רוסישע אימפּעריע

רשימה אינדעקסירטע צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער
אַרויס אין דער רוסישער אימפּעריע
(1862 — 1917)

  צײַטשריפֿט הערות
ביבליאָגראַפֿיע אָדעססער טאָג בלאַט (אָדעס, 1907) אינדעקסירט אויך די בײַלאַגע צום נומ' 4
ביבליאָגראַפֿיע דאָס אָדעסער לעבען (אָדעס, 1912) פֿעלט: נומ' 3
ביבליאָגראַפֿיע אָדעסער פֿאָלקס בלאַט (אָדעס, 1906) פֿעלט: נומ' 3, זז' 3–4
ביבליאָגראַפֿיע אָדר (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אונזער וועג (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע אונזער וועלטעלע (ווילנע, 1901) אינדעקסירט נומ' 2 – "שבֿועות־געשאַנק" און נומ' 3 – "חנוכּה געשענק". ערשטע העפֿט "פּסח־געשענק" – ניטאָ אין ביבליאָטעק.
ביבליאָגראַפֿיע אונזער זשורנאַל (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע אונזער טעלעפֿאָן (בענדין, 1913–1915) אינדעקסירט: 1913: נומ' 1–9; 1914: נומ' 1–28; 1915: בלויז נומ' 24
ביבליאָגראַפֿיע אונזער יום־טובֿ (לאָדזש, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אונזער לעבען (וואַרשע – אָדעס, 1907–1917) פֿעלט:1907, נומ' 105, 112, 122, 145, 147, 154, 159; 1908, נומ' 131, ז' 3–4; נומ' 177; נומ' 178, ז' 3–4; נומ' 192 – 193; נומ' 224, ז' 5–6; 1909, נומ' 66; 116, ז' 3–4; נומ' 150– סוף יאָר; 1910, נומ' 299, 300; 1911, נומ' 140, זז' 2–3; נומ' 300; 1912, נומ' 66, 67; 1913, נומ' 14; נומ' 94, ז' 2–4
פֿעלן אין גאַנצן: 1915–1917
ביבליאָגראַפֿיע אונזער צײַט (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914) אַ המשך פֿון "די צײַט" (פּעטערבורג, 1914);
זען אויך: "צײַט־פֿראַגען" (פּעטערברוג, 1914);
אומזיסטע בײַלאַגע: פּראָפֿעסיאָנעלער לעבן (פּעטערבורג, 1914) – נישט אינדעקסירט.
ביבליאָגראַפֿיע אונזערע אויפֿגאַבען אין ארץ־ישׂראל [זאַמלבוך] (אָדעס, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע אושפּיזין ([וואַרשע], [1910]) פֿאַראַן אַן אַנדער "אושפּיזין" ([וואַרשע], [1913]) – נישט אינדעקסירט. די דאַטע דאָ איז באַשטימט געוואָרן לויט רעקלאַמעס פֿון נײַע ביכער.
ביבליאָגראַפֿיע דער איד (אָדעס, 1912) זען אָנהייב: "שלום־עליכם" (אָדעס, 1911–1912)
פֿעלט: נומ' 46 (141), 76 (172), 1912
ביבליאָגראַפֿיע די אידישע וואָך (וואַרשע, 1912–1913)  
ביבליאָגראַפֿיע [די אידישע וואָך:] פֿאַרן קליינעם עולם [בײַלאַגע] (וואַרשע, 1912–1913)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס אידישע וואָרט (אָדעס, 1912–1913) פֿעלט: נומ' 17, 1913; נומ' 24, 1913
ביבליאָגראַפֿיע די אידישע וועלט (פּעטערבורג, 1912) המשך: די יודישע וועלט (ווילנע, 1913–1915)
ביבליאָגראַפֿיע די אידישע יוגענד (ווילנע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע די אידישע פֿאָלקס־שטימע (וואַרשע, [1911]) פֿעלט: העפֿט 3
ביבליאָגראַפֿיע אידישע צײַטונג (ווילנע, 1909) פֿעלן: 1909, נומ' 16, נומ' 63, ז' 1 פֿון נומ' 71, נומ' 133–159
ביבליאָגראַפֿיע אידישעס וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1906–1914) פֿאַראַן:
[1]: 1906–1907: נומ' 1–57
2: 1908: נומ' 1–24 + ראָש־השנה, סוכּות (נישט נומערירט)
[3]: 1909: נומ' 1–8 + פּסח־, ראָש־השנה־ און סוכּות־נומער
[4]: 1910: פּורים־, פּסח־, שבֿועות־נומער
ווײַטער – בלויז יום־טובֿ־בלעטער (זען די שייכדיקע פּובליקאַציעס):
1910: סכּות, חול־המועד, חנוכּה; 1911: פּורים, פּסח, שבֿועות, ראָש־השנה, סוכּות; 1912: פּורים, פּסח, שבֿועות, ראָש־השנה, סכּות, חנוכּה; 1913: פּורים, שבֿועות, סכּות, חנכּה; 1914: פּורים, פּסח, שבֿועות
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) פֿעלן: זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אידישער אַלמאַנאַך (קיִעוו, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע דער אידישער אַרבייטער ([ ], 1896–1904) פֿעלט: נומ' 4–5, 1898
ביבליאָגראַפֿיע דער אידישער ביבליאָגראַף [זאַמלבוך] (ביאַליסטאָק, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע דער אידישער הויז־דאָקטאָר (וואַרשע, 1912–1914) פֿעלט: נומ' 5, 1914
ביבליאָגראַפֿיע איין טאָג (ווילנע, [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע אייר (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אייראָפּעאישע ליטעראַטור (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע אילוסטרירטעס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע אילוסטרירטעס שבֿועות־בלאַט ([וואַרשע], [1906])  
ביבליאָגראַפֿיע אין אונזערע טעג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע אין די פֿופֿצעהן מלחמות (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אין פֿרײַע מינוטען (וואַרשע, 1913) טייל אידענטיש מיט: יונגוואַרג (וואַרשע, 1913)
איבערזעצערס נישט אָנגעגעבן.
