אברבנאל - מאמרים

 מאמרים בעברית

אורבך, א. א. (1998). המדינה בעיני דון יצחק אברבנאל. מחקרים במדעי היהדות א: 462-469.

אלבוים, א. (2001). "שהיו מסובין בבני ברק." המעין מא ג: 1-5.

אלבוים, י. (1999). "עקבות ספרות מגורשי ספרד ביצירת יהודי פולין במאה הט"ז." פעמים 80: 33-43.

בן-פורת, א. (2001). "הערות והארות בשיטתו של רח"ק בדבר "אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו". דעת 46: 29-44.

בן-שלום, ר. (2001). "מיתוס ומיתולוגיה של יוון ורומא בתודעה ההיסטורית של יהודי ספרד בימי הביניים". ציון סו ד: 451-494.

בר, י. (1937). "דון יצחק אברבנאל ויחסו אל בעיות ההיסטוריה והמדינה." תרביץ ח: 241-259.

גרוס, א. (1989). "ר' יוסף חיון ור' יצחק אברבנאל - יחסים אינטלקטואליים". מיכאל יא: כג-לג.

גרוסמן, א. (2006). "הציפיה לנס שמימי מנעה פעילות יזומה לקירוב הגאולה : על המשיחיות ומקומה של האשה במשנתו של דון יצחק אברבנאל." האומה 163: 69-74.

גרוסמן, י. (2007). "יחסו של אברבנאל לקיום מבע רב משמעי במקרא : פרספקטיבה ספרותית." בית מקרא נב: 126-138.

הס, י. (2006). "היחס ל"כפל ענין במלות שונות" בפרשנותו של ר' יצחק אברבנאל." שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז: 231-258.

הס, י. (2005). "יחסו של אברבנאל להימצאותן של מילים רב משמעיות במקרא." בית מקרא 50 ב: 146-162.

הס, י. (2005). "לבעיית הימצאות דברי רבי יצחק עראמה בכתבי רבי יצחק אברבנאל." סיני קנד: קנט-קנד.

הס, י. (2008). "שלמות התורה כעיקרון מנחה בפירוש אברבנאל." משלב מא: 79-86.

הקר, י. (2007). "איגרת ר' מאיר עראמה נגד ר' יצחק אברבנאל והתקבלותה : חידה שבאה על פתרונה". תרביץ עו ג-ד: 501-518.

וכסמן, מ. (1938). "דון יצחק אברבנאל". ספר השנה ליהודי אמריקה: 68-100

כרמולי, א. (1857). תולדות החכם השלם דון יצחק אברבנאל ודברי ימי חיי בניו ובני בניו נין ונכדו. אוצר נחמד, מחברת שניה: 47-65.

ליבוביץ, י. (1979). הגאולה ואחרית הימים אצל אברבנאל. גאולה ומדינה: 111-120.

ליפשיץ, א. "הגישה הפרשנית של ר' אברהם אבן-עזרא ור' יצחק אברבנאל אל הנבואות שנאמרו לעתיד." הקונגרס העולמי למדעי היהדות 6 א: 133-139.

מאק, ח. (2007). בעיניו של אברבנאל : אחאב ואיזבל, כרם נבות וגירוש ספרד. תשורה לעמוס: 257-268.

מיארה, מ. (1993). "עדויות על גירוש ספרד בפירושו של דון יצחק אברבנאל." מכלול ו: 27-43.

מלמד, א. (1992). "ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו - דרמה של טעויות." דעת 29: 69-81.

נבו, י. (1992). "גלות וגאולה בהגותו של דון יצחק אברבנאל." סיני קי (אייר-ניסן): לו-נז.

ניסן, מ. (1988). "יסודות במשנתו המדינית של הרב יצחק אברבנאל לגבי יחסי ישראל ואומות העולם." כיוונים 37: 61-69.

סגל, י. (1938). "ר' יצחק אברבנאל בתור פרשן המקרא". תרביץ ח : 261-299.

