תערוכות > מאוסף ישראל > הספרייה בראי הספרות

הספרייה בראי הספרות

 תערוכת "הספרייה בראי הספרות"

אוצרת ומפיקה – נירה אילסר
הפקה גרפית – אירינה אסוויאן
צילום – ישראל ווייזר

הרקע לתערוכה

הספרייה הלאומית, על שמותיה וגלגוליה השונים, שזורה בחייהם של רבים: חוקרים, סטודנטים ותלמידים, אוהבי ספר ומבקרים מזדמנים, ומופיעה ביצירות ספרותיות לאורך כל שנות קיומה. הספרייה  והמקומות שבהם שכנה עוררו תחושות ורגשות רבים ושונים: הערצה ויראת כבוד למשכן הזיכרון התרבותי והלאומי של עם ישראל מחד, ותחושה של "קבר" מאידך; רגש של בית חם אצל אחד הוא תחושת תסכול, אירוניה ולגלוג כלפי דברים מסוימים אצל אחר.
תחושות ורגשות אלו באים לידי ביטוי בסאטירה – והכול בא לידי ביטוי בספרות. בכמה יצירות מאופיין אולם הקריאה כמקום חסר חיות, ובאחרות מובעת דווקא תחושה של חיים אינטנסיביים שקוטע צלצול שעת הסגירה. יש המדברים על "בית קברות", ואחרים על הרעיונות הניצתים באולם הקריאה, המפיחים חיים בגווילים הישנים, ועל גן עדן, בוסתן ופרדס.
 
משכנים ושמות
שמות הספרייה ומשכניה עברו כמה שינויים:
1884 –  אליעזר בן-יהודה מייסד את "בית אוצר ספרי ישראל" ששוכן בבית פרטי.
1888 – שם הספרייה שונה ל"בית ספרים לבני ישראל" והיא הועברה לבית סוכת שלום.
15 ביולי 1892 – "בית הספרים מדרש אברבנאל" נפתח על ידי לשכת "בני ברית" בירושלים.
אוקטובר 1895 – אוצר הספרים של יוסף חזנוביץ הגיע מביאליסטוק לירושלים והשם "גנזי יוסף" מתווסף לשם המוסד.
9 באפריל 1902 – בניין "בית נאמן" בשכונת החבשים נפתח לציבור. הספרייה כונתה "ספריית בני ברית".
אפריל 1925 – עם פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופים עובר בית הספרים לרשות האוניברסיטה ונקרא "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי".
15 באפריל 1930 –  טקס חנוכת "בית וולפסון" על הר הצופים, מקום המשכן החדש של בית הספרים.
אוקטובר 1949 – בית הספרים משתכן בבנין טרה סנטה ובמבנים נוספים במרכז העיר.
1בנובמבר 1960 – בית הספרים נפתח לקהל הקוראים במעונו החדש בקמפוס גבעת רם.
23 ביולי 2008 – בעקבות "חוק הספרייה הלאומית" שונה שמה ל"הספרייה הלאומית".
 
קיימות יצירות נוספות המאזכרות את הספרייה ושלא נכללו בתערוכה זו, שוודאי לא הצליחה להקיף את הכול.
 