ביבליאָגראַפֿיע די אַלטע שטימע (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע דער אַלטער ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876) זען: ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876)
ביבליאָגראַפֿיע דער אָנפֿאַנג (ווילנע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע דער אַפֿיקומן ([וואַרשע], [1895]) אינהאַלט אידענטיש צו: דער אַפֿיקומן (וואַרשע, 1905)
ביבליאָגראַפֿיע דער אַפֿיקומן (ווילנע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע אַרבייטער־קאַלענדאַר (וואַרשע, [1906])  
ביבליאָגראַפֿיע דיא אַרבייטער שטיממע ([אָן אָרט], 1897–1905) בלויז: נומ' 14, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39; בײַלאַגע נומ' 2 צום נומ' 8; בײַלאַגע צום נומ' 39.
זען אויך: די אַרבייטער־שטימע (פּעטראָגראַד, 1917)
ביבליאָגראַפֿיע די אַרבייטער שטימע פֿון ליטא (ווילנע, 1907) פֿעלט נומ' 4
ביבליאָגראַפֿיע אַרבע־כּוסות ([וואַרשע], [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע די אַרבעה בנים (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע דער אַשמדאַי (בערלין – וואַרשע, 1912–1913)  
ביבליאָגראַפֿיע דער אתרוג (וואַרשע, [1905])  
ביבליאָגראַפֿיע באָברוּיסקער וואָכענבלאַט (באָברוּיסק, 1912) פֿעלט: נומ' 11, 19, 28; נומ' 6, זז' 15–18 – ניט געדרוקט.
ביבליאָגראַפֿיע די בהמה (וואַרשע, 1907) אין רוסיש: "הומאָריסטיש בלאַט".
ביבליאָגראַפֿיע בוימער (וואַרשע, 1904)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס בוך און דער לעזער [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע דער בוקעט בלומען (קעשענעוו, 1897[–1898]) אַ ספֿק צי מ'האָט אינדעקסירט דאָס ערשטע צי דאָס צווייטע העפֿט.
עס פֿעלט די הילע און די זז' 97–111
ביבליאָגראַפֿיע ביאַליסטאָקער וואָרט (ביאַליסטאָק, 1913, 1915) פֿעלט: נומ' 2, 1913, זז' 3–4.
אין יוני 1915 באַנײַט – פֿעלט.
ביבליאָגראַפֿיע ביאַליסטאָקער טאַגעבלאַט (ביאַליסטאָק, 1913–1915) עס פֿעלן אַ סך נומערן אין אַלע דרײַ יאָרגענג
ביבליאָגראַפֿיע די ביהן (וואַרשע, 1906) פֿעלט: נומ' 4, 11
ביבליאָגראַפֿיע בײַ דעם ברידער־קבֿר (אָדעס, [1906?])  
ביבליאָגראַפֿיע ביכּורים (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] ביכּורים (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע די בלוטיגע טעג (פּעטערבורג, 1905) איינמאָליקע אויסגאַבע פֿון: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914)
ביבליאָגראַפֿיע בלומען [זאַמלבוך] ([וואַרשע], [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע בלומען אויף פּסח (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע בלומען אויף שבֿועות (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע בלינצעס (ביאַליסטאָק, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע אַ בלעט'ל גרינס (וואַרשע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע בלעטער פֿאַר אַלע ([וואַרשע], [1907]) 2 העפֿטן
ביבליאָגראַפֿיע דער בעזים (פּעטערבורג, 1908) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] דער בעזים (פּעטערבורג, 1908)
ביבליאָגראַפֿיע גאָלדענע פֿונקען ([וואַרשע], [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע גאָלדענע שטראַהלען (וואַרשע, 1915)  
ביבליאָגראַפֿיע די גאַרבער־שטימע (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע גוט מאָרגען (אָדעס, 1910–1912)  
ביבליאָגראַפֿיע גוט פּורים (מינסק [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע דער גנבֿ ([וואַרשע], [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע דער גראַגער (ריגע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע דער גרויסער וואַרשעווער קונדס (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע דער גרויסער חוזק מאַכער (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע דער גרויסער קונדס ([וואַרשע], [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע גרינינקע בוימעלאַך (ווילנע, 1914–1915) פֿעלט: 1915, נומ' 1
ביבליאָגראַפֿיע גרינס (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] גרינס (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע גרינס (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע גרינס [זאַמלונג] (ווילנע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע גרינע בלעטער ([וואַרשע], [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע דאַטשניקעס ([וואַרשע], [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע דם ואש ותמרות עשן (וואַרשע, [1915])  
ביבליאָגראַפֿיע דער האָלצהענדלער (ווילנע, 1910–1914) פֿעלט: 1914, נומ' 7
ביבליאָגראַפֿיע דער האַנדעלס־אָנגעשטעלטער (וואַרשע, 1914) פֿאַראַן: נומ' 1–2 און נומ' 3
ביבליאָגראַפֿיע די האָפֿנונג (ווילנע, 1907) המשך פֿון "פֿאָלקסצײַטונג" (ווילנע)
פֿעלט: נומ' 40, זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע דער האַרמאַט ([וואַרשע], [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע הדסים [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע הויז־פֿרײַנד (וואַרשע, 1888–1896) ניט אינדעקסירט דאָס ערשטע ניט־נומערירטע בוך מיט דעם זעלבן נאָמען – אַרויס אין 1887 (נישט ווי פֿאַרצייכנט בײַ קירזשניץ 1888) (באַשטעטיקט לויט דער לעצטער זײַט פֿון דער בײַלאַגע "פֿאַמיליען־פֿרײַנד", ערשט בוך)
ביבליאָגראַפֿיע דער הומאָריסט (וואַרשע, 1909) אַלץ געזען (5 נומערן)
ביבליאָגראַפֿיע הושענא (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] הושענא (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע די הושענות (וואַרשע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס הייליגע לאַנד (זשיטאָמיר, [1891])  
ביבליאָגראַפֿיע הײַנט (וואַרשע, 1908–1919, 1926–1939) זען די באַזונדערע רשימה
ביבליאָגראַפֿיע הײַנט: מיטאָג־אויסגאַבע (וואַרשע, 1915–1917) גייט ביז 1917, נומ' 95
