP    
         

RUP-MAR

 

 

 

RUP-MAR

  Ruppin Academic Center. (09)8304115 המרכז האקדמי רופין.  
  School of Marine Sciences. (09)8665053 בית הספר למדעי הים.  
  Marine Sciences Library   marinelibrary@ruppin.ac.il ספרית מדעי הים  
  Michmoret 40297   http://www.ruppin.ac.il/pages/Library_sea_default.aspx מכמורת 40297  
    ISIL code  IL-RUP-MAR    
    ISO-ILL IL:RUP-MAR    
         

RZ

 

 

 

RZ

  Ziv Medical Center. (04)6828999 מרכז רפואי זיו.  
  Medical Library (04)6828832 הספרייה הרפואית  
  Rambam St., Zefat 13100   anat.h@ziv.health.gov.il רח' הרמב"ם, צפת 13100  
      http://www.ziv.org.il    
    ISIL code  IL-RZ    
    ISO-ILL IL:RZ    
   
   

SAP

 

 

 

SAP

  Wydra Institute of Shipping & Aviation Research. (04)8247127; (04)8240878; מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה.  
  Library (04)8348908 הספרייה  
  University of Haifa, Eshkol Tower,   rromile1@univ.haifa.ac.il אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול,  
  Haifa 31905   חיפה 31905  
    ISIL code  IL-SAP    
    ISO-ILL IL:SAP    
         

SBF 

 

 

 

SBF

  Studium Biblicum Franciscanum (02)6270473 סטודיום ביבליקום פרנציסקנום  
  Library (02)6270498 הספרייה  
  Via Dolorosa PO Box 19424,   librarysbf_ofm@yahoo.com ויה דלורוזה ת"ד 19424,  
  Jerusalem 91190   http://www.sbf.custodia.org/default.asp?id=716

ירושלים 91190

 
    ISIL code  IL-SBF    
    ISO-ILL IL:SBF    
         

SCH

 

 

 

SCH

  Gottlieb Schumacher Institute (04)8107370 מכון גוטליב שומאכר  
  2 Keller St. (04)8361885 רחי קלר 2  
  Haifa 34883   asiegem1@univ.haifa.ac.il חיפה 34883  
      http://schumacher.haifa.ac.il    
    ISIL code  IL-SCH    
    ISO-ILL IL:SCH    
         

SHAL

 

 

 

SHAL

  Shalvata Psychiatric Center (09)7478588 מרכז לבריאות הנפש "שלוותה"  
  Medical Library (09)7405452 ספרייה רפואית  
  PO Box94, Hod Hasharon 45100   ornag@clalit.org.il ת"ד 94, הוד השרון 45100  
         
    ISIL code  IL-SHAL    
    ISO-ILL IL:SHAL    
         

SHAR

 

 

 

SHAR

  Sha'ar Menashe Mental Health Center (04)6278857 מרכז לבריאות הנפש שער מנשה  
  Medical Library (04)6278004 הספרייה הרפואית  
  Mobile Post Hefer 37806

  rena@sm.health.gov.il

דואר נע חפר 37806  
  Hadera 37806   www.shaar- menashe.org חדרה 37806  
    ISIL code  IL-SHAR    
    ISO-ILL IL:SHAR    
         

SHEB

 

 

 

SHEB

  Chaim Sheba Medical Center (03)5302260; (03)5302380 המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
  Medical Library (03)5303984 הספרייה הרפואית  
  Tel Ha-Shomer 52621   intarlib@sheba.health.gov.il תל השומר 52621  
      http://library.sheba.co.il    
    ISIL code  IL-SHEB    
    ISO-ILL IL:SHEB    
         

SHH

 

 

 

SHH

  Rabin Medical Center. (03)9372254 מרכז רפואי רבין.  
  Golda Campus-Hasharon (03)9372649 קמפוס גולדה-השרון  
  Medical Library   talma2@post.tau.ac.il הספרייה הרפואית  
  7 Keren Kayemet Le-Israel St., PO Box 45   רח' קרן קיימת לישראל 7, ת"ד 45  
  Petah Tiqva 49372 ISIL code  IL-SHH פתח-תקוה 49372  
    ISO-ILL IL:SHH    
         

SHK

 

 

 

