מהרי"ל

סביונטה שי"ו (1556) דף קיג, ב

 
מהרי"ל מורנו הרב יעקב הלוי מולין (1427-1360). נחשב כאבי המנהג האשכנזי. תלמידו הרב אלעזר זלמן מסנט גואר (1472-1390) תיעד את מנהגיו במהלך כל השנה. הוא הפיץ את ספרו בקהילות שונות שהתלבטו בשאלות של הלכה ומנהג, ובכך יצק את המסד למנהג אחיד ברוב קהילות אשכנז.

 

 
"מחזור הגדול התחיל פעם אחת קפ"א לפ"ק (1421) ותהי תקופת ניסן ליל ד כג בו. אז צוה מהר"י סג"ל לשמש העיר להכריז בבי'[ת] הכנס'[ת] בערב קודם לכן, שלמחר ביום ד, יזהר כל אדם כשרואה הנץ החמה, אז יברך בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית. וכן בסמ"ק בהילכת ברכות. משום דכל תחילת המחזור חוזר גלגל החמה אל מקום אשר נתלה שם בבריאת עולם. וראייה דהיה התקופ'[ה] ליל ד דנתלו גם המאורו'[ת] בבריא'[ת] עולם ברביעי".
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • סביונטה שי"ו (1556) דף קיג, ב
    מהרי"ל
  • סביונטה שי"ו (1556) דף קיג, ב
    מהרי"ל