ביבליאָגראַפֿיע הײַנט: עקסטראַ אויסגאַבע (וואַרשע, 1914–1915)  
ביבליאָגראַפֿיע [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914) 1912: נומ' 1, 2 [פֿעלן 3 ביז 8]
1913: נומ' 1–5
1914: נומ' 1–3 [פֿעלן 4, 5]
ביבליאָגראַפֿיע הײַנטיגע צײַט (ביאַליסטאָק, [1908]–1915) פֿאַראַן: 1911: נומ' 3; 1912: נומ' 1 (פֿעלן זז' 2–3), 2, 3, 4, 7 ; 1913: נומ' 8, 9; 1914: נומ' 1–6, 8–15, 19–21; 1915: נומ' 22 (ס'פֿעלן זז' 2–4)
ביבליאָגראַפֿיע [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) המשך פֿון: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
ביבליאָגראַפֿיע [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע הילף (וואַרשע, [1903])  
ביבליאָגראַפֿיע המן־טאַש (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] המן־טאַש (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע דער המן־טאַש (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע דער המן־קלאַפּער ([וואַרשע], [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע הערבסט (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע הערבסט־בלעטער (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע הערבסט־קלאַנגען (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע הרים וגבֿעות (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע וואוהין (קיִעוו, 1911–1912)  
ביבליאָגראַפֿיע די וואָך (ווילנע, 1915)  
ביבליאָגראַפֿיע וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910)
ביבליאָגראַפֿיע וואָכען זשורנאַל "די נײַע וועלט" (וואַרשע, 1910) זען: די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס וואָרט (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס וואָרט (פּעטערבורג, 1914) בײַלאַגע "האַנדלס־אָנגעשטעלטער" – ניט אינדעקסירט
ביבליאָגראַפֿיע וואַרשאַווער יודישער פֿאַמיליענ־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1893–1897)  
ביבליאָגראַפֿיע דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) נישט אַרויס אין 1897 און 1900
ביבליאָגראַפֿיע וואַרשאַווער קאָכלעפֿל (וואַרשע, [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע וואַרשויער היגיענישער אינפֿאָרמאַציאָנס־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1907–1912) פֿעלן: בענד 1 (תּרס"ח); 5 (תּרע"ב); 6 (תּרע"ג)
ביבליאָגראַפֿיע וואַרשויער יודישע צײַטונג (וואַרשע, 1867–1868) פֿאַראַן: 1867, נומ' 1–46
ביבליאָגראַפֿיע דאָס וואַרשעווער וויצבלאַט (וואַרשע, [1904])  
ביבליאָגראַפֿיע וואַרשעווער צײַטונג (וואַרשע, 1907) פֿעלט: 1, נומ' 3, 1907; נומ' 10, 1907; 2, נומ' 1–2, 1907; נומ' 4–10, 1907
ביבליאָגראַפֿיע דאָס ווידער־קול (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע ווילנער וואָכענבלאַט (ווילנע, 1910–1914) פֿעלן: נומ' 52, 1911, זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע ווילנער טאַגעבלאַט (ווילנע, 1915)  
ביבליאָגראַפֿיע דער וועג (וואַרשע, 1905–1907) פֿעלט: 1905, נומ' 50, ז' 1; נומ' 52; נומ' 57–66; נומ' 71, זז' 3–4; 1906, נומ' 229, זז' 2–3; 1907, נומ' 10.
זען אויך: דער וועג: אָבענד־בײַלאַגע (וואַרשע, 1906)
זען אויך: דער וועג [ליטעראַרישע בײַלאַגע]
ביבליאָגראַפֿיע דער וועג: אָבענד־בײַלאַגע (וואַרשע, 1906) פֿעלט: 1906, נומ' 119, 120, 122–124, 128, 130, 136, 142–144, 148, 153, 154, 158, 162, 165, 170, 171, 176, 177, 183, 187, 189, 195, 205, 214–218, 222–226, 228–276, 278–282, 284–294.
זען אויך: דער וועג (וואַרשע, 1905–1907)
ביבליאָגראַפֿיע דער וועג [ליטעראַרישע בײַלאַגע] (וואַרשע, 1905–1907) פֿעלט: בײַלאַגע צו 1906, נומ' 135, זז' 6–7.
זען אויך: דער וועג (ווילנע, 1905–1907)
ביבליאָגראַפֿיע דער וועג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע די וועלט [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דער וועקער (ווילנע, 1905–1906) זען המשך: די נײַע וועלט (ווילנע, 1906)
זען המשך: פֿאָלקסצײַטונג (ווילנע, 1906–1907)
ביבליאָגראַפֿיע זאַלץ־וואַסער (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע זאַמעלבוך (בערדיטשעוו, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע זאַנגען ([ווילנע], [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע זומער (וואַרשע, [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע זומער און ווינטער (מינסק, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע זומער־פֿויגעלעך (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע זומער־צײַט (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע דער זשורנאַליסט (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע חד גדיא (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע חד גדיא (ווילנע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
ביבליאָגראַפֿיע דער חכם (וואַרשע, 1913–1914)  
ביבליאָגראַפֿיע חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס חנוכּה־בלאַט ([וואַרשע], 1903)  
ביבליאָגראַפֿיע חנוכּה־בלאַט (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע חנוכּה־בלאַט ([וואַרשע], [1911]) אויפֿן שער־בלאַט:
"ליטעראַריש־אילוסטרירטעס חנכּה־בלאַט"
ביבליאָגראַפֿיע חנוכּה־בלאַט (ווילנע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
ביבליאָגראַפֿיע חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע חנכּה (וואַרשע, 1903)  
ביבליאָגראַפֿיע חנכּה בלאַט (וואַרשע, [1906])  
ביבליאָגראַפֿיע חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע חרוסת אויף פּסח (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דער טאָג (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דער טאָג (ווילנע, 1912–1913) פֿעלט: 1912, נומ' 52; ז' 1 פֿון נומ' 186; נומ' 287 – סוף 1912; 1913, נומ' 55; זז' 2–3 אין נומ' 123
ביבליאָגראַפֿיע דער טאָג (פּעטערבורג, 1904) פֿעלט: יאָרן 1905–1907, דערשינען כּדי נישט צו פֿאַרלירן דאָס רעכט.
