ניב הלולים

​ ירושלים תרמ"ד (1884). 17 ס"מ.
 לקט ברכות עם הלכותיהם שערך הרב חיים פינחס כהן. בסוף הספר ברכת החמה.
  • 1. ניב הלולים
  • 2. ניב הלולים