משה שטיינשניידר

רמשה שטיינשניידרבי משה שטיינשניידר, מראשי חוכמת ישראל בגרמניה של המאה ה-19, נולד בפרוסניץ, מורביה בשנת 1816 ועסק בעיקר בחקר הביבלוגרפיה העברית.