אינדעקסירט אויך די יום־טובֿים־בײַלאַגעס
ביבליאָגראַפֿיע טאָג־פֿראַגען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע טעאַטער־וועלט (וואַרשע, 1908–1909) פֿאַראַן: 1908: נומ' 1 ביז 13 ; 1909: נומ' 1 (14) ביז 10–11 (23–24)
ביבליאָגראַפֿיע דער טעלעגראַף (וואַרשע, 1906) אינדעקסירט אויך די וועכנטלעכע ליטעראַרישע בײַלאַגע
ביבליאָגראַפֿיע דער טעלעפֿאָן (אָדעס, 1887) פֿעלט: העפֿט 1
ביבליאָגראַפֿיע די טרייסט (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] די טרייסט (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע טשענסטאָכאָווער וואָכען־בלאַט (טשענסטאָכאָוו, 1913) פֿעלט: נומ' 1–22; 24; 27
ביבליאָגראַפֿיע טשענסטאָכאָווער טאַגעבלאַט (טשענסטאָכאָוו, 1914; 1917–1919) פֿעלט: 1917, נומ' 1–63; 65–238; 244; 248; 271; 287; 1919, פֿאַראַן נאָר נומ' 119; 121; 124; 125; 130.
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יאָהר [זאַמלונג] (וואַרשע – ניו־יאָרק, [1910]) פֿאַראַן: נומ' 3, תּרע"א
ביבליאָגראַפֿיע יאָהר־בוך "פּראָגרעס" (וואַרשע, 1904)  
ביבליאָגראַפֿיע יוגענד (וואַרשע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) זען: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
ביבליאָגראַפֿיע יוגענד־קראַפֿט [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע די יוגענד־שטימע (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יוד (ווין – קראָקע, 1899–1902) אָפּגעשטעלט זיך צוליבן דערשײַנען פֿונעם "פֿרײַנד" (פּעטערבורע – וואַרשע, 1903–1913)
אין דער זעלבער רעדאַקציע דערשינען זעלבסטצײַטיק (זען אויך): די יודישע פֿאַמיליע (קראָקע, 1902)
פֿעלן: נומ' 36, 1901, זז' 1–2; סוף נומ' 51, 1901.
ביבליאָגראַפֿיע דער יוד; צווייטע ביליקע אויסגאַבע (קראָקע, 1902)  
ביבליאָגראַפֿיע יודיש (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע דיא יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1891–1895)  
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1904) פֿאַראַן: נומ' 1 ביז 5–6
זען אויך: דיא יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1891–1895)
ביבליאָגראַפֿיע יודישע וואָכענשריפֿט (וואַרשע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יודישע וואָרט (קראָקע, 1905)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך המשכים: פֿון טאָג צו טאָג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); צום מאָמענט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דאָס לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); די יודישע וועלט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דער יודישער געדאַנק [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); אין אונזערע טעג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); טאָג־פֿראַגן [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דער וועג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דאָס יודישע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916);
פֿעלט: דאָס נײַע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916).
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע ווירקליכקייט (ווילנע, 1906–1907)  
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע וועלט (ווילנע, 1913–1915) המשך פֿון: די אידישע וועלט (פּעטערבורג, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע וועלט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע יוגענד [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יודישע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע יודישע נײַע לעבען (קיִעוו, 1912–1918) פֿעלט: 1918, נומ' 2–3, 4
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יודישע פֿאָלק (ווילנע, 1906–1908) המשך: דאָס יודישע פֿאָלק (וואַרשע, 1914, 1917–1919)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס יודישע פֿאָלק (ווואַרשע, 1914, 1917–1919) המשך פֿון: דאָס יודישע פֿאָלק (ווילנע, 1906–1908)
ביבליאָגראַפֿיע יודישע פֿאָלקס־צײַטונג (קראָקע, 1902–1903) פֿעלט: נומ' 19, 1902, זז' 5–6
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע פֿאָלקס־שטימע (וואַרשע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (קיִעוו, 1888–1889) זען אויך המשך: קול מבֿשׂר צו דער יודישער פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (אָדעס, 1892)
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע פֿאַמיליע (קראָקע, 1902) אין דער זעלבער רעדאַקציע דערשינען זעלבסטצײַטיק (זען אויך): דער יוד (ווין – קראָקע, 1899–1902)
ביבליאָגראַפֿיע יודישע פֿרויענוועלט (קראָקע, 1902) פֿעלט: נומ' 20: זז' 4–8
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע צוקונפֿט (ניו־יאָרק, 1908) זען אויך: די יודישע צוקונפֿט (קראָקע – לאָנדאָן – ניו־יאָרק, 1904–1906)
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע צוקונפֿט (קראָקע – לאָנדאָן – ניו־יאָרק, 1904–1906) זען אויך: די יודישע צוקונפֿט (ניו־יאָרק, 1908).
פֿעלט: 1906 (וואַרשע).
