ספר עברונות

הלברשטט תע"ו (1716).


כתב יד, קובץ בענייני הלוח העברי, ערוך על פי החיבור "עברונות" של ר' אליעזר בן יעקב בלין, עם תוספות ממקורות שונים, נכתב עוטר וצויר על ידי פנחס אברהם הלוי (סג"ל) הלברשטט. בדף 84 מסביר המחבר את המחזור בן 28 השנים.

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • הלברשטט תע"ו (1716)
  ספר עברונות
 • הלברשטט תע"ו (1716)
  ספר עברונות
 • הלברשטט תע"ו (1716)
  ספר עברונות
 • הלברשטט תע"ו (1716)
  ספר עברונות
 • הלברשטט תע"ו (1716)
  ספר עברונות