מפתח עיתונות יידיש > רוסישע אימפּעריע > אָדעססער טאָג בלאַט

אָדעססער טאָג בלאַט

«?» טיטל אָדעססער טאָג בלאַט
«?» אונטערטיטל פֿון די פּראָגרעסיווע־דעמאָקראַטישע וועהלער
«?» אָרט אָדעס
«?» פֿרעקווענץ טאָגצײַטונג
«?» דאַטעס (אָנהײב און סוף) נומ' 1: 25 יאַנואַר / 7 פֿעברואַר 1907
נומ' 3: 27 יאַנואַר / 9 פֿעברואַר 1907 (לעצטער)
«?» אַרויסגעגאַנגען 1907: 1, נומ' 1 ביז 3
«?» באַמערקונג אַרויס צו די וואַלן אין דער צווייטער מלוכה־דומע
«?» אינדעקסירט אין גאַנצן
  הערות זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  צאָל אינדעקסירטע אײנסן 4
«?» ביבליאָגראַפֿישע מקורים קירזשניץ נומ' 125
«?» צו געפֿינען אין JNUL: PFI 3824 (21)