מסע בזמן > מה באוסף > רשויות וארגונים

רשויות וארגונים

הישוב התארגן במוסדות שונים שהיו אחראים על התפקוד היום-יומי שלו, בתנאים מיוחדים של היעדר ריבונות מחד גיסא, ולכידות חברתית מאידך גיסא. לאחר קום המדינה מילאו רשויותיו את כל החללים שנוצרו בחיי הישוב, והאופי הריכוזי של השלטון התבטא בדור הראשון לקיום המדינה בכל תחום מתחומי החיים. כך או כך, בפרסומיהם מוסדות אלה מייצגים נאמנה את חיי היום-יום בישראל, ככלי ראשון במעלה לתקשורת עם הציבור. הרשויות המקומיות, לפני קום המדינה ולאחר מכן; מוסדות בריאות בכל הרמות – בתי חולים, קופות חולים וכוחות עזר רפואיים כמו מגן דוד אדום ומוסדות לבריאות הציבור; איגודים מקצועיים כגון איגודי חקלאים, סוחרים או בעלי מלאכה; ארגוני נשים וארגונים מגזריים כמו כאלה המאגדים עולים מארצות ומתרבויות שונות. כל אלה, וכמוהם רבים אחרים, יצרו את השלד שעליו התרקמה החברה היישובית ואחריה החברה הישראלית. הם שהעניקו לה את יציבותה והתוו את אופייה ואת דפוסי פעולתה.

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • אסיפה פומבית בשאלת הדצנטרליזציה של החינוך (ביזור). קלוב "מסד", 1934.
 • פתיחת ההרשמה לבית הספר התיכון העירוני. באר-שבע, 1959-1954.
 • עיריית באר שבע
 • בחירות למועצת עירית תל-אביב. קריאה להורי תלמידי רשת "המזרחי" לבחור ברשימת המזרחי והיהדות החרדית הבלתי מפלגתית. תל אביב, 1932.
 • הרשמה לבתי הספר לילדים עובדים. הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ ישראל, 1928.
 • הרשמת מתלמדים לבית הספר התיאטרוני.
 • קריאה למורים הרוצים ללמד במחלקה החדשה ברשות הכנרית מרגרית בנטביטש. מוסד "בית הלויים".
 • בחינות קבלה אל מוסד "בית הלויים" (בית-ספר למוזיקה). תל-אביב, 1931
 • בית הספר ביגור
 • הדסה היגיינה
 • עדכון בדבר שינויי קווי התחבורה בחיפה, באנגלית. עירית חיפה, 1934.
 • הזמנה למפגש "מוסף לשבת". עירית חיפה, 19.11.1949.
 • עדכון לגבי תכנית "מפעל השקט" - איסור צפירות נהגים בתוך העיר. עירית חיפה, 16.5.1951
 • תכנית "יום האם" בחיפה - "אם כל חי אם הבנים שמחה". חיפה, תשי"ג 1952.
 • ברכות למשתתפים בתמרוני קיץ (תחרות שיוט) תשי"ב. עירית חיפה, 1952.
 • אירועי חגיגות יום העצמאות תשי"ב (1952) בעיר חיפה. עירית חיפה, 1952.
 • חידוש רשיונות עסק עירוניים. עירית ירושלים, 30.5.1948.
 • מיסי עיריה ומיסי הווירקו (מס רכוש לבתים). עירית ירושלים, 1949.
 • הודעה על גביית היטל עינוגים. עירית ירושלים, 1949.
 • בקשה מהציבור, בשעת הקניות נא לתבוע את התו לעזרה סוציאלית, בשל מהמצוקה בין עניי העיר. ירושלים, 1956-1952.
 • קריאה לתושבים לנקות בהקדם את בורות מי השתיה לקראת הגשמים הקרבים. עירית ירושלים, 1956-1952.
 • אזהרה שלא להפר את החוק ולהפריע את עבודת יושבי הכנסת ושומרי החוק והסדר בבירה. עירית ירושלים, 1952.
 • עיריית ירושלים
 • רשימת מוסדות החינוך הממלכתיים-דתיים בירושלים וסביבותיה. מטעם ועד ההורים המרכזי לחינוך ממלכתי דתי, ירושלים, 1955.
 • הרשמה לבית הספר לנגינה "שולמית". תל-אביב.
 • תכניית "מכון לתרבות הגוף ואימון התנועה ירושלם".
 • עיריית תל אביב
 • הזמנה לצפות בתמונה "הבהלה", המוצגת בראינע, כדי ללמוד על ערך מכבי האש. עירית תל-אביב, 1930.
 • הנחיות לשמירת הסדר בחגיגות פורים בעיר. עירית תל-אביב, 1928.
 • מבצע חסכון במים, שרברב לכל צרכן. עירית תל-אביב, 1928.
 • חוק הרחצה על שפת הים: רחצה בתלבושת הולמת ואסור להתפשט. תל-אביב, 1928.
 • מודעת אזכרה לד"ר מכס נורדוי, ליום השנה השביעי למותו. עירית תל-אביב, 2.2.1930.
 • הודעה רשמית על צאת העיתון "ידיעות עירית תל אביב", קול קורא למפרסמים והזמנה למנויים. תל-אביב, 1932.

 

לאוסף המלא >>

 

החומרים המופיעים באתר זה מוגנים ע"י זכויות יוצרים, והשימוש בהם יהיה על פי כללי השימוש ההוגן בלבד. למידע נוסף >> ​