SHK

  Shenkar College of Engineering and Design. (03)6110062 שנקר - בית הספר הגבוה להנדסה ולעיצוב.  
  The Sidney & Anita Bernstein Library (03)6120176 הספרייה ע"ש סידני ואניטה ברנשטיין  
  12 Anna Frank St., Ramat Gan 52526   wojakos@shenkar.ac.il רח' אנה פרנק 12, רמת גן 52526  
      http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?maincat=4    
    ISIL code  IL-SHK    
    ISO-ILL IL:SHK    
         

SHN

 

 

 

SHN

  Shaanan-Religious Teachers College. (04) 8780041 שאנן-המכללה האקדמית לחינוך.  
  Library    (04) 8717780 הספרייה  
  7 HaYam Hatichon St., PO Box 906, Kiryat Shmuel,    oritbn@shaanan.ac.il רח' הים התיכון 7, ת"ד 906, קרית שמואל, חיפה 26109  
  Haifa 26109   http://shaanan.exlibris.co.il/F

 

 
    ISIL code  IL-SHN    
    ISO-ILL IL:SHN    
         

SHOK

 

 

 

SHOK

  Schocken Institute for Jewish Research (02)5631288 מכון שוקן למחקר היהדות ע"י בית המדרש  
  of the Jewish Theological (02)5636857 לרבנים באמריקה. הספרייה  
  Seminary of America. Library   רח' בלפור 6, ירושלים 92102  
  6 Balfour St., Jerusalem 92102      
    ISIL code  IL-SHOK    
    ISO-ILL IL:SHOK    
         

SKIB

 

 

 

SKIB

  Seminarion Ha-Qibbuz Ha-Arzi (04)6309256 סמנריון הקבוץ הארצי  
  Library (04)6270891 הספרייה  
  Giv'at Haviva, Doar Na Menashe 37850   eswlill@savion.cc.huji.ac.il גבעת חביבה, ד"נ מנשה 37850  
         
    ISIL code  IL-SKIB    
    ISO-ILL IL:SKIB    
         

SKL

 

 

 

SKL

  Kibbutzim College of Education Technology & Arts. (03)6902341 סמינר הקבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות.  
  Library (03)6992791 הספרייה  
  149, Namir Road, Tel Aviv 62507   orit_toa@smkb.ac.il דרך נמיר 149, תל אביב 62507  
      http://www.smkb.ac.il/library    
    ISIL code  IL-SKL    
    ISO-ILL IL:SKL    
         

SZ

 

 

 

SZ

  Shaare Zedek Medical Center (02)6555440 המרכז הרפואי שערי צדק  
  Medical Library (02)6555443 הספרייה הרפואית  
  Bayit Wagan PO Box 3235,   ben- el@szmc.org.il בית וגן ת"ד 3235, ירושלים 91031  
  Jerusalem 91031   http://www.szmc.org.il/?TabId=1574 ירושלים 91031  
    ISIL code  IL-SZ    
    ISO-ILL IL:SZ    
         

SZB

 

 

 

SZB

  Shaar Zion Public Library Beit Ariela. (03)6910141 ספריית שער-ציון בית אריאלה.  
  25 Shaul Hamelech Blvd. (03)6919024 שדרות שאול המלך 25  
  Tel-Aviv 64367   beitariela@mail.tel-aviv.gov.il תל-אביב 64367  
         
    ISIL code  IL-SZB    
    ISO-ILL IL:SZB    
         

SZB-MAIM

 

 

 

SZB-MAIM

  Shaar Zion Public Library Beit Ariela. (03)6910141 ספריית שער-ציון בית אריאלה.  
  Maimonides Library (03)6919024 הספרייה ע"ש הרמב"ם  
  25 Shaul Hamelech Blvd., PO Box 33235,   rambaml1@gmail.com שדרות שאול המלך 25, ת"ד 33235,  
  Tel Aviv 64367   http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Education/Pages/Ariela.aspx?tm=2&sm=5&side=23 תל אביב 64367  
    ISIL code  IL-SZB-MAIM    
    ISO-ILL IL:SZB-MAIM    
   
   

TAU-ADR

 

 

 

