תערוכות > מאוסף יהדות > ברכת החמה > לוח על כ"ח שנה. ירושלים תרנ"ז (1897)

לוח על כ"ח שנה. ירושלים תרנ"ז (1897)

(ר' שלושה מפתחים ראשונים)
לוח שערך ר' רחמים יוסף חיים אופלטקה. כולל ברכת החמה.
 • 1. לוח על כ"ח שנה.
 • 2. לוח על כ"ח שנה.
 • 3. לוח על כ"ח שנה.
 • 4. לוח על כ"ח שנה.
 • 5. לוח על כ"ח שנה.
 • 6. לוח על כ"ח שנה.
 • 7. לוח על כ"ח שנה.
 • 8. לוח על כ"ח שנה.
 • 9. לוח על כ"ח שנה.
 • 10. לוח על כ"ח שנה.
 • 11. לוח על כ"ח שנה.
 • 12. לוח על כ"ח שנה.
 • 13. לוח על כ"ח שנה.
 • 14. לוח על כ"ח שנה.
 • 15. לוח על כ"ח שנה.
 • 16. לוח על כ"ח שנה.
 • 17. לוח על כ"ח שנה.