תודות לאנשי הספר שהוסיפו פריטים מאוצר ידיעותיהם: שלמה גולדברג, פרופ' חיים באר, דר' מלכה שקד, שמואל הר נוי, דינה אורדן, יוסי לייכטר, מאשה גולדמן. תודה למר הולצמן על השימוש בספרים שבאוסף.​
 • 1. אברהם ארסט, בימי "הסיוע". בתוך:ליבוביץ, זאב בן צבי: זכרונות ומסות, מצורפים דברי חברים וידידים
 • 2. גרשם שלום, מברלין לירושלים - זכרונות נעורים
 • 3. גרשם שלום. מברלין לירושלים - זכרונות נעורים, עמודים 199-198
 • 4. גרשם שלום. מברלין לירושלים - זכרונות נעורים
 • 5. ברנר, יוסף חיים. בחורף
 • 6.
 • 7. שחר, דוד. יום הרוזנת
 • 8.
 • 9. שחר, דוד. נינגל
 • 10. שחר, דוד. נינגל
 • 11. שחר, דוד. נינגל
 • 12. שחר, דוד. נינגל
 • 13. עגנון, שמואל יוסף. עיר ומלואה.
 • 14. עגנון, שמואל יוסף. עיר ומלואה
 • 15. עגנון, שמואל יוסף. עיר ומלואה
 • 16. עגנון, יוסף שמואל. תמול שלשום. כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון
 • 17. עגנון, שמואל יוסף. שירה
 • 18. עגנון, שמואל יוסף. שירה
 • 19. בר יוסף, יהושע. בין צפת לירושלים
 • 20. בר יוסף, יהושע. בין צפת לירושלים
 • 21. בר יוסף, יהושע. בין צפת לירושלים
 • 22. זרחי, ישראל, הר הצופים: ארבע שנים מחייו של דניאל גפן
 • 23. עוז, עמוס. סיפור על אהבה וחושך
 • 24. נוישטיין, צייג וגרוסמן. במרתפי הספרייה הלאומית
 • 25. נוישטיין, צייג וגרוסמן. במרתפי הספרייה הלאומית
 • 26. קרויאנקר, דוד. קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם. תכנון ואדריכלות
 • 27. קרויאנקר, דוד. קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם. תכנון ואדריכלות
 • 28. קרויאנקר, דוד. קריית אדמונד י. ספרא. גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 29. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 30. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 31. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 32. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 33. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 34. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 35. קרויאנקר, דוד. קרית אדמונד י. ספרא גבעת רם: תכנון ואדריכלות
 • 36. ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ז"ל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
 • 37. ספר זכרון לפרוספור זאב פלק ז"ל:מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
 • 38. באר, חיים. לפני המקום
 • 39. באר, חיים. לפני המקום
 • 40. באר, חיים. לפני המקום
 • 41. באר, חיים. לפני המקום
 • 42. באר, חיים. לפני המקום
 • 43. שיין, רוחמה. לגעת בכוכבים
 • 44. שיין, רוחמה. לגעת בכוכבים
 • 45. שיין, רוחמה. לגעת בכוכבים
 • 46. גור, בתיה. מוות בחוג לספרות
 • 47. גור, בתיה. מוות בחוג לספרות
 • 48. גור, בתיה. מוות בחוג לספרות
 • 49. גור, בתיה. מוות בחוג לספרות
 • 50. אלמוג, אטינגר. אשטלינה אהובתי
 • 51. אלמוג, אטינגר. אשטלינה אהובתי
 • 52. שאול, ל. הרפתקה בספריה
 • 53. לוי, שאול. הרפתקה בספרייה
 • 54. לוי, שאול. הרפתקה בספרייה
 • 55. לוי, שאול. הרפתקה בספרייה
 • 56. לוי, שאול. הרפתקה בספרייה
 • 57.
 • 58. לוין, חנוך. מה אכפת לציפור
 • 59. לוין, חנוך. מה אכפת לציפור
 • 60. הופמן, יואל.Curriculum Vitae
 • 61. הופמן, יואל. Curriculum Vitae
 • 62. וייס, רוחמה. שפתי תפתח
 • 63. וייס, רוחמה. שפתי תפתח
 • 64. אלתרמן, נתן. ששיר עשרה אחים
 • 65. אלתרמן, נתן. שיר עשרה אחים
 • 66. אלתרמן, נתן. שיר עשרה אחים
 • 67. פרוג, שמעון. 1916-1980. שירי ציון ושירים אחרים, סנט פטרבורג, פרסון, 1902
 • 68. ברנר, י.ח. בחורף
 • 69. שחר, דוד קיץ בדרך הנביאים בתוך: היכל הכלים השבורים
 • 70. שחר, דוד. היכל הכלים השבורים. קיץ בדרך הנביאים
 • 71. שחר, דוד. המסע לאור כשדים
 • 72. שחר, דוד. היכל הכלים השבורים, המסע לאור כשדים
 • 73. שחר, דוד. המסע לאור כשדים, היכל הכלים השבורים
 • 74. שחר, דוד. המסע לאור כשדים. היכל הכלים השבורים
 • 75. שחר, דוד. נינגל
 • 76. שחר, דוד. נינגל
 • 77. עגנון, שמואל יוסף. תמול שלשום. כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון
 • 78. זרחי, ישראל. הר הצופים
 • 79. עוז, עמוס. סיפור על אהבה וחושת
 • 80. קריץ, ראובן. בני בי רב
 • 81. קריץ, ראובן. בני בי רב
 • 82. קריץ, ראובן. בני בי רב
 • 83. עגנון, שמואל יוסף. עיר ומלואה
 • 84. עגנון, שמואל יוסף. עיר ומלואה
 • 85. דויטש, חיותה. נחמה - סיפור חייה של נחמה ליבוביץ
 • 86. דויטש, חיותה. נחמה: סיפור חייה של נחמה ליבוביץ
 • 87. לייבוביץ, זאב בעלייה ובבנייה
 • 88. דוד ילין, כתבים נבחרים
 • 89. דוד ילין, כתבים נבחרים, עמוד 195
 • 90. דוד ילין, כתבים נבחרים.