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע קאָאָפּעראַציע (ווילנע, 1914–1915)  
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע קאָאָפּעראַציע [זאַמעלבוך] ([פּעטראָגראַד], [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע די יודישע שטימע (ריגע, 1910) נומ' 26–27 – זעלבע דאַטע
נומ' 28–29 – זעלבע דאַטע
ביבליאָגראַפֿיע יודישעס פֿאָלקס־בלאַט (פּעטערבורג, 1881–1890)  
ביבליאָגראַפֿיע [יודישעס פֿאָלקס־בלאַט:] בײַלאַגע צום יודישען פֿאָלקס־בלאַט (פּעטערבורג, 1888–1890)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער אַלמאַנאַך [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער ביבליאָטעקאַר (ווילנע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער געדאַנק [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער האַנדעלס־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1891)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער ווײַנגאָרטען (וואַרשע, 1913–1914) ערשטע העפֿט: טבֿת תּרע"ד.
פֿעלט: נומ' 3, אָדר תּרע"ד.
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער וועקקער (אָדעס, מאַרץ 1887)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יודישער עמיגראַנט (פּעטערבורג, 1907–1914) פֿעלט:
1907, נומ' 3
1908, נומ' 7
1909 – אַלץ (אינהאַלט קען מען געפֿינען אין אַ בײַל. 1910, נומ' 1.
1910, נומ' 21
1911, נומ' 2, 5, 8, 15, 18.
1912, נומ' 5, 17, 20.
1913, נומ' 1, 4, 11, 13, ביז נומ' 14.
 
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] ביכּורים (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] גרינס אויף שבֿועות (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] הושענא (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] המן־טאַש (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] די טרייסט (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] "כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער עומר (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] עונג־שבת (וואַרשע, 1896)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] שבת־אויבס (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער שופֿר (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] תּמוז (וואַרשע, 1895)  
ביבליאָגראַפֿיע [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער תּענית (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע יונגוואַרג (וואַרשע, 1913) טייל אידענטיש מיט: אין פֿרײַע מינוטען (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע דער יונגער איד (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע דער יונגער גײַסט (וואַרשע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע די יעצטיגע צײַט (לאָדזש, 1915) פֿאַראַן: נומ' 1 ביז 4
ביבליאָגראַפֿיע ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876)  
ביבליאָגראַפֿיע "כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] "כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע כּרפּס (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע כּשר טאָפּ (וואַרשע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע לאָדזער וויצבלאַט (לאָדזש, 1903–1904)  
ביבליאָגראַפֿיע לאָדזער טאַגעבלאַט (לאָדזש, 1908–1915) נישט אינדעקסירט : לאָדזער לעבען (לאָדזש, 1909–1912) – אַרויס צו איין נומער אַ יאָר.
נישט אינדעקסירט נאָך דער ערשטער וועלט־מלחמה.
זען וואָס פֿעלט אין דעם ביבליאָגראַפֿישן קאַרטל.
ביבליאָגראַפֿיע לאָדזער לעבען (לאָדזש, 1909–1912) זען: לאָדזער טאַגעבלאַט (לאָדזש, 1908–1915)
ביבליאָגראַפֿיע לאָדזער נאַכריכטען (לאָדזש, 1907–1908)  
ביבליאָגראַפֿיע לאָדזער פֿאָלקסבלאַט (לאָדזש, 1912–1913) פֿעלט: 1, נומ' 21–22;
2, נומ' 55, 67, 138, ז' 1; נומ' 219, זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע לאַטקעס (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע דער לאַמטערען (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) זען: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
ביבליאָגראַפֿיע די לאָקשען (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע דער לולבֿ (וואַרשע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909) זען: [לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר; פֿאָרמעלער נאָמען:] לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909)
ביבליאָגראַפֿיע לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע [לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר; פֿאָרמעלער נאָמען:] לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע ליטאָ [זאַמלונג] (ווילנע, 1914) זען אויך: ליטע (ווילנע, 1919)
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַטור און לעבען (וואַרשע, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַרישע מאָנאַטשריפֿטען (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַרישע פּסח־זאַמלונג (וואַרשע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַרישע שבֿועות־זאַמלונג (וואַרשע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע ליטעראַרישעס פֿלוג־בלאַט (וואַרשע, [1908])  
ביבליאָגראַפֿיע ליכטלעך אויף חנוכּה (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע לכּבֿוד פּסח [זאַמלונג] (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע לכּבֿוד פּסח [זאַמלונג] ([ווילנע], [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע לכּבֿוד שבת און יום־טובֿ (אָדעס, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס לעבען (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914) זען: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס לעבען (פּעטערבורג, 1905)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע לעבען און וויסענשאַפֿט (ווילנע, 1909–1912)  
ביבליאָגראַפֿיע לעבענס־קלאַנגען [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע מאַי־בלומען (ווילנע, [1908])  
ביבליאָגראַפֿיע דער מאָמענט (וואַרשע, 1910–1939) זען די באַזונדערע רשימה
ביבליאָגראַפֿיע דער מאָמענט: מיטאָגבלאַט (וואַרשע, 1914–1920)  
ביבליאָגראַפֿיע [דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914) דערשינען בלויז: 1913: 1, נומ' 1;
1914: 2, נומ' 1 און נומ' 2
ביבליאָגראַפֿיע די מגילה [זאַמלונג] (וואַרשע, 1904)  
ביבליאָגראַפֿיע דער מאָרגענשטערן (ווילנע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע אַ מוציא מיט האָניג (וואַרשע, [1912]) ס'רובֿ פֿון "דער טונקעלער". אינדעקסירט נאָר די פּאַראָדיעס.
