רש"י – רבן של ישראל > כתבי יד > פירוש התורה לרש"י. קורטונה רכ"ב.