קטלוג מאוחד ישראלי – ULI

 על אודות ה-ULI

קטלוג מאוחד ישראלי – ULIהקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) מכיל יותר מ-9 מיליון רשומות ביבליוגרפיות מתוך הקטלוגים של כל הספריות האוניברסיטאיות, רוב ספריות המכללות ומספר ספריות חשובות אחרות. הרשומות הן בפורמט הבינלאומי MARC21 ומרביתן כוללות קישור לקטלוג המקומי של המוסד, ששם ניתן לעיין בנתוני מצאי וכדומה.
 
 

חיפוש ב-ULI

ULI מכיל רשומות לכל סוגי החומר בספריות (ספרים, כתבי עת, מפות, חומר אור-קולי, פרסומים דיגיטליים ועוד) למעט מאמרים ותדפיסים. למרות ש-ULI מכיל רשומות לכתבי עת, מומלץ לחפש כתבי עת במאגר הקטלוג המאוחד לכתבי-עת (ULS) המכיל פירוטי מצאי של מספר רב יותר של ספריות.
 
ניתן לחפש גם במאגר ULI המלא וגם במאגרי משנה (חתכים מתוך המאגר המלא):
המאגר המלא ​
​​
אוניברסיטאות בלבד ​
​​ מכללות בלבד ​
​​
כתבי-עת בלבד ​​
הקלטות וידאו בלבד ​
משאבים אלקטרוניים בלבד ​
תֵזות בלבד (תואר שני ושלישי) ​
תֵזות אלקטרוניות בלבד ​
​​
הקלטות קול בלבד ​​
מפות בלבד ​
  
 
לרשימה מלאה של הספריות המשתתפות ב-ULI ו-ULS עם קודי זיהוי ופרטי התקשרות לחץ כאן.
ניתן לחפש ב-ULI גם באמצעות תוכנות הפועלות לפי תקן z39.50 דוגמת Endnote. לפרטים לחץ כאן.