עלי זית וחרב

jQuery UI Accordion - Collapse content

תשנ"א, כרך א'

בוגנר, נחום / שורות המגינים, עמ' 205-177 לרשומה בקטלוג
ברנר, אורי / מדוע נתעכבה הענשתו של מחמיד טבאש, רוצחו של אלכסנדר זייד, עמ' 126-113 לרשומה בקטלוג
פעיל, מאיר / ניתוח השוואתי של שני תזכירים, עמ' 236-215 לרשומה בקטלוג

תשנ"ב, כרך ב'

אורן, אלחנן / תגובות לתכנית החלוקה של ועדת פיל וה"הגנה", עמ' 74-59, 138 לרשומה בקטלוג
בוגנר, נחום / הקרב של אניית המעפילים "תיאודור הרצל", עמ' 200-187 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / חיל הספר העבר-ירדני, עמ' 231-207 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / פלמ"ח - צבא עבודה ואימונים, עמ' 51-38 לרשומה בקטלוג

תש"ס, כרך ג'

אהרונסון, שלמה / המדיניות הבריטית, שירותי המודיעין של בעלות הברית והדילמות הציוניות, לנוכח מדיניותו של היטלר כלפי היהודים בשנים 1939-1940, עמ' 147-111 לרשומה בקטלוג
אורן, אלחנן / וינגייט מציע להקים צבא למדינה היהודית, 1937-1938, עמ' 109-93 לרשומה בקטלוג
גביש, דב / תצלומי אוויר וה"כלניות", עמ' 253-247 לרשומה בקטלוג
גורן, תמיר / גילום האופציה למימוש הסדר של שלום :אפיזודה נשכחת ממהלך העימות היהודי-ערבי בחיפה במלחמת העצמאות, עמ' 198-175 לרשומה בקטלוג
חרובי, אלדד / המודיעין הבריטי ושליחות צנחני היישוב, עמ' 171-149 לרשומה בקטלוג
כהן-שני, שמואל / שלום ללא אשליות :הדיפלומטיה החשאית הישראלית והמגעים לשלום עם מדינות ערב - פעולת מחלקת המזרח התיכון של משרד החוץ הישראלי בשנים שלאחר מלחמת העצמאות, עמ' 216-201 לרשומה בקטלוג
סואעד, מוחמד יוסף / היחסים בין הבדווים ליישוב היהודי בשלהי התקופה העות'מאנית, עמ' 64-41 לרשומה בקטלוג
קדיש, אלון / "כל התפקידים החלוציים בדור": עולם האידיאלים של מפקדי הפלמ"ח, עמ' 90-65 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / מלחמה, צבא ומוסר לחימה בהגותו המדינית של דוד בן-גוריון 1948-1956, עמ' 37-15 לרשומה בקטלוג

תשס"ב, כרך ד'

אגין, אסף / נטישה - פרשת עמידתם ונפילתם של שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות - מאי 1948, עמ' 271-205 לרשומה בקטלוג
אורן, אלחנן / מורשת תל חי - בשנות ראשית ה"הגנה", 1920, עמ' 111-105 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / המערכה על הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 184-157 לרשומה בקטלוג
בן נחום, יזהר / יחסה של תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל ל"הגנה" בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, עמ' 154-147 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / המוסדות הצרפתים במלחמת העצמאות, 1948-1949, עמ' 363-343 לרשומה בקטלוג
טורגן, שגיא / קרב יד מרדכי :פינוי קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאות, עמ' 204-185 לרשומה בקטלוג
כבהא, מוצטפא / ארגון "ההגנה" בעיני הערבים - חיקוי שלא הצליח, עמ' 342-303 לרשומה בקטלוג
כפכפי, איל / קרקע, מים - וטרנספר בהסכמה בעמק בית שאן, עמ' 146-113 לרשומה בקטלוג
מרקוביצקי, יעקב / "ועידת כנרת" וגיבוש רעיון המיליציה העממית בראשית דרכה של ה"הגנה", עמ' 33-21 לרשומה בקטלוג
נדב, דניאל / ראשית שיקומם של נפגעים במערכות ישראל, עמ' 299-275 לרשומה בקטלוג
פירברג, חיים / "יומן ההגנה של תל-אביב" בפרעות תרפ"א, מבט ביקורתי על מקור היסטורי, עמ' 83-35 לרשומה בקטלוג