ביבליאָגראַפֿיע מײַן ספֿר הזכרונות (פֿון יצחק־יואל לינעצקי) (אָדעס, 1882–1883)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער אַלמאַנאַך (מינסק, 1912) ס'רובֿ אַנאָנים
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער אַקדמות (מינסק, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער אתרוג (מינסק, [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער וואָכענבלאַט (מינסק, 1912–1914)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער טאָג (מינסק, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער לעבען (מינסק, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער סדר ([מינסק], [1912]) פֿעלט: זז' 9–16
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער צײַטונג (מינסק, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע מינסקער שלח־מנות (מינסק, [1912])  
ביבליאָגראַפֿיע דער ממזר ([וואַרשע], [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע מענדעלי מוכר ספֿרים (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע מצה־וואַסער (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע די נאָדעל [זאַמלבוך] (ווילנע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע נאַציאָנאַל־צײַטונג (ריגע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע נח פּריִלוּצקיִס זאַמלביִכער פֿאַר ייִדיִשען פֿוֹלקלוֹר, פֿיִלוֹלוֹגיע און קוּלטוּרגעשיִכטע (וואַרשע, 1917)  
ביבליאָגראַפֿיע נח פּרילוצקיס זאַמעלביכער פֿאַר ייִדישען פֿאָלקלאָר, פֿילאָלאָגיע און קולטורגעשיכטע (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע דער ניטצליכער קאַלענדאַר פֿאַר דיא רוסישע יודען
(זשיטאָמיר, 1876, 1877) (ווילנע, 1878, 1879, 1880) (אָדעס, 1884)
[1], תרל"ז / 1876
[2], תרל"ח / 1877
3, תרל"ט / 1878
4, תר"ם / 1879
5, תרמ"א/1880:פֿעלן זז' 35–42
[?], תרמ"ה / 1884
פֿאַרשריבן דעם נומ' 3 [?] (1879)
ביבליאָגראַפֿיע נײַ־יאָהר (ווילנע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע די נײַ־צײַט [זאַמעלביכער] (וואַרשע, 1907–[1908])  
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910) פֿעלן: 1910, נומ' 38, 227, 238, 239, 249, 265; נומ' 156, זז' 1–2
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע: וואָכען זשורנאַל "די נײַע וועלט" (וואַרשע, 1910)
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע: פֿרויען־צײַטונג (וואַרשע, 1910)
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע וועלט (ווילנע, 1906) פּראָבע־נומער, המשך פֿון (זען אויך): דער וועקער (ווילנע, 1905–1906)
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע טעג (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס נײַע לעבען (וואַרשע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע צײַט [זאַמלהעפֿט] (ווילנע, 1908–1909)  
ביבליאָגראַפֿיע נײַע צײַטונג (טשענסטאָכאָוו, 1913) רעדאַקטאָר: ל. צימערמאַן. 
אינדעקסירט: נומ' 1, 10, 11
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע צײַטונג (וואַרשע, 1906) פֿעלט: נומ' 53, זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע נײַע צײַטען (ווילנע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע די נײַע שטימע [זאַמלבוך] (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע נײַעס (בערדיטשעוו, 1898) זען אויך: נײַעס פֿון ארץ־ישׂראל (בערדיטשעוו, 1898)
ביבליאָגראַפֿיע נײַעס (וואַרשע, 1912) 104–103 צוויי כּמעט־אידענטישע אויסגאַבעס מיט דער זעלביקער דאַטע.
ביבליאָגראַפֿיע נײַעס לאָדזער מאָרגענבלאַט (לאָדזש, 1912–1914) פֿעלן: 1912: נומ' 92
1913: נומ' 230–233, 237, 263, 269 , 275 , 280, 281, 285, 290, 295–297, 298: זז' 3–6, 299, 300
1914: נומ' 1, 2, 4, 5, 9, 11–14, 16, 28, 36, 38, 41, 49, 51, 57, 66, 75, 76, 80–110, 119
ביבליאָגראַפֿיע נײַעס פֿון ארץ־ישׂראל (בערדיטשעוו, 1898) פֿעלט: נומ' 1
זען אויך: נײַעס (בערדיטשעוו, 1898)
ביבליאָגראַפֿיע דער נײַער וועג (ווילנע, 1907) זען אויך: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1906); [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907) זען אויך: דער נײַער וועג (ווילנע, 1907);
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
אינדעקסירט אויך די בײַלאַגע "די פּראָפֿעסיאָנעלע באַוועגונג" (ווילנע, 1907) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג.
ביבליאָגראַפֿיע [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907) זען אויך: דער נײַער וועג (ווילנע, 1907);
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1906)
ביבליאָגראַפֿיע דער נײַער סדר (וואַרשע, [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע ניסן (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע ניסן (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע סוכּות־בלאַט (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
ביבליאָגראַפֿיע סיון (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע סיון (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
ביבליאָגראַפֿיע סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע דער סלוצקער שייגעץ ([סלוצק], [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע דער עומר (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער עומר (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע עונג־שבת (וואַרשע, 1896) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] עונג־שבת (וואַרשע, 1896)
ביבליאָגראַפֿיע על הניסים ([וואַרשע], [1912])  
ביבליאָגראַפֿיע דער ענדיק ([וואַרשע], [1911]) אין ביבליאָטעק פֿאַרשריבן אין יאָר 1913
ביבליאָגראַפֿיע עפּפּעלבערגס וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) זען: דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901)
ביבליאָגראַפֿיע עפּפּעלבערג'ס פּורים־בלאַט (וואַרשע, 1903–1904) פֿאַראַן בלויז נומ' 2, 1904
ביבליאָגראַפֿיע עפּפּעלבערג'ס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904) זען: דאָס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904)
ביבליאָגראַפֿיע עפּפּעלבערגס קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) זען: דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901)
ביבליאָגראַפֿיע ערבֿ־שבת (וואַרשע, 1913–1914) פֿעלט: 1914, נומ' 19
ביבליאָגראַפֿיע ערבֿות (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע דער ערל ([וואַרשע], [1908])  
ביבליאָגראַפֿיע ערשטע יודישע ספּאָרט־צײַטונג ([לאָדזש], 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע ערשטע יודישע שאָך־צײַטונג (לאָדזש, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע די ערשטע פֿראַגע לכּבֿוד פּסח (ווילנע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
ביבליאָגראַפֿיע פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע דער פּורים־שכּור ([וואַרשע], [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע דער פּורים־שפּילער (ווילנע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פּיטום (וואַרשע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע פּיטום און רעמסס (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע פּינסקער שטאָדט־לוח (וואַרשע, 1902, 1903)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פּיפּערנאָטער (וואַרשע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פּלאַפּער (וואַרשע, 1904) אין קירזשניץ פֿאַרגרײַזט און פֿאַרצייכנט ווי "פּלאַפּלער".