סיראט, ר.-ש. (1992). "לשון סיפור גירוש יהודי ספרד של דון יצחק אברבנאל (מבוא לפירוש לספר מלכים)." ברית עברית עולמית: כנס 8: 39-54.

סמולר, ל. (1973). המלוכה בהשקפת עולמו של אברבאנל. הגות עברית באמריקה ב: 134-157.

פלאי, מ. (1997). "הביוגרפיה כז'אנר בהשכלה : דמותו של יצחק אברבנאל כמשכיל המגשר בין שתי תרבויות." מחקרי ירושלים בספרות עברית טז: 75-88.

קושלבסקי, ש. (2007). "הנבואות על צור לפי אברבנאל." המעין מז ד: 25-32.

קלנר, מ. (1984). "כפירה בשוגג בהגות יהודית בימי-הביניים : הרמב"ם ואברבנאל מול רשב"ץ ורח"ק?" מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג ג: 393-403.

קלפפיש, ה. (1992). "צוויי ספרד-געשטאלטן דורך יידיש מזרח-אייראפעישע אויגן אין פינפהונדערטסטן יאר נאך גירוש-שפאניע ". ירושלימער אלמאנאך 22: 124-140.
רביצקי, א. (1989). על מלכים ומשפטים בהגות היהודית בימי הביניים. תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי הביניים: 469-491.

רגב, ש. (1990). התגלות קולקטיבית ומעמד הר-סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו : נרבוני, שם טוב ואברבנאל. ספר היובל לשלמה פינס ב: 251-265.

רגב, ש. (1987). "משיחיות ואסטרולוגיה בהגותו של רבי יצחק אברבנאל." אסופות א: קפז-קסט.

רגב, ש. (1988). "בחירת עם ישראל בהגותו של רבי יצחק אברבנאל." אסופות ב: רפג-רעא.

רגב, ש. (1992). "השיטה הפרשנית של האברבנאל." מחניים 4: 242-249.

רגב, ש. (1994). גירוש וגאולה בעיני הוגים מגורשים. תרבות יהדות ספרד: 205-211.

רגב, ש. (2001). "נוסח ראשון של פירוש אברבנאל לספר דברים." קובץ על יד טו: 285-380.

רגב, ש. (2002). מדרגת נבואתו של אברהם על פי רמב"ם, אברבנאל ור' אליעזר אשכנזי. אברהם אבי המאמינים: 177-189.

רוזנבליט, פ. (1979). מלכות ומדינה בתפיסתו של דון יצחק אברבנאל. גאולה ומדינה: 177-189; 283-291.

רוזנסון, י. (1997). "רבי יצחק אברבנאל כמתווה דרך לציונות הדתית." קובץ הציונות הדתית א: 309-314.

רכס, ר. (2004). "מה בין "ניסיון" ל"ייסורים של אהבה"?" מעליות כד: 199-225.

שביד, א. (2005). פרשת ויגש : יהודה ויוסף - שתי דרכים סותרות אל המלכות; ביקורת המלכות במשנת ר' יצחק אברבנאל. הוגים בפרשה: 141-155.

שורץ, ד. (1989). "עיון בתורת הבריאה של אברבנאל." דעת 23: 135-139.

שמואלי, א. (1967). אמונה ומדע בפירוש המקרא. ספר היובל מאיר וכסמן: 258-274.

שפרן, י. (1971). "משנתו החינוכית של ר צחק אברבנאל." סיני סח: 55-86.

שץ-אופנהימר, ר. (2005). "קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד”. דעת 11: 53-66.

מאמרים בלועזית

Alonso Fontela, C. (1987). "Anotaciones de Alfonso de Zamora en un comentario a los Profetas Posteriores de Don Isaac Abravanel." Sefarad 47,2 : 227-243.
 
Attias, J.-C. (1996). Isaac Abravanel (1508-1992) : essai de memoire comparee. Memoires juives d'Espagne et du Portugal: 273-308.
 
Attias, J.-C. (1996). "Isaac Abravanel : between ethnic memory and national memory." Jewish Social Studies 2,3: 137-155.
 