TAU-ADR

  Tel Aviv University. (03)6405535 אוניברסיטת תל אביב  
  Faculty of the Arts - The Yolanda & David Katz (03)6407780 הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ  
  David Azrieli School of Architecture. Library   ruthfr@post.tau.ac.il בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי. הספרייה. הספרייה  
  De Botton Building.   http://arts.tau.ac.il/departments/index.php/lang-he/architecture/library-arch בניין דה-בוטון.  
  Tel-Aviv University, Ramat Aviv, PO Box 39040, ISIL code  IL-TAU-ADR אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040,  
  Tel Aviv 69978 ISO-ILL IL:TAU-ADR תל אביב 69978  
         

TAU-ARC

 

 

 

TAU-ARC

  Tel Aviv University (03)6409023 אוניברסיטת תל אביב  
  Sonia and Marco Nadler Institute of (03)6407237 המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר  
  Archaeology. Library   libarc@tauex.tau.ac.il הספרייה  
  Tel Aviv University, PO Box 39040,   קרית האוניברסיטה, ת"ד 39040, רמת אביב, תל אביב 69978  
  Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 ISIL code  IL-TAU-ARC    
    ISO-ILL IL:TAU-ARC    
         

TAU-CEN

 

 

 

TAU-CEN

  Tel Aviv University (03)6408423 אוניברסיטת תל אביב  
  Sourasky Central Library (03)6409598 הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי  
  Ramat Aviv PO Box 39038, Tel Aviv 61390   cenlib@tauex.tau.ac.il רמת אביב, ת"ד 39038, תל אביב 61390  
      http://www.cenlib.tau.ac.il    
    ISIL code  IL-TAU-CEN    
    ISO-ILL IL:TAU-CEN    
    IP Ariel: 132.66.168.60    
         

TAU-COM

 

 

 

TAU-COM

  Tel Aviv University. Sackler Faculty of Medicine. (03)5349817 אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה לרפואה ע"ש ש. סאקלר.  
  School of Health Professions. (03)5352868 בית הספר למקצועות בריאות.  
  Department of Communication Disorders Speech, Language and Hearing.   tamarar@tauex.tau.ac.il החוג ללימודי הפרעות בתקשורת שמיעה, שפה ודיבור.   
  Library   הספרייה  
  Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer 52 621 ISIL code  IL-TAU-COM המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, בית החולים תל השומר 52621  
    ISO-ILL IL:TAU-COM    
         

TAU-DAY

 

 

 

TAU-DAY

  Tel Aviv University. (03)6409584 אוניברסיטת תל אביב.  
  Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies. (03)6415802 מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה.  
  Library   marion@post.tau.ac.il הספרייה  
  Gilman Building, Tel Aviv University   http://www.dayan.org מכון שילוח, בנין גילמן, רמת אביב, ת"ד 39040,  
  PO Box 39040, Ramat Aviv, 69978 ISIL code  IL-TAU-DAY תל אביב  69978  
    ISO-ILL IL:TAU-DAY    
         

TAU-GEO

 

 

 

TAU-GEO

  Tel Aviv University (03)6409044 אוניברסיטת תל אביב  
  Geography Department. Library    החוג לגיאוגרפיה. הספרייה  
  8 Zelig St., Afeqa,   geogmaps@post.tau.ac.il רח' זליג 8, אפקה,  
  PO Box 39040, Tel Aviv 69978   http://geography.tau.ac.il/?cmd=about.270 ת"ד 39040, תל אביב 69978  
    ISIL code  IL-TAU-GEO    
    ISO-ILL IL:TAU-GEO    
         

TAU-LAW

 

 

 

TAU-LAW

  Tel Aviv University. (03)6408356/7 אוניברסיטת תל אביב  
  David J. Light Law Library (03)6407093 ספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט  
  Ramat Aviv, Tel Aviv 69978   sveta@tauex.tau.ac.il רמת אביב, תל אביב 69978  
      http://www.lawlib.tau.ac.il/    
    ISIL code  IL-TAU-LAW    
    ISO-ILL IL:TAU-LAW    
    IP Ariel: 132.66.81.21    
         

TAU-LSM

 

 

 

TAU-LSM

  Tel Aviv University (03)6409752; (03)6407966 אוניברסיטת תל אביב  
  Gitter-Smolarz Library of Life Sciences and Medicine  (03)6407592 הספרייה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש  
  Inter Lending and Document Supply Center   illmail@tauex.tau.ac.il המרכז להספקת מסמכים מדעיים והשאלה בין ספרייתית  
  Ramat Aviv PO Box39345, Tel Aviv 69978   http://medlib.tau.ac.il/ רמת אביב, ת"ד 39345, תל אביב 69978  
    ISIL code  IL-TAU-LSM    
    ISO-ILL IL:TAU-LSM    
    IP Ariel: 132.66.226.98    
         

TAU-SCI

 

 

 

TAU-SCI

  Tel Aviv University (03)6409269; (03)6408160 אוניברסיטת תל אביב  
  Neiman Library of Exact Sciences and Engineering (03)6408807 הספרייה למדעים מדוייקים ולהנדסה ע"ש ניימן  
  Ramat Aviv PO Box 39173, Tel Aviv 61391   tusill@tauex.tau.ac.il רמת אביב, ת"ד 39173, תל אביב 61391  
      http://www.tau.ac.il/scilib    
    ISIL code  IL-TAU-SCI    
    ISO-ILL IL:TAU-SCI    
    IP  Ariel: 132.66.84.23    
         

TAU-SSM

 

 

 

TAU-SSM

  Tel Aviv University (03)6409537;(03)6408497 אוניברסיטת תל אביב  
  The Brender-Moss Library of Social Sciences and Management (03)6407840 הספרייה למדעי החברה ולנהול ע"ש ברנדר-מוס  
  Ramat Aviv, PO Box39654, Tel Aviv 6139601   smlill@tauex.tau.ac.il רמת אביב ת"ד 39654, תל אביב 6139601  
    http://www.soclib.tau.ac.il    
    ISIL code  IL-TAU-SSM    
    ISO-ILL IL:TAU-SSM    
    IP Ariel: 132.66.22.64    
         

TAU-SW

 

 

 

TAU-SW

  Tel Aviv University   (03)6409183 אוניברסיטת תל אביב  
  Bob Shapell School of Social Work. Library   (03)6409182 בית ספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל. הספרייה  
  Shapell Building, Tel Aviv University,   swolib@tauex.tau.ac.il בנין שאפל, רמת אביב, תל אביב 69978  
  Ramat Aviv, 69 978   http://www.tau.ac.il/socialwork    
    ISIL code  IL-TAU-SW    
    ISO-ILL IL:TAU-SW    
    IP Ariel: 132.66.22.64    
         

TCL

 

 

 

TCL

  Talpiot College of Education (03)5128545 המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"  
  Library (03)5128521 הספרייה  
  7 Yotvata St.,   rachelz@talpiot.ac.il רח' יוטבתה 7,  
  Holon 58500   http://www.talpiot.ac.il חולון 58500  
    ISIL code  IL-TLC    
    ISO-ILL IL:TLC    
         

TEC-AER

 

 

 

TEC-AER

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292310 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Aerospace Engineering Library    הספריה להנדסת אוירונוטיקה וחלל  
  Technion City, Haifa 32 000   aelend@technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-AER    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ARC

 

 

 

TEC-ARC

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294010 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Architecture and Town Planning Library (04)8294617 הספריה לארכיטקטורה ובינוי ערים  
  Technion City, Haifa 32000   arclib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-ARC    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-BMD

 

 

 

TEC-BMD

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294126 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Bio-Medical Engineering Library    הספריה להנדסה ביו-רפואית  
  Technion City, Haifa 32000  bmlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-BMD    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CEN 

 

 

 

TEC-CEN

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292509 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Elyachar Central Library (04)8295662 הספריה המרכזית ע"ש אלישר  
  Technion City, Haifa 32000   cenill@cl.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CEN    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
    IP Ariel: 132.68.4.14    
         

TEC-CHE

 

 

 

TEC-CHE

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293075 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Biotechnology Food Engineering and Chemical Engineering Library (04)8293399 ספרית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה, מזון והנדסה כימית  
  Technion City, Haifa 32000   foodlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CHE    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CHM

 

 

 

TEC-CHM

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293734 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Chemistry & Biology Library (04)8295703 הספרייה לכימיה וביולוגיה  
  Technion City, Haifa 32000 chemlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CHM    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CIV

 

 

 

