תערוכות > מאוסף יהדות > ברכת החמה > תאור מעמד ברכת החמה בשנת תקמ"ה בקהלת קלין.

תאור מעמד ברכת החמה בשנת תקמ"ה בקהלת קלין.

מאמר של ד"ר מנשה (מנפרד) רפאל ליהמן. סיני צ (תשמ"ב), עמ' פט-צ.


השמים היו מכוסים בענני שלג. אבל ברגע שהתאספו לברך הפציעה השמש וברכו. השאלה של ברכת החמה בשמים מעוננים חזרה ועלתה רבות אצל הפוסקים.

  • 1. תיאור מעמד ברכת החמה בשנת תקמ"ה בקהלת קלין
  • 2. תיאור מעמד ברכת החמה בשנת תקמ"ה בקהלת קלין
  • 3. תיאור מעמד ברכת החמה בשנת תקמ"ה בקהלת קלין