ט"ו בשבט

​​לט"ו בשבט אין זכר בתורה, הוא מוזכר לראשונה במסכת ראש השנה פ"א משנה א, כראש השנה לאילנות, וכיום הקובע לגבי מצוות הנוהגות בפירות כגון נטע רבעי ומעשרות. מנהגים שונים נזכרים במהלך הדורות סביב יום זה (על התפתחות המנהגים הקשורים ליום זה ניתן לקרא: בצלאל לנדוי, "ראש השנה לאילנות בהלכה ובאגדה",קובץ בית יעקב, תשכ"א). במהלך המאה ה-17 וראשית המאה ה-18 הוחל מנהג תיקון ליל ט"ו בשבט, שבו נוהגים לאכול מפירות ארץ ישראל. המנהג נזכר בספר חמדת ימים, ובעקבותיו נדפס בונציה תקכ"ב הספר פרי עץ הדר וספרי תי​קונים רבים נוספים המצויים בספרייה.

 

בשנת 1908 קבעה הסתדרות המורים את ט"ו בשבט כחג הנטיעות, קביעה שאומצה גם על ידי הקרן הקיימת לישראל. פרסומים רבים בספרייה, בעיקר במחלקת הארכיונים מתעדים נטיעות אלו.

 

בהתיישבות העובדת ובקיבוצים נחוג חג זה כחג התחברות אל הטבע (ראו באתר שיטים, מכון החגים, שבימים אלו עובר תהליך של סריקת רבים מחומריו בשיתוף הספרייה הלאומית) ומסכתות רבות המלוות במחזות ובשירי ארץ ישראל נמצאות בספרייה.

 

ניתן למצוא בספרייה גם הגדות לסדר ט"ו בשבט המשלבים מקורות מכתבי חז"ל על מעלת ארץ ישראל ופירותיה, שמירת הטבע ונופי ארץ ישראל בצד שירי ארץ ישראל.  

 

בחרנו להציג לקט פריטים מייצגים של ט"ו בשבט מאוצרות הספרייה.

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • קרן קיימת לישראל. ט"ו בשבט: חג האילנות. ירושלים, דפוס אחוה, (תש"ח לערך)
 • הסתדרות המורים בארץ ישראל. ירושלים. חג הנטיעות: חגיגת ט"ו בשבט תר"פ, ירושלים (ירושלים: חמו"ל, תר"ף)
 • תכנית חגיגת תלמידי בתי הספר העברים ביפו ומושבות יהודה בהשתתפות הגדוד העברי הראשון.
  להגדלת התמונה
  מקוה ישראל, בית ספר חקלאי. חג האילנות: יער נטר, ט"ו בשבט תר"פ:
 • מנהגים...:אין אשכנז דורך דש גנץ יאר...אמשטרדם, אורי וויבש, (תכ"ב)
 • מעוטרים ומקושטים בצבע. צחאר, אירן כורדיסטן, תקס"ה (1805). כתב יד, כתיבה מרובעת ובינונית.
  להגדלת התמונה
  תקונים:שלושה ספרי תיקונים (לימי השובבי"ם, לט"ו בשבט, לז' באדר)
 • "צייר נשכח, אבל אחד הציירים המעניינים והיקרים שצמחו לנו בארץ ישראל". (מתוך: עפרת, גדעון. על הארץ.)
  להגדלת התמונה
  הלוי, אהרן. ארץ הצבי. ירושלים, הוצאת אילה על ידי דביר, תרפ"ט. דף השער.
 • הקהילה היהודית בניו יורק יזמה הדפסת ספרים עבריים לילדיה כדי לקרבם אל המסורת ואל השפה העברית.
  להגדלת התמונה
  רבן, זאב, 1970-1890. חגינו: ספר תמונות, חרוזים מאת אבי-שי (לוין קיפניס), מילר לין, New York ,1928.
 • הצלם: יעקב בן דב, איש בצלאל, פעל בעשור הראשון והשני של המאה ה - 20
  להגדלת התמונה
  מאוספי מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית
 • כתיבה ספרדית בינונית.
  להגדלת התמונה
  הרמב"ם. פירוש המשנה בערבית יהודית, סדרים מועד ונשים בשני כרכים. מחצית שנייה של המאה הי"ב. אוטוגרף.
 • מאוספי מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית
 • ליקוט דינים ומנהגים לט"ו בשבט ר"ה לאילנות, אנטוורפן תשנ"א
 • ליקוט דינים ומנהגים לט"ו בשבט ר"ה לאילנות, אנטוורפן תשנ"א
 • נטיעות הארץ נטיעות וט"ו בשבט - אסופת מאמרים כפר דרום תשס"ד
 • ט"ו בשבט [העורך - יצחק נון ; הצייר - דוד גלבוע], תל אביב [תש"י-?]
 • ט"ו בשבט [העורך - יצחק נון ; הצייר - דוד גלבוע], תל אביב [תש"י-?]
 • ט"ו בשבט [העורך - יצחק נון ; הצייר - דוד גלבוע], תל אביב [תש"י-?]
 • המטאטא : אגדות לט"ו בשבט, בן שמאי מאיר הלל, ירושלים [תרצ"ו]
 • המטאטא : אגדות לט"ו בשבט, בן שמאי מאיר הלל, ירושלים [תרצ"ו]
 • ראש השנה לאילנות : קובץ לחגיגות ולנשפים ארצי-ישראליים בט"ו בשבט, קרן קימת לישראל תרפ"ט
 • ראש השנה לאילנות : קובץ לחגיגות ולנשפים ארצי-ישראליים בט"ו בשבט, קרן קימת לישראל תרפ"ט
 • הלך הלכו העצים (עפ"י משל יותם) הצגת ילדים לט"ו בשבט: שירה, רקוד ומשחק בלוית כלי נגינה ושירת הצבור, יהודה שרת, יגור [תרצ"-]
 • הלך הלכו העצים (עפ"י משל יותם) הצגת ילדים לט"ו בשבט: שירה, רקוד ומשחק בלוית כלי נגינה ושירת הצבור, יהודה שרת, יגור [תרצ"-]
 • Chamisho-Osor B'shevat /prepared by Racille Srolovitz ; published by Young Judaea. New York 1934
 • Chamisho-Osor B'shevat /prepared by Racille Srolovitz ; published by Young Judaea. New York 1934
 • עת לטעת, גבעת ברנר תרצ"ז
 • עת לטעת, גבעת ברנר תרצ"ז
 • קונטרס זית רענן :סדר לימוד לטו בשבט על פי פסקי ר' יוסף חיים מבגדאד (הבן איש חי)
 • קונטרס זית רענן :סדר לימוד לטו בשבט על פי פסקי ר' יוסף חיים מבגדאד (הבן איש חי)
 • טו בשבט :אוסף חומר לנשפים וחגיגות לראש השנה לאילנות., ירושלים :הלשכה הראשית של הקהק"ל,תרצ"ח
 • טו בשבט :אוסף חומר לנשפים וחגיגות לראש השנה לאילנות., ירושלים :הלשכה הראשית של הקהק"ל,תרצ"ח
 • טו בשבט :אוסף חומר לנשפים וחגיגות לראש השנה לאילנות., ירושלים :הלשכה הראשית של הקהק"ל,תרצ"ח