הביבליוגרפיה של הספר העברי

הביבליוגרפיה של הספר העבריה"ביבליוגרפיה של הספר העברי" כוללת את הביבליוגרפיה הלאומית של עם ישראל: רישום ותיאור מפורטים של כל ספרות העם היהודי שנדפסה באות עברית, לכל סוגיה ובכל לשונותיה. הביבליוגרפיה כוללת את מרבית הספרים, החוברות וכתבי העת שנדפסו בעברית, יידיש, לדינו, ערבית יהודית ובלשונות יהודיות אחרות, שנמצאים באוספים במדינת ישראל ומחוצה לה, ואשר נדפסו החל מראשית הדפוס העברי (בערך בשנת 1460) ועד 1960.
 
רישום הספרים נערך בצורה מדעית על פי כללים שנקבעו על ידי מערכת שבראשה עמדו פרופ' גרשם שלום ופרופ' בן־ציון דינור, ונעשה על סמך בדיקת הספרים עצמם. הוא כולל תיאור מלא של תוכן הספר והחומר הנלווה לו, עם ציון כל השותפים בחיבור הספר: עורכים, מתרגמים, מחברי הקדמות ומבואות, מפרשים וציירים ועוד. התיאור מתייחס גם לכלל היצירות של המחבר וליחס שבין המהדורות השונות של החיבורים, עם דגש מיוחד על העניינים הנוגעים לחיבור הספר ולהדפסתו.
 
ה"ביבליוגרפיה של הספר העברי" כוללת גם ביוגרפיה קצרה של כלל היוצרים אשר פעלו בספרות ישראל, כולל מחברים, מתרגמים וכו'. כיום כולל המאגר כ-115,000 רשומות ביבליוגרפיות ולמעלה מ-15,000 רשומות ביוגרפיות של אישים.
אוסף ישראל
אוסף ישראל
הספרייה הלאומית משמשת ה"זיכרון הלאומי" של מדינת ישראל וארץ ישראל.
For more information
אוסף היהדות
אוסף היהדות
אוסף היהדות שבספרייה הלאומית הוא בין החשובים ביותר בעולם וכולל בתוכו מידע על יהדות ויהודים בארץ וברחבי העולם, בשפה העברית ובשפות אחרות.
For more information