תערוכות > מאוסף ישראל > brigada > הגדה של פסח. תש"ב