מפה


מפות ירושלים

ירושלים היוותה תמיד מוקד לפעילות של תיאור קרטוגרפי. באוסף לאור מגוון רחב של מפות המייצגות את מיטב הטכניקה הקרטוגרפית לאורך השנים ומציגות מבט מרתק על דימוי העיר ירושלים בעבר ועל התפתחותה בעידן המודרני.... עוד>>

 

​​ מפות עתיקות מפות מדידה מודרניות​​
מפות מרהיבות למן המאה ה-15 עד למחצית המאה ה-19, המתארות את ירושלים כפי שדמיינו אותה קרטגורפים אירופאייים בעיקרם...​ מפות ירושלים מן העידן המודרני, המאפשרות להתחקות אחר ההתפתחות העירונית המואצת החל מאמצע המאה ה-19​​
 

 

 מפות ירושלים      

ירושלים היוותה תמיד מוקד ירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקדירושלים היוותה תמיד מוקד >> עוד


כותרת

פירוטכותרת

פירוט


מפות ארץ ישראל      

 ארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראלארץ ישראל שראל ישראל >> עוד


כותרת

פירוטכותרת

פירוט

כותרת

פירוטכותרת

פירוט


מפות נוספות      

עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפותעוד ועוד ועוד ועוד ועוד מפות

זו רק דוגמה
זו רק דוגמה
לדברים שנוכל להציף כך כאן ועוד ועוד וכן הלאה וכד'
למידע נוסף