ביבליאָגראַפֿיע דער פּנקס (ווילנע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע פּסח (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע פּסח און פֿריהלינג (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע פּסח־בלאַט (ווילנע, 1908) פֿעלן: זז' 5–8
ביבליאָגראַפֿיע דאָס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904) פֿאַראַן בלויז נומ' 2, 1903
ביבליאָגראַפֿיע פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
ביבליאָגראַפֿיע פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע דאָס פּסח־וויצבלאַט (וואַרשע, 1904)  
ביבליאָגראַפֿיע די פּראָלעטאַרישע וועלט (ווילנע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פּראָלעטאַרישער געדאַנק (ווילנע, 1907) אַנשטאָט דעם פּ. ג. אָנגעהויבן דערשײַנען: פֿאָרווערטס (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע די פּראָפֿעסיאָנעלע באַוועגונג (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע די פֿאָהן ([וואַרשע], [1911]) פֿעלט: זז' 2–3
ביבליאָגראַפֿיע דאָס פֿאָלק (ווילנע, 1915)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס פֿאָלק (קיִעוו, 1906–1907) פֿעלן: נומ' 14, 15
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלק און לאַנד (ווילנע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלקס־בלאַט (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלקסבלאַט (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלקס־פֿרײַנד (ווילנע, 1901)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿאָלקס־פֿרײַנד [זאַמלונג] (אָדעס, 1894)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלקסצײַטונג (ווילנע, 1906–1907) המשך פֿון "דער וועקער" (ווילנע, 1905–1906); אינדעקסירט ביז נומ' 323, אַפּריל, 1907
פֿעלן: נומ' 7, זז' 3–10; נומ' 17–31, 132–134, ז' 3, 4. 
בײַלאַגע "פֿון פּראָפֿעסיאָנעלען לעבען" (ווילנע, 1907) – ניטאָ.
ביבליאָגראַפֿיע די פֿאָלקסשטימע (בערדיטשעוו, 1913) פֿעלט: נומ' 9
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָלקסשטימע (ווילנע, 1906–1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿאַמיליען־פֿרײַנד (וואַרשע, 1887–1888)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָרווערטס (וואַרשע, 1905–1906)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאָרווערטס (ווילנע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאַרן זונאויפֿגאַנג [זאַמלבוך] ([ ], 1898)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿאַרן קליינעם עולם (וואַרשע, 1912–1913) זען: [די אידישע וואָך:] פֿאַרן קליינעם עולם [בײַלאַגע] (וואַרשע, 1912–1913)
ביבליאָגראַפֿיע פֿון טאָג צו טאָג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַר, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע פֿון נאָהנט און ווײַט (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿון צײַט צו צײַט (קיִעוו, 1911–1912)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿונקען (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע פֿײַערלאַך (ווילנע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿײַערלאַך [זאַמלבוך] (לאָדזש, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿײַערלאַך (מינסק, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿײַערלעך (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿיער קשיות (וואַרשע, [1912])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿערזיכערונג־וועלט (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿראַגען פֿון לעבען (ווילנע, 1911) פֿעלן: העפֿט 1
ביבליאָגראַפֿיע די פֿרויען־וועלט (וואַרשע, 1914) בלויז נומ' 1
ביבליאָגראַפֿיע פֿרויען־צײַטונג (וואַרשע, 1910) זען: די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910)
ביבליאָגראַפֿיע פֿרוכט אויף נײַ־יאָהר [זאַמלונג] (וואַרשע, [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינג (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907) זען אויך: פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1908)
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1908) זען אויך: פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינג (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינג־שטראָמען [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿריהלינגס־בלעטער (וואַרשע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿרײַהייט [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס פֿרײַוואָרט (וואַרשע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿרײַנד (ווילנע, 1914–1915)  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿרײַנד (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913) זען אויך: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914); וואָכענבלאַט (בײַלאַגע צו: דער פֿרײַנד, וואַרשע ,1913).
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע "דער בעזים" (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג, אונטער דער רובריק "דער בעזעם".
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע "ליטעראַרישע בײַלאַגע" (וואַרשע, 1910–1911) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג. דער נאָמען "ל. ב." ניט פֿאַרצייכנט.
ביבליאָגראַפֿיע [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] דער בעזים (פּעטערבורג, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914) זען אויך: דער פֿרײַנד (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913)
ביבליאָגראַפֿיע פֿרײַע טעג (וואַרשע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע פֿרײַע ערד (וואַרשע – ניו־יאָרק, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע פֿרישמאַנ'ס יובילעאום־בוך (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע אַ פֿרישער פּורים־קוילעטש [זאַמלונג] ([ווילנע], [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע דער פֿרעהליכער קבצן (וואַרשע, [1910])  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס צוואַנציגסטע יאָרהונדערט (וואַרשע, 1900)  
ביבליאָגראַפֿיע צום מאָמענט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
ביבליאָגראַפֿיע "צוקונפֿט" [זאַמעלבוך] (וואַרשע, [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע ציון (וואַרשע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס ציון־בלאטל (אָדעס, 1898)  
ביבליאָגראַפֿיע די צײַט (ווילנע, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע די צײַט (ווילנע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע די צײַט (פּעטערבורג, 1912–1914) זען המשך: אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914)
זען אויך: צײַט־פֿראַגען (פּעטערברוג, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע צײַט־פֿראַגען (פּעטערבורג, 1914) בײַלאַגע צו: אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914)
זען אויך: די צײַט (פּעטערבורג, 1914)
אומזיסטע בײַלאַגע: פּראָפֿעסיאָנעלער לעבן (פּעטערבורג, 1914) – ניט אינדעקסירט.