Ben-Shalom, R. (1999). "The Converso as subversive : Jewish traditions or Christian libel?" Journal of Jewish Studies 50,2: 259-283.
 
Ben-Shalom, R. (2004). The myths of Troy and Hercules as reflected in the writings of some Jewish exiles from Spain. Jews, Muslims and Christians in and around the Crown of Aragon : 229-254.
 
Bulka, R. P. (1984). "The rationale for sacrifice : a postscript on Abravanel's defence of Maimonides." Niv Hamidrashia 18-19: 40-46.
 
Cantera Burgos, F. (1974). Don "Ishaq Braunel" (algunas precisiones biograficas sobre su estancia en Castilla). Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume: 237-250.
 
Chalier, C. (1992). "Leo Strauss : entre le theologique et le politique." Les Temps Modernes 551: 121-144.
 
Cohen Skalli, C. (2004). "The dual humanism of Don Isaac Abravanel." Leituras 14-15: 151-171.
 
Cohen Skalli, C. (2006). Authorship in the age of early Jewish print : Isaac Abravanel's "Ma'aynei ha-Yeshu'a" and the first printed edition in Ferrara 1551. Tradition, Heterodoxy, and Religious Culture: 185-201.
 
Cohen Skalli, C. (2006). "Une reminiscence biblique de La Boetie dans le "Discours de la servitude volontaire"." Perspectives 13: 61-72.
 
Cohen Skalli, C. (2007). "Discovering Isaac Abravanel's humanistic rhetoric." Jewish Quarterly Review 97,1: 67-99.
 
Cohen Skalli, C. (2007). "Yitshaq Abravanel's first edition (Constantinople 1505) : rhetorical content and editorial background." Hispania Judaica Bulletin 5: 153-175.
 
Di Leone Leoni, A. (1992). "Documenti e notizie sulla famiglia Abravanel a Ferrara." Annuario di Studi Ebraici 12: 33-68.
 
Di Leone Leoni, A. (1997). "Nuove notizie sugli Abravanel." Zakhor 1: 153-206.
 
Elman, Y. (1997). The Book of Deuteronomy as revelation : Nahmanides and Abarbanel. Hazon Nahum: 229-250.
 
Feldman, S. W. (1986). The end of the universe : a medieval debate. Creation and the End of Days: 215-244.
 
Feldman, S. W. (1990). "Abravanel on Maimonides' critique of the Kalam arguments for creation." Maimonidean Studies 1: 5-25.
 
Feldman, S. W. (1994). "R. Isaac Abravanel's defense of creation "ex nihilo"." WCJS 11,C2: 33-40.
 
Feldman, S. W. (1997). 1492 : a house divided. Crisis and Creativity in the Sephardic World: 38-58.
 
Feldman, S. W. (1998). Prophecy and perception in Isaac Abravanel. Perspectives on Jewish Thought and Mysticism: 223-235.
 
Gaon, S. (1973). "Don Isaac Abravanel and the Christian scholars." American Sephardi 6: 16-21.
 
Gaon, S. (1974). Abravanel and the Renaissance. Studi sull'ebraismo italiano: 129-137.
 
Gaon, S. (1975). "Don Isaac Abrabanel's concept of kingship." American Sephardi 7-8: 45-50.
 
Garcia-Bar, M. (1989). "De la antiguedad, universalidad y amor, segun Leon Hebreo." El Olivo 29-30: 71-90.
 
Genot-Bismuth, J. (1992). "La replica ideologica degli ebrei della penisola iberica all'antisemitismo dei re cattolici : la tesi di Isaac Abravanel sulle origini del cristianesimo e del cattolicesimo romano." Rassegna Mensile di Israel 58,1-2: 23-46.
 
Genot-Bismuth, J. (1999). L'argument de l'histoire dans la tradition espagnole de polemique judeo-chretienne d'Isidore de Seville a Isaac Abravanel, et Abraham Zacuto. From Iberia to Diaspora: 197-213.
 
