פולמוס השמיטה

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
 
"והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך"
(שמות כ"ג, י"א)
 
מאז חידוש החקלאות היהודית בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 עוררה שאלת השבתת עבודת האדמה בשנת השמיטה ויכוח הלכתי חריף. השאלה העסיקה את גדולי הרבנים בארץ ובאירופה אשר התחלקו בין אלה שצידדו במכירה פורמלית של האדמות החקלאיות לנכרים כדי לאפשר המשך עבודתם ("היתר המכירה") לבין אלה שדרשו השבתת החקלאות היהודית, שיווק תוצרת חקלאית חילופית במקומה, ופיצוי לחקלאים המושבתים.
 
ויכוח זה, המתחדש מאז ועד היום בהתקרב שנת השמיטה, מצא ביטוי במיוחד בכרוזים שונים שהופצו ברבים. אנו מביאים כאן דוגמאות של כרוזים ומסמכים אחרים הקשורים ל"פולמוס השמיטה" במשך שנים, מאוספי הספרייה הלאומית, וכן קישורים לכתבות שהתפרסמו בעיתונות העברית של אותם ימים.
אוסף מודעות, כרוזים ופשקווילים
אוסף מודעות, כרוזים ופשקווילים
אוסף הפשקווילים משכונת "מאה שערים" בירושלים, שראשיתו במאה ה-19 ובמאה ה-21 מוסיף לשמור על חיוניותו, מציג תמונה מקיפה של החברה החרדית הארץ-ישראלית הנסתרת לרוב מעינו של הציבור הישראלי הרחב.
For more information
הספרייה הדיגיטלית
הספרייה הדיגיטלית
האוסף הדיגטלי של הספרייה הלאומית מנגיש לציבור, ללא תשלום, סריקות מלאות של ספרים, עיתונים, כתבי יד, מפות, תצלומים ועוד. בנוסף, מכיל האוסף אלפי שעות אודיו ווידאו.
For more information