הצפירה

שנה 24 גל' 72 (ה' בניסן תרנ"ז, 7.4.1897), עמ' 363. יששכר בער סאקאלסקי מצטט בפני הקוראים מתוך כת"י אשכנזי ישן על דיון שהתנהל בקהילת מיץ בשנת תס"א, האם להזכיר בשעת ברכת החמה זכרונות מלכויות [בשם ומלכות].