Gross, B. (1969). "L'idea messianica nel pensiero di Isac Abarbanel." Rassegna Mensile di Israel 35: 380-390.
 
Gutwirth, E. (2000). ""Consolatio" : Don Ishaq Abravanel and the classical tradition." Medievalia et Humanistica 27: 79-98.
 
Gutwirth, E. (2000). "Don Yizchaq Abravanel : exegesis and self fashioning." Trumah 9: 35-42.
 
Harari, D. (1991). "Leon l'Hebreu et Giordano Bruno - leurs rapports : solution des enigmes " Revue des Etudes Juives 150,1-2: 305-316.
 
Heide, A. v. d. (1998). Created at dusk : Abraham's ram in medieval Jewish Bible exegesis. Jewish Studies in a New Europe: 365-371.
 
Ioly Zorattini, P. C. (1976). "Il "Mif'aloth Elohim" di Isaac Abravanel e il Sant'Uffizio di Venezia." Italia 1,1: 54-69.
 
Kellner, M. M. (1976). "Gersonides and his cultured despisers, Arama and Abravanel." Journal of Medieval and Renaissance Studies 6: 269-296.
 
Kellner, M. M. (1979). "Maimonides, Crescas and Abravanel on Exod. 20,2." Jewish Quarterly Review 69,3: 129-157.
 
Kellner, M. M. (1980). "Rabbi Isaac Abravanel on Maimonides' principles of faith." Tradition 18,4: 343-356.
 
Kellner, M. M. (1982). "Jewish dogmatics after the Spanish explusion : Rabbis Isaac Abravanel and Joseph Ya'bes on belief in creation as an article of faith." Jewish Quarterly Review 72,3: 178-187.
 
Kellner, M. M. (1994). "Isaac Abravanel on dogma and faith." Daat 32-33: xlvii-lix.
 
Kimelman, R. R. (1995). “Abravanel and the Jewish republican ethos.” Commandment and Community: 195-216.
 
Lawee, E. (2008). Isaac Abarbanel: from medieval to Rensissance Jewish biblical scholarship. Hebrew Bible/Old Testament II: 190-214.
 
Lawee, E. (1995). "On the threshold of the Renaissance : new methods and sensibilities in the biblical commentaries of Isaac Abarbanel." Viator 26: 283-319.
 
Lawee, E. (1996). "Don Isaac Abarbanel : who wrote the Books of the Bible?" Tradition 30,2: 65-73.
 
Lawee, E. (1996). “The "ways of Midrash" in the biblical commentaries of Isaac Abarbanel”. Hebrew Union College Annual 67: 107-142.
 
Lawee, E. (1997). "Isaac Abarbanel's "stance toward tradition" : the case of "'Ateret Zeqenim"." AJS Review 22,2: 165-198.
 
Lawee, E. (2000). Isaac Abarbanel's intellectual achievement and literary legacy in modern scholarship : a retrospective and opportunity. Studies in Medieval Jewish History and Literature III: 213-247.
 
Lawee, E. (2001). The messianism of Isaac Abarbanel, 'father of the [Jewish] messianic movements of the sixteenth and seventeenth centuries'. Millenarianism and Messianism in Early Modern European Culture I: 1-39.
 
Lawee, E. (2005). "The good we accept and the bad we do not" : aspects of Isaac Abarbanel's stance toward Maimonides. Be'erot Yitzhak: 99-117.
 
Leiman, S. Z. (1968). "Abarbanel and the censor." Journal of Jewish Studies 19: 49-61.
 
Levinson, P. N. (1963). Leone Ebreo's lament on the death of his father. Romanica et occidentalia: 56-69.
 
Maier, J. (2000). Formen politischer Herrschaft : juedische Erfahrungen und Entwuerfe. Die philosophische Aktualitaet der juedischen Tradition: 78-110.
 
Melamed, A. (1993). "Isaac Abravanel and Aristotle's "Politics" : a drama of errors." Jewish Political Studies Review 5,3-4: 55-75.
 
Millen, R. L. (1992). "Isaac Abravanel's concept of monarchy." Shofar 10,3: 47-61.
 
