תערוכות > מאוסף ישראל > parody > הגדה של תל אביב. תרצ"ד