תשס"ד, כרך ה'

אורן, אלחנן / ההפוגה שבטרם עצמאות: משמר-העמק, 5-8 באפריל 1948 - דו"ח של קצין בריטי שתיווך בהשגת ההפוגה, עמ' 167-157 לרשומה בקטלוג
אורן, עמירם / סדר הכוחות של צה"ל וארגונם המרחבי תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת העצמאות, עמ' 121-83 לרשומה בקטלוג
אראלי, נרי / "מי יהיה מחליפו של אליהו גולומב?" ארבעה מסמכים מארכיון המחלקה לחקירות פליליות (C.I.D.) של משטרת המנדט, עמ' 196-185 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / החזית הפנימית במלחמה על ירושלים בתש"ח :דימויים, הנהגות, יריבויות ואי בהירות, עמ' 29-13 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / חזרה אל הפליטים הפלסטינים בתש"ח, עמ' 274-265 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / שיכונם של פליטים יהודים מתל-אביב בזמן המרד הערבי הגדול, עמ' 82-57 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / המופתי חאג' אמין אל חוסייני בצרפת, מאי 1945- מאי 1946, עמ' 55-31 לרשומה בקטלוג
יפה, אהרן / מחתרת יהודית בארץ הארזים, עמ' 261-253 לרשומה בקטלוג
עופר, זאב / יחידות דתיות בפלמ"ח, עמ' 152-123 לרשומה בקטלוג
עפר, פנחס / משה שרת - "שתי מסגרות שונות של כוח אחד": על הקשר האורגני בין הגיוס לצבא הבריטי והשירות ב"הגנה" ובפלמ"ח, עמ' 184-169 לרשומה בקטלוג

תשס"ו, כרך ו'

אביבי, שמעון / גיוס הדרוזים לצה"ל, עמ' 269-233 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / "מלחמת אזרחים" או "מלחמה בין קהילתית"?, עמ' 196-191 לרשומה בקטלוג
גודס, עמית / קרב ח'רבת כוריכור, עמ' 346-319 לרשומה בקטלוג
יפה, אהרן / מבצע "תופת": עימות כפול עם הליגיון הירדני ועם ארגוני המחבלים, עמ' 291-271 לרשומה בקטלוג
כהן, אורנה / מבצע "תופת": ההסתננות מרצועת-עזה והשפעתה על ההחלטה לפנות את ערביי מג'דל (אשקלון) ממדינת ישראל, עמ' 232-199 לרשומה בקטלוג
כהן, מיכאל יוסף / מבצע "תופת": תדי איתן, "הקומנדו הצרפתי" וגדוד 75 במלחמת העצמאות, עמ' 150-99 לרשומה בקטלוג
סלומון, משה / מיומנו של מפקד פלוגה במלחמת העצמאות: קטעים מיומנו של משה סלומון דצמבר 1947 - מאי 1948, עמ' 189-151 לרשומה בקטלוג
רדאי, איתמר / מנבי-סמואל ל"מבצע קלשון", או "הימים האדומים": הכוחות הערביים הבלתי סדירים בקרבות ירושלים, משלהי אפריל עד ה-19 במאי 1948, עמ' 98-55 לרשומה בקטלוג
שטרן, ענת / בין מיליציה לצבא סדיר: התקנונים המשפטיים של ארגון ה"הגנה", עמ' 52-13 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / פגישה בין מר בן-גוריון לבין תופיק טובי: בית בן-גוריון, תל-אביב, 28 באוקטובר 1966, עמ' 315-293 לרשומה בקטלוג

תשס"ז, כרך ז'