TEC-CIV

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292731 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Civil and Environmental Engineering Library (04)8295698 הספרייה להנדסה אזרחית וסביבתית  
  Technion City, Haifa 32000   civlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CIV    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-COM

 

 

 

TEC-COM

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294870 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Computer Science Library    ספריית מדעי המחשב  
  Technion City,Haifa 32000   cslib@cs.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-COM    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-EDU

 

 

 

TEC-EDU

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293109 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Education in Technology and Science    הספריה להוראת הטכנולוגיה והמדע  
  Library   edulib@tx.technion.ac.il

קרית הטכניון, חיפה 32000

 
 

Technion City,Haifa 32000

     
    ISIL code  IL-TEC-EDU    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ELE

 

 

 

TEC-ELE

  Technion-Israel Institute of Technology    (04)8294772/3 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Faculty of Electrical Engineering. Library    (04)8293031 הספריה להנדסת חשמל  
      library@ee.technion.ac.il    
      http://libee.technion.ac.il/    
    ISIL code  IL-TEC-ELE    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-IND

 

 

 

TEC-IND

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292038; (04)8292035 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Industrial Engineering and Management Library (04)8292721 הספריה להנדסת תעשיה וניהול  
  Technion City, Haifa 32000   ielib@ie.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-IND    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ITR

 

 

 

TEC-ITR

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292385 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Transportation Research Institute. Library (04)8225716 ספרית המכון לחקר התחבורה  
  Technion City, Haifa 32000   trrlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-ITR    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-MAT

 

 

 

TEC-MAT

  Technion-Israel Institute of Technology  (04)8294569 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Materials Engineering. Library (04)8294569 הספריה להנדסת חומרים  
  Technion City, Haifa 32000   mtlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MAT    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-MEC

 

 

 

TEC-MEC

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292082 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Mechanical Engineering Library (04)8295584 הספריה להנדסת מכונות  
  Technion City, Haifa 32000   meclib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MEC    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-MED

 

 

 

TEC-MED

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8295351 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Faculty of Medicine. Library (04)8295353 הפקולטה לרפואה. הספריה  
  Efron St., Bat Galim PO Box 9649, Haifa 31096   medill@tx.technion.ac.il רח' עפרון, בת גלים, ת"ד 9649 חיפה 31096  
      http://md.technion.ac.il/library/    
    ISIL code  IL-TEC-MED    
    ISO-ILL IL:TEC-MED    
         
TEC-MTH

 

 

 

TEC-MTH

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294283 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Mathematics Library (04)8293388 הספריה למתמטיקה  
  Technion City, Haifa 32000   mathlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MTH    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-PHY

 

 

 

TEC-PHY

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293535 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Physics Library (04)8295756 הספריה לפיסיקה  
  Technion City, Haifa 32000   physlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
      http://physics.technion.ac.il/library/    
    ISIL code  IL-TEC-PHY    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

THI

 

 

 

THI

  Tel-Hai Academic College Library (04)8181930 ספריית המכללה האקדמית תל-חי  
  Upper Galilee 12210 (04)8181919 ד"נ גליל עליון 12210  
      library@telhai.ac.il    
      www.telhai.ac.il    
    ISIL code  IL-THI    
    ISO-ILL IL:THI    
         

TZF

 

 

 

TZF

  Zefat Academic College (04)6927745 המכללה האקדמית צפת  
  Library (04)6927758 הספרייה  
  11 Jerusalem St., PO Box160, Safad 13206   oshrah@zefat.ac.il רח' ירושלים 11 ת.ד. 160, צפת 13206  
      http://zefat.ac.il    
    ISIL code  IL-TZF    
    ISO-ILL IL:TZF    
   
   

VETR

 

 

 

VETR

  Ministry of Agriculture. (03)9681666, (03)9681705 משרד החקלאות.  
  Kimron Veterinary Institute. (03)9681780 המכון הוטרינרי ע"ש קמרון.  
  Veterinary Library   fainag@moag.gov.il ספרייה וטרינרית  
  PO Box 12, Bet Dagan 50250   http://www.vetserv.moag.gov.il/vet ת"ד 12, בית דגן 50250  
    ISIL code  IL-VETR    
    ISO-ILL IL:VETR    
   
   

WCL

 

 

