תערוכות > מאוסף יהדות > ברכת החמה > מאמר "בדבר ברכת תקופת החמה"

מאמר "בדבר ברכת תקופת החמה"

​מאת שלמה זלמן חיים הלברשטם (1832-1900). כבוד הלבנון, שנה ששית גל' 29 (יד באב תרכ"ט, 22.7.1869), עמ' 231-230; גל' 30 (כ"ט באב תרכ"ט, 29.7.1869), עמ' 236-235. דיון ארוך בדברי ה"ערוך", החיד"א ושאר פוסקים האם לברך ברכת החמה, כיוון שיוצאת לאחר הפסח. גל' 32 (ה' באלול תרכ"ט, 12.8.1869), עמ' 256-255 תגובה מאת ש"ק שוהם איש פאניויעז.