אהרני, ראובן / לשים אוניות על המפה: עיון מחודש בסדר הפלגות העלייה הבלתי לגאלית וההעפלה 1934-1944, עמ' 62-13 לרשומה בקטלוג
גורן, תמיר / הניסיונות להשגת סידורי ביטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה במלחמת העצמאות, עמ' 227-191 לרשומה בקטלוג
חזן, מאיר / הניסיונות להחייאת 'השומר', עמ' 188-149 לרשומה בקטלוג
חלמיש, אביבה / מ'מנוף' ל'אגרוף': חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ-ישראל 1945-1948, עמ' 85-63 לרשומה בקטלוג
קדרון, ענת / היבטים פוליטיים ומפלגתיים בהקמת השירות הימי במלחמת העצמאות, עמ' 133-86 לרשומה בקטלוג

תשס"ח, כרך ח'

בן-דרור, אלעד / תכנית האו"ם להקמת "מיליציה יהודית חמושה" בשנים 1947-1948, עמ' 265-234 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / צפת בחודשים נובמבר 1947 - מאי 1948, על-פי מסמכים בריטיים ואחרים, עמ' 343-302 לרשומה בקטלוג
גיחון, מרדכי / עדות: ארגון המודיעין הצבאי בירושלים במלחמת העצמאות ותפעולו, עמ' 446-421 לרשומה בקטלוג
הדרי, דני / עדות: פרשת קרב: מבצע "ברוש" (9-18 ביולי 1948), עמ' 176-141 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / הדיפלומטיה הצרפתית במלחמת העצמאות, 1947-1949, עמ' 368-344 לרשומה בקטלוג
טפר, יגאל / "וקרב רחוקים": מערכת הקשר באמצעות יוני דואר של ה"הגנה" והפלמ"ח בימי המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (1938-1947), עמ' 390-417 לרשומה בקטלוג
יצחק, רונן / משחק המלכים: מלחמת העצמאות כמאבק כוחות בין עבדאללה לפארוק על ההגמוניה בעולם הערבי, עמ' 291-266 לרשומה בקטלוג
כהן, מיכאל / הם באו אלינו כאשר היינו זקוקים להם ביותר: המח"ל במלחמת העצמאות, עמ' 218-177 לרשומה בקטלוג
קרן, שלומית / דת וצבא במלחמת העצמאות, עמ' 233-219 לרשומה בקטלוג

תשס"ט, כרך ט'

אייל, יגאל / "המרד הערבי" בשנים 1936-1939 :נקודת המפנה במאבק על ארץ ישראל, עמ' 82-43 לרשומה בקטלוג
גולני, מוטי / ארץ ישראל, 1945-1948 :מבט מחלונו של הנציב העליון, עמ' 126-113 לרשומה בקטלוג
חרובי, אלדד / "אזף" חילביץ בגד ב"מעמד", עמ' 157-137 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / משבר הפיקוד במרחב תל-אביב ב"הגנה" בשנת 1944, עמ' 273-239 לרשומה בקטלוג
משגב, טל / מחנות המעצר בלטרון בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, עמ' 184-158 לרשומה בקטלוג
נאור, מרדכי / אלתרמן והבריטים, עמ' 218-187 לרשומה בקטלוג
קרויזר, גד / יחסי יהודים וערבים בצפת מהכיבוש הבריטי עד מאורעות 1929: עיון מחודש, עמ' 42-11 לרשומה בקטלוג
שפיגל, יאיר / המחלקה לחקירות פליליות (CID) במשטרת המנדט, עמ' 136-113 לרשומה בקטלוג

תש כרך י'

