רש"י – רבן של ישראל > כתבי יד > פירוש התלמוד לרש"י למסכתות: בכורות, תמורה, זבחים ומעילה. מאה ט"ז