ביבליאָגראַפֿיע צײַט־פֿראַגען (ווילנע, 1909–1911)  
ביבליאָגראַפֿיע די קאָפּעקע (וואַרשע, 1912) פֿעלט: נומ' 1, זז' 3–5; נומ' 33
ביבליאָגראַפֿיע קהלת [זאַמלונג] (וואַרשע, תּרע"ב [1911])  
ביבליאָגראַפֿיע קול לעם (קעניגסבערג, 1876–1879) פֿעלט: 1876, נומ' 18; 1878, נומ' 7; לעצטע זײַט נומ' 19, 1878.
ביבליאָגראַפֿיע [קול לעם; פֿאָרמעלער נאָמען:] קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879) זען אויך: קול לעם (קעניגסבערג, 1876–1879)
ביבליאָגראַפֿיע קול מבֿשׂר (אָדעס, 1862–1873) פֿעלט: 1871, נומ' 20
ביבליאָגראַפֿיע קול מבֿשׂר צו דער יודישער פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (אָדעס, 1892) המשך פֿון: די יודישע פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (קיִעוו, 1888–1889)
ביבליאָגראַפֿיע קולות ובֿרקים (וואַרשע, תּרע"ה [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע "קולטור" [זאַמעלבוך] (מינסק, 1905)  
ביבליאָגראַפֿיע קונסט און לעבען (וואַרשע, 1908–1909)  
ביבליאָגראַפֿיע דער קונסט־טאָג (ווילנע, 1914) 4–שפּראַכיקע זאַמלבוך. אינדעקסירט נאָר די 2 איינסן אין ייִדיש
ביבליאָגראַפֿיע קוקיריקו (לאָדזש, 1904) נאָר איין אַרטיקל אונטערגעשריבן.
רעדאַגירט דורך רעדאַקציע פֿון "לאָדזער וויצבלאַט" (לאָדזש, 1903) – ניט אינדעקסירט.
ביבליאָגראַפֿיע דער קיביצער (לאָדזש, 1916) פֿעלט: ערשטער י"ג, 1915
ביבליאָגראַפֿיע קיִעווער וואָרט (קיִעוו, 1910)  
ביבליאָגראַפֿיע קנאָספּען (ווילנע, 1911)  
ביבליאָגראַפֿיע דער קנאַק־ניסעל (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע קניידלעך (וואַרשע, [1914])  
ביבליאָגראַפֿיע קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879) זען: [קול לעם; פֿאָרמעלער נאָמען:] קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879)
ביבליאָגראַפֿיע ראָמאַן צײַטונג (וואַרשע, 1907–1908)  
ביבליאָגראַפֿיע ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
ביבליאָגראַפֿיע דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914) זען: [דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע שבת־אויבס (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] שבת־אויבס (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות בלאַט (וואַרשע, תּרס"ט [1909])  
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות־בלאַט (ווילנע, [1908])  
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
ביבליאָגראַפֿיע שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
ביבליאָגראַפֿיע שבֿט (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע שבֿעות בלעטעל (ווילנע, [1903]) אין שער־בלאַט: "שבֿעות בלעטעל"
קירזשניץ פֿאַרצייכנט בטעות "שבֿועות בלעטעל"
ביבליאָגראַפֿיע דער שד (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שדכן (ווילנע, 1908–1909)  
ביבליאָגראַפֿיע שוואַלבען (וואַרשע, 1909)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שופֿר (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער שופֿר (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע שושנת יעקבֿ ([וואַרשע], [1913])  
ביבליאָגראַפֿיע די שטימע (ווילנע, 1907, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע די שטימע פֿון "בונד" ([ ], 1908–1911) פֿעלט : נומ' 4, אַפּריל 1911
ביבליאָגראַפֿיע דער שטערן (ווילנע, 1913–1914) פֿעלט: 1913, נומ' 25, 62
ביבליאָגראַפֿיע דער שטראַהל (וואַרשע, 1909–1911) אין יאָר 1909 אַרויס נאָר איין פֿרויען־נומער
ביבליאָגראַפֿיע דער שטראַהל (ווילנע, 1907–1908)  
ביבליאָגראַפֿיע שטראַהלען (ווילנע, 1909) בײַ קירזשניץ, שטייט ע"פּ טעות יאָר 1911.
ביבליאָגראַפֿיע דער שייגעץ (פּעטערבורג, 1906–1907) פֿעלט: נומ' 6
ביבליאָגראַפֿיע דער שכּור (וואַרשע, [1907])  
ביבליאָגראַפֿיע שלום־עליכם (אָדעס, 1911–1912) זען המשך: "דער איד" (אָדעס, 1912)
ביבליאָגראַפֿיע שלשים (אָדעס, 1906)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שנײַדער (ווילנע, 1912)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שנײַדער (ווילנע, 1913–1914)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שפּיגעל (וואַרשע, 1907)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שפּיעגעל פֿיר אַללע (וואַרשע, 1893)  
ביבליאָגראַפֿיע דער שקר־שילדערער (וואַרשע, 1908)  
ביבליאָגראַפֿיע דאָס תּכשיט'ל ([אָדעס], [1906])  
ביבליאָגראַפֿיע תּמוז (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] תּמוז (וואַרשע, 1895)
ביבליאָגראַפֿיע תּמוז (וואַרשע, 1914)  
ביבליאָגראַפֿיע דער תּענית (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער תּענית (וואַרשע, 1894)
ביבליאָגראַפֿיע תּשליך (מינסק, 1913)  
ביבליאָגראַפֿיע תּשרי ([וואַרשע], [1910])