ארנוולד, משה / מעורבות רבני ירושלים בענייני ביטחון במלחמת העצמאות, עמ' 279-251 לרשומה בקטלוג
גילת, נורית / שירות הנשים בשנותיו הראשונות של צה"ל, עמ' 186-159 לרשומה בקטלוג
גל, שרי / פרשת גבורתה של הדסה למפל: מבט נוסף על הנצחת הנופלות בתש"ח, עמ' 158-131 לרשומה בקטלוג
גרוויס קובלסקי, אופירה / "כאשר בגין שתק" :עשר שנות הדומייה שגזר בגין על עצמו בפרשת האלטלנה (1948-1958), עמ' 301-280 לרשומה בקטלוג
גרנית-הכהן, ענת / "כל תפקיד במלחמה חשוב": מגויסות היישוב במלחמת העולם השנייה, עמ' 81-38 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / תרומת טייסי המח"ל בגף 35 להגנת סדום במלחמת העצמאות, עמ' 250-237 לרשומה בקטלוג
סיני, סמדר / "לשמירה ולהגנה": השומרות כמשל, עמ' 37-13 לרשומה בקטלוג
רוזנברג-פרידמן, לילך / "הגברת בשמלה השחורה" :מאפייני מנהיגותה של עדה סרני כראש המוסד לעלייה ב' באיטליה, עמ' 130-100 לרשומה בקטלוג
שפיגל, יאיר / התגייסות חברות "הקיבוץ הארצי" לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, עמ' 99-82 לרשומה בקטלוג

תשע"א, כרך י"א

ביגר, גדעון / השפעת ההתיישבות הקיבוצית על קביעת תחומי המדינה היהודית העתידית, עמ' 81-65 לרשומה בקטלוג
בן ארצי, יוסי / שתיקת הארכיונים: לסוגיית חשיפת גנזי מערכות הביטחון, עמ' 29-10 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / קיבוצים, התיישבות ואיסטרטגיה התיישבותית מראשית ימי התנועה הקיבוצית עד תום מלחמת העצמאות, עמ' 64-38 לרשומה בקטלוג
מלץ, תמר / החברה הישראלית ומדיניות הביטחון בשנים 1949-1956, עמ' 261-244 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / הקמת מטכ"ל "ההגנה": האומנם "שיפור טכני בלבד"?, עמ' 198-153 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא /הקרב על עכו במלחמת 1948, עמ' 229-201 לרשומה בקטלוג
פיקאר, אבי / חלוצים נשכחים: עולי ארצות האסלאם וההתיישבות לאחר קום המדינה, עמ' 148-111 לרשומה בקטלוג
צ'רני, יוסף / הרינגטון ומוסדייל :קציני משטרה בריטים ידידי היישוב, עמ' 243-230 לרשומה בקטלוג
שירן, אסנת / מסביב יהום הסער: על המנון הפלמ"ח ודגלו, עמ' 36-30 לרשומה בקטלוג

תשע"ב, כרך י"ב

אראלי, נרי / טיהור שמות החללים שהוצאו להורג בשוגג בידי המחתרות, עמ' 20-10 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / כישלון הפריצה לשער יפו, עמ' 129-95 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / lbion Perfidi: האם שגה היישוב בהבנת המדיניות הבריטית בארץ ישראל במלחמת העצמאות?, עמ' 234-187 לרשומה בקטלוג
מלובני, פסח / כוח המשלוח העיראקי בקרב ג'נין במלחמת העצמאות, עמ' 184-164 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / "ליל וינגייט": הישגי המבצע שלא בוצע, עמ' 94-45 לרשומה בקטלוג
עופר, פנחס / קרב ג'נין במלחמת העצמאות, עמ' 163-130 לרשומה בקטלוג
עמי-עוז, משה / אור חדש על פרשת כ"ד יורדי הסירה, עמ' 44-23 לרשומה בקטלוג
פריד, יורם / הגדרת הספר בישראל בעשור הראשון למדינה :גישות ופרשנויות, עמ' 262-235 לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך י"ג

ארנוולד, משה / בלימת הלגיון הערבי בגזרה הצפונית-מזרחית של ירושלים עד להפוגה הראשונה, עמ' 98-59 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / ציירים ופסלים בירושלים הנצורה, עמ' 284-257 לרשומה בקטלוג
גדיש, יצחק / גונדת תותחני ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 308-287 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / השינוי המרחבי במערב ירושלים במהלך מלחמת העצמאות, עמ' 58-31 לרשומה בקטלוג
גרוויס קובלסקי, אופירה / ניתוח השוואתי של שני תזכירים, עמ' 236-215 לרשומה בקטלוג
רדאי, איתמר, / עבד אל-קאדר אל-חוסייני :מפקד פלסטיני במלחמת 1948, עמ' 254-213 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / מאבקו של בן-גוריון לביצור מעמד ירושלים כבירת ישראל בשנים 1949-1948, עמ' 139-102 לרשומה בקטלוג
תדמור, צבי / תרומת דב יוסף לארגון האספקה לירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 212-175 לרשומה בקטלוג

