כבוד הלבנון

​מוסף לכתב העת הלבנון, שנה ששית גל' 15 (ד' באייר תרכ"ט, 15.04.1869), עמ' 117-116 מאמר מאת ב"ג מפריס [דב בר גולדברג] (1800-1884) הפותח: שלשה מי יודע? ... כי זכיתי לראות בימי חיי יום כזה שלושה פעמים ...". כולל מקורות לברכת החמה והסבר מדוע יש הבדל בין חשבון שמואל לתקופת החמה הנראית בימינו.