רש"י – רבן של ישראל > כתבי יד > פירוש תורה לרש"י. מאה ט"ו.