לוח תקע"ג (1813)

פיורדה. גובה 7 ס"מ.
בלוח: בז בניסן מקדשין החמה עם זריחת השמש: ... עושה מעשה בראשית.
  • 1. לוח תקע"ג (1813)
  • 2. לוח תקע"ג (1813)