 

WCL

  Zinman College for Physical Education and Sport (09)8639344 המכללה בווינגייט ע"ש זינמן לחינוך גופני ולספורט  
  Wingate College Library (09)8639392 ספריית המכללה בווינגייט  
  Wingate P.O. Box 42902   oavit@wincol.ac.il ת"ד מכון וינגייט, 42902  
      http://www.wincol.ac.il/וינגייט/המכללה/ספרייה/אודותינו    
    ISIL code  IL-WCL    
    ISO-ILL IL:WCL    
         

WGC

 

 

 

WGC

  Western Galilee College (04)9015131 המכללה האקדמית גליל מערבי  
  Western Galilee College Library (04)9015137 ספריית המכללה האקדמית גליל מערבי  
  PO Box 2125, Akko 24121   zahavas@wgalil.ac.il ת"ד 2125, עכו 24121  
      http://www.wgalil.ac.il    
    ISIL code  IL-WGC    
    ISO-ILL IL:WGC    
         

WIS

 

 

 

WIS

  Weizman Institute of Science. Wix Library (08)9343297 מכון ויצמן למדע. ספריית ויקס  
  Central Weizman Archives. Library (08)9344176; (08)9343018 ת"ד 26, רחובות 76100  
  PO Box 26, Rehovot 76100   railion@wisemail.weizmann.ac.il    
      http://www.weizmann.ac.il/WIS-library/wix.htm    
    ISIL code  IL-WIS    
    ISO-ILL IL:WIS    
         

WOLF

 

 

 

WOLF

  Edith Wolfson Hospital. Medical Library (03)5028557 בית חולים וולפסון. הספרייה הרפואית  
  PO Box 5, Holon 58100 (03)5028595 ת"ד 5, חולון 58100  
      raya@wolfson.health.gov.il    
      http://www.wolfson.org.il    
    ISIL code  IL-WOLF    
    ISO-ILL IL:WOLF    
         

WZO

 

 

 

WZO

  The Neri Bloomfield Wizo School of Design & Education, Haifa (04)8562526 המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה, ע"ש נרי בלומפילד  
  Library (04)8562501 הספרייה  
  21 Haganim St., PO Box 9034   yehoshua@wizodzn.ac.il רח' הגנים 21, ת"ד 9034  
  Haifa 31090   wizolibrary.wizocollege.co.il חיפה 31090  
    ISIL code  IL-WZO    
    ISO-ILL IL:WZO    
   
   

YAFE

 

 

 

YAFE

  Hillel Yaffe Medical Center. (04)6304395 מרכז רפואי הלל יפה  
  Medical Library (04)6304694 הספרייה הרפואית  
  P.O.B 169,  Hadera 38100   library@hy.health.gov.il ת"ד 169, חדרה  38100  
      http://hy.health.gov.il    
    ISIL code  IL-YAFE    
    ISO-ILL IL:YAFE    
         

YBZ

 

 

 

YBZ

  Yad Yizhak Ben-Zvi. Library (02)5398811 יד יצחק בן צבי. הספרייה  
  Abravanel St. 12 (02)5398810 רח' אברבנאל 12, רחביה, ת"ד 7660, ירושלים 91076  
  Rehavia, PO Box7660,   library@ybz.org.il    
  Jerusalem 91076 http://ybz.org.il    
    ISIL code  IL-YBZ    
    ISO-ILL IL:YBZ    
         

YDL

 

 

 

YDL

  Yad Vashem. (02)6443530 יד ושם.  
  Library  (02)6443663 הספרייה  
  PO Box 3477, Jerusalem 91034   library@yadvashem.org.il ת"ד 3477, ירושלים 91034  
      http://db.yadvashem.org/library    
    ISIL code  IL-YDL    
    ISO-ILL IL:YDL    
   
   

ZERU

 

 

 

ZERU

  Zerubavel and Shulamit Haviv House. (03)9643839 בית זרובבל ושולמית חביב  
   the Hibat Zyon Research Institute. Library    המדרשה לחקר חיבת ציון. הספרייה  
  15 Levontin St., Richon Le-Ziyyon 75100   רח' לבונטין מס' 15, ראשון לציון 75100  
         
    ISIL code  IL-ZERU    
    ISO-ILL IL:ZERU