Muskin, E. R. (1981). "Reinforcing faith : the Messianic chapter of Abravanel's Rosh Amanah." Gesher 8: 109-121.
 
Netanyahu, B. (1997). The conversion of Don Samuel Abravanel. Between History and Literature: 81-110.
 
Nizza, D. (1992). Don Izhak Abrabanel, un pensatore sefardita in Italia. E andammo dove il vento ci spinse: 69-80.
 
Ogren, B. (2004). "Circularity, the soul-vehicle and the Renaissance rebirth of reincarnation : Marsilio Ficino and Isaac Abrabanel on the possibility of transmigration." Accademia 6: 63-94.
 
Piperno, U. (2005). “L'ebreo tra polis e Tora”. Rassegna Mensile di Israel 71,1: 45-90.
 
Piperno, U. (1994). "Abravanel e le istituzioni politiche della Repubblica di Venezia." Rassegna Mensile di Israel 60,1-2: 154-170.
 
Piperno, U. (1995). Grandezza e decadenza nell'esegesi di don Yizhaq Abravanel. La lettura ebraica delle Scritture: 279-297.
 
Polacco, B. (1965). "Rafanellum." Annuario di Studi Ebraici 1963/64: 53-63.
 
Polish, D. (1987). Isaac Abravanel (1437-1509). Gevuroth Haromah: xxxiii-lxv.
 
Polish, D. F. (1971). "Some medieval thinkers on the Jewish king." Judaism 20: 323-329.
 
Rash, Y. (1989). "Immobilisme et dynamisme dans la culture d'Israel." Recherches de Science Religieuse 77,3: 323-346.
 
Ravitzky, A. (1990). Kings and laws in late medieval Jewish thought : Nissim of Gerona vs. Isaac Abrabanel. Scholars and Scholarship: 67-90.
 
Reines, A. J. (1966). "Abrabanel on prophecy in the "Moreh Nebhukhim"." Hebrew Union College Annual 37: 147-174; 38 (1967): 159-211.
 
Richler, B. (1999). Isaac Abravanel's "lost" commentary on Deuteronomy. Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century I: 199-204.
 
Robinson, J. T. (2004). "Three recent books on Isaac Abarbanel/Abravanel (1437-1508/9)." AJS Review 28,2: 341-349.
 
Rony, M. N. (2006). Social and political ideas in early modern Jewish philosophical commentaries on the story of the Tower of Babel. Tradition, Heterodoxy, and Religious Culture: 167-184.
 
Rosenbloom, N. H. (1994). "Rationales for the omission of eschatology in the Bible." Judaism 43,2: 149-158.
 
Rosenthal, E. I. J. (2001). Don Isaac Abravanel : financier, statesman and scholar, 1437-1937. Judaism, Philosophy, Culture: 21-54.
 
Ruiz, G. (1984). Las introducciones y cuestiones de don Isaac Abrabanel. Simposio Biblico Espanol: 707-722.
 
Ruiz, G. (1984). "Lutero y don Isaac Abrabanel, exegetas de Dn 11,36-39." Miscelanea Comillas 80: 3-16.
 
Ruiz, G. (1991). Modernidad de la profetologia de Maimonides y de la critica de don Isaac Abrabanel. Sobre la vida y obra de Maimonides: 473-482.
 
Schorch, S. (2007). Die Auslegung des Danielbuches in der Schrift "Die Quellen der Erloesung" des Don Isaak Abravanel (1437-1508). Die Geschichte der Daniel-Auslegung in Judentum, Christentum und Islam: 179-197.
 
Segre, R. (1997). Sephardic refugees in Ferrara : two notable families. Crisis and Creativity in the Sephardic World: 164-185.
 
Seidel, E. (2002). "The concept of philosophy in the sixteenth century : Leone Ebreo and the Italian Renaissance." European Judaism 35,2: 97-105.
 
Strauss, L. (1998). "Sur l'orientation philosophique et l'enseignement politique d'Abravanel." Revue de Metaphysique et de Morale 4: 559-584.