הנשר הגדול בבית הספרים > חיבורי הרמב"ם > פירוש מסכת אבות עם הקדמה (שמונה פרקים).

פירוש מסכת אבות עם הקדמה (שמונה פרקים).

​כתיבה איטלקית. מאה י"ד? Heb 8° 1988.
דף 9ב-57ב. 872 x 202 מ"מ. קלף.

​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: