מרגניתא טבא

צ'רנוביץ תרכ"ט (1868). [2] ד' אחרונים ; 14 ס"מ.
לקט של דברי תורה וחסידות מאישים שונים ובסוף נוסח לברכת קידוש החמה מהגאון חי"ד [חיים יוסף דוד] אזולאי.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.