תערוכות > מעגל השנה > פסח > הגדות לא-מסורתיות > הגדה של תל אביב. תרצ"ד