תשע"ד, כרך י"ד

ארנוולד, משה / בריטים שסייעו ליהודי ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 232-191 לרשומה בקטלוג
גילר, שמואל / ההתנקשות בחיי הקצין תאופיק בק אל-סעיד: טעות גורלית, עמ' 56-35 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / חטיבה 9 במלחמת העצמאות, עמ' 342-303 לרשומה בקטלוג
יצחקי-הראל, רבקה / חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העברים בשנים 1936-1945‏, עמ' 135-99 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / מאה שנים ללא יד וזכר, עמ' 32-11 לרשומה בקטלוג
קוסובסקי, אורי / חיל הספר של עבר-הירדן בגבול הצפון בשנים 1944-1948‏, עמ' 166-136 לרשומה בקטלוג
קרויזר, גד / משטרה קולוניאלית אזרחית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חצי-צבאיים?, עמ' 98-57 לרשומה בקטלוג
רייפן-רונן, יהודית / סיפורה של פלוגת "סולל בונה" 745‏ :הפלוגה העברית הראשונה בצבא הבריטי, עמ' 302-271 לרשומה בקטלוג
שטרית, שלומי / "הידיד שנשכח" :הצעת אדוארדס להקמת המשטרה במדינה היהודית, עמ' 190-169 לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך ט"ו

בר און, מרדכי / ההיסטוריה החדשה במבט לאחור: הערות בשולי העדויות, עמ' 34-25 לרשומה בקטלוג
גולדשטין, אמיר / עולי הגרדום :בין הזיכרון הממסדי לזיכרון העממי, עמ' 150-115 לרשומה בקטלוג
טל, דוד / מה התרחש בחזית ההיסטוריוגרפיה של חקר המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה?, עמ' 90-65 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא / השתקפות המערכה בגליל במלחמת 1948 בהיסטוריוגרפיה, בספרות ובשירה הפלסטינית, עמ' 114-91 לרשומה בקטלוג
עילם, יגאל / נארגון הכוח של היישוב מול הארגונים הפורשים, עמ' 186-153 לרשומה בקטלוג
צמרת, צבי / הרוזן ברנדוט: מבט נוסף על פרשת התיווך, עמ' 224-187 לרשומה בקטלוג
שטרית, שלומי / תיק 148/48 - "העבריין לא נודע" :משטרת ישראל חוקרת את רצח ברנדוט, עמ' 248-225 לרשומה בקטלוג
שלים, אבי / היסטוריה חדשה והמלחמה היהודית-ערבית הראשונה, עמ' 64-55 לרשומה בקטלוג

תשע"ז, כרך ט"ז

ארד, עוזי / תפיסת הביטחון הלאומי :מרכיבים היסטורים וערכיים, עמ' 28-11 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / מבצע "יקב": כישלון צבאי מהדהד, עמ' 171-143 רשומה בקטלוג
בן ישי, גל / פרשת הנשק הפגום במלחמת 1948 והשלכותיה על המשטר הישן במצרים, עמ' 310 -281 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / קרבות האצ"ל ברמלה במלחמת העצמאות, עמ' 142-89 לרשומה בקטלוג
יצחק, רונן / קצינים ללא מרות, עמ' 218-194 לרשומה בקטלוג
לסלוי, אהד / עסקת הנשק הצ'כוסלובקית-מצרית: ההיבט המדיני, עמ' 86-59 לרשומה בקטלוג
מלובני, פסח / קרב צמח והדגניות מנקודת ראותו של המחקר הסורי, עמ' 193-172 לרשומה בקטלוג
סואעד, מוחמד / הבדווים במלחמת העצמאות :בין ציוניות לפלסטיניות, עמ' 280-244 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא / כפר ג'יש במהלך מבצע "חירם", עמ' 243